Prøvesale i DSF Studio

Covid-19 restriktioner

Når du lejer eller låner et lokale på Tagensvej, skal du være opmærksom på følgende Covid-19 restriktioner:

  • Vi følger myndighedernes gældende anvisninger ift. max antal personer i salene:
    Kulissen (95 kvm) og Spejlsalen (73 kvm). Self-tape-lokalet max 2-3 personer.
  • Du må ikke benytte lokalerne, hvis du har symptomer på COVID-19, og du må ikke lukke andre ind i lokalerne, hvis de har symptomer.
  • Når du ankommer, bedes du spritte dine hænder af.
  • Start med at spritte de flader og håndtag af, du kommer i berøring med.
  • Fællesarealerne/loungeområdet er KUN tilladt at benytte for kursister
  •  Vi vil sætte stor pris på, at du som bruger af vores lokaler – af hensyn til alle øvrige medlemmer og medarbejdere i sekretariatet – vil sørge for at have et gyldigt coronapas ved ankomst til DSF Studio.
  • Sørg for at rydde op efter dig, og sprit alle de flader og håndtag af, som du har berørt, herunder også toiletter efter brug.

For yderligere information læs her.


I DSF Studio findes der to prøvesale med klaver/flygel og et lille Self-tape lokale, der bl.a. benyttes til kurser og arrangementer. Når de ikke er i brug til dette, kan de lejes/lånes af medlemmer og andre kunstnere.

Lokalerne kan anvendes til undervisning, prøvearbejde og mødeaktivitet. Ønsker du at anvende lokalerne til andre formål, fx. workshop bedes du kontakte Mette Kaiser Schneider

Salene/Self-tape lokalet kan højst bookes tre måneder frem. Dog kan man maksimalt booke 15 timer pr. uge (3-4 gange ugentlig) og højest i 3-4 uger i træk. Begge sale har kapacitet til maksimum 50 personer.

DSF Studio forbeholder sig retten til at aflyse booket sale/Self-tapelokalet, hvis disse skal bruges kursusaktivitet, arrangementer etc.

Spejlsalen

Spejlsalen er på 73 kvadratmeter med el-klaver og spejlvæg. 
Almindeligt klaver kan tilbydes efter nærmere aftale.

Der er et dansevenligt vinylgulv, såkaldt "sprungfloor", som er skånsomt at bevæge sig på og forebygger skader. Der er musikanlæg i salen.

Salen finder du på 2. sal i Dansk Skuespillerforbunds lokaler på Tagensvej 85.
Mål: Bredde 8,90 og længde 8,25 meter.

Kulissen

Den største sal Kulissen er 95 kvadratmeter, har flygel, spejlvæg og et flytbart lydtæppe foran spejlvæggen, så den også egner sig til sang og opera. 

Der er et dansevenligt vinylgulv, såkaldt "sprungfloor", som er skånsomt at bevæge sig på og forebygger skader. Der er spejlvæg bag lydtæppet, musikanlæg, tv, dvd og projekter i salen.

Salen finder du på 2. sal i Dansk Skuespillerforbunds lokaler på Tagensvej 85.
Mål: Bredde 9,60 og længde 9,80 meter.

Self-tape lokale

Lille lokale på 9 kvadratmeter med plads til maksimum 2-3 personer.
Lokalet er lyddæmpet og udstyret med et gråt bagtæppe og er derfor velegnet til at lave self-tape-optagelser. Der er mulighed for efter nærmere aftale at låne kamera og lys (softbox-lampe).

Self-tape lokalet kan også benyttes til mindre møder, men er ikke velegnet som prøvelokale.

Du finder lokalet på 2. sal (som nr. 2 kontor til venstre efter loungen) i Dansk Skuespillerforbund på Tagensvej 85. 

Leje af salene

Hvem kan booke og hvad koster det?
Dansk Skuespillerforbunds medlemmer samt Filmex-rettighedshavere kan booke vores prøvelokaler til egen øvetid uden betaling.
Bookes prøvelokalerne til elevundervisning eller anden kommerciel brug, herunder afholdelse af kurser eller øvetid med deltagelse af ”ikke-medlemmer/-rettighedshavere” betales 100 kr. pr. time.

Hvor meget kan jeg booke?

Vores lokaler kan højst bookes tre måneder frem. Der kan maksimalt bookes 15 timer pr. uge (3-4 gange ugentlig) og højest i 3-4 uger i træk. Kulissen og Spejlsalen har begge kapacitet til maksimum 50 personer.
DSF Studio forbeholder sig retten til at aflyse bookede prøvesale, hvis disse skal bruges kursusaktivitet, arrangementer etc.

Hvordan betaler jeg?
Betaling sker ved overførsel til bank på reg.nr. 0400 kontonr. 4022730946 eller pr.
MobilePay med tydelig angivelse af navn + lejedato til MobilePay-nr. 73270

Hvordan aflyser jeg et booket lokale?

Aflysning af gratis lokaler skal foretages hurtigst muligt af brugeren direkte i bookingsystemet under ”vis mine bookinger” eller via slettelinket i bookingbekræftelsen, så andre har mulighed for at benytte lokalerne.  

Aflysning af lejede lokaler skal foretages af brugeren senest 48 timer før bookingtidens ikrafttræden, for at få refunderet det indbetalte lejebeløb.
Dette gøres enten direkte i bookingsystemet under ”vis mine bookinger” eller via slettelinket i bookingbekræftelsen.
Tilbagebetaling af leje sker herefter indenfor ca. 3 hverdage og kræver, at der sendes en mail til hhm@skuespillerforbundet.dk med angivelse af:

•    Brugers navn
•    Samlet beløb til refundering
•    Bookingdato
•    Registrerings- og kontonummer

Ved spørgsmål

Kontakt Mette Kaiser Schneider

Galleri