Danmark

ACTORS IN BUSINESSvCard
 
Kongensgade 66
5000 Odense C
22 11 01 14
info@actorsinbusiness.dk
www.actorsinbusiness.dk
 
AFDELING FOR DRAMATURGI - Institut for Æstetik og KommunikationvCard
 
Aarhus Universitet, Langelandsgade 139
8000 Århus C
87 16 12 00
aest-fag@au.dk
http://dac.au.dk/om-instituttet/faglige-profiler/dramaturgi/
 
ARBEJDSMARKEDETS ANKENÆVNvCard
 
Nytorv 11
1450 København K
33 92 66 00
33 13 52 47 (fax)
ama@ama.dk
www.ama.dk
 
ARTE BOOKING APSvCard
 
Rugvænget 21A
2630 Taastrup
38 48 14 00
38 48 14 44 (fax)
booking@artebooking.dk
www.artebooking.dk
 
ARTLABvCard
 
Ewaldsgade 3
2200 København N
70 22 15 25
info@artlab.dk
www.artlab.dk
 
ASSITEJ DANMARKvCard
 
Farvergade 10, 5.
1463 København K
42 74 77 07
info@assitej.dk
www.assitej.dk
 
ATPvCard
 
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
70 11 12 13
48 20 48 00 (fax)
atp@atp.dk
www.atp.dk
 
BESKÆFTIGELSESMINISTERIETvCard
 
Ved Stranden 8
1061 København K
72 20 50 00
bm@bm.dk
www.bm.dk
 
BILLEDKUNSTNERNES FORBUNDvCard
 
Vingårdstræde 21, 1. th.
1070 København K
33 12 81 70
bkf@bkf.dk
www.bkf.dk
 
CO10vCard
 
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
33 76 86 96
co10@skaf-net.dk
www.co10.dk
 
COMPLETE VOCAL INSTITUTEvCard
 
Hausergade 5
1128 København K
33 32 77 24
office@cvi.my
www.completevocalinstitute.com
 
COPYDANvCard
 
Bryggervangen 8
2100 København Ø
35 44 14 00
copydan@copydan.dk
www.copydan.dk
 
DANMARKS RADIO - TV-DRAMAvCard
 
DR-Byen, Emil Holms Kanal 20
999 København C
35 20 30 40
dr@dr.dk
www.dr.dk/DRfiktion
 
DANMARKS RADIO (DR)vCard
 
DR-BYEN, Emil Holms Kanal 20
999 København C
35 20 30 40
dr@dr.dk
www.dr.dk
 
DANMARKS TEATERFORENINGERvCard
 
Vartov, Farvergade 27G, 3. th.
1463 København K
35 35 48 46
post@dk-teaterforeninger.dk
www.dk-teaterforeninger.dk
 
DANSEHALLERNEvCard
 
Regnbuepladsen 7
1550 København V
33 88 80 00
info@dansehallerne.dk
www.dansehallerne.dk
 
DANSEMAGASINET DANS - TERPSICOREvCard
 
Dragebakken 184
5250 Odense SV
40 16 63 66
info@terpsichore.dk
www.terpsichore.dk
 
DANSK ARTIST FORBUNDvCard
 
Dronningensgade 68, 4.
1420 København K
33 32 66 77
33 33 73 30 (fax)
artisten@artisten.dk
www.artisten.dk
 
DANSK FILMFOTOGRAF FORBUNDvCard
 
Postboks 72
1003 København K
48 30 29 28
48 30 17 43 (fax)
DFFfilmfotogr@ferne.dk
www.DFFfilmfotograferne.dk
 
DANSK FORFATTERFORENINGvCard
 
Strandgade 6
1401 København K
32 95 51 00
danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk
www.danskforfatterforening.dk
 
DANSK ITI vCard
 
Farvergade 10, 5.
1463 København K
20 72 28 29
mail@danskiti.dk
www.danskiti.dk
 
DANSK JOURNALISTFORBUNDvCard
 
Gl. Strand 46
1202 København K
33 42 80 00
33 42 80 03 (fax)
dj@journalistforbundet.dk
www.journalistforbundet.dk
 
DANSK KAPELMESTERFORENINGvCard
 
v/ Bodil Heister, Strandboulevarden 40, 3.th.
2100 København Ø
35 38 47 58
sekretaer@kapelmesterforening.dk
www.kapelmesterforening.dk
 
DANSK KOMPONIST FORENINGvCard
 
Lautrupsgade 9, 5.
2100 København Ø
33 13 54 05
dkf@komponistforeningen.dk
www.komponistforeningen.dk
 
DANSK KORFORBUNDvCard
 
Lauritz Sørensens Vej 1, 2. th.
2000 Frederiksberg
31 10 72 12
henriette@danskkorforbund.dk
www.danskkorforbund.dk
 
DANSK KUNSTNERRÅDvCard
 
Kronprinsessegade 34B, 2.
1306 København K
35 38 44 01
dkr@dansk-kunstnerraad.dk
www.dansk-kunstnerraad.dk
 
DANSK MUSIKER FORBUNDvCard
 
Sankt Hans Torv 26
2200 København N
35 24 02 40
dmf@dmf.dk
www.dmf.dk
 
DANSK ORGANIST OG KANTORSAMFUND,vCard
 
Vesterbrogade 57, 1. th.
1620 København V
33 79 16 85
doks@doks.dk
www.doks.dk
 
DANSK SELSKAB FOR OPHAVSRET Det juridiske FakultetvCard
 
Karen Blixens Plads 16
2300 København S
35 32 40 50
35 32 31 61
jorgen.blomqvist@jur.ku.dk
www.dsfo.dk
 
DANSK SKUESPILLERFORBUNDvCard
 
Tagensvej 85, 3.
2200 København N
33 24 22 00
33 24 81 59 (fax)
dsf@skuespillerforbundet.dk
www.skuespillerforbundet.dk
 
DANSK SOLISTFORBUNDvCard
 
v/ Chresten Speggers, Vesterbrogade 57, 1. th.
1620 København V
33 25 05 51
26 66 80 63
mail@solistforbundet.dk
www.solistforbundet.dk
 
DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBERvCard
 
Tagensvej 85E, 1.
2200 København N
33 21 41 76
sekr@dabuf.dk
www.dabuf.dk
 
DANSKE DRAMATIKEREvCard
 
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
33 33 08 88
33 45 40 35
admin@dramatiker.dk
www.dramatiker.dk
 
DANSKE FILMINSTRUKTØRER, D.F.vCard
 
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
33 33 08 88
mail@filmdir.dk
www.filmdir.dk
 
DANSKE POPULÆR AUTORERvCard
 
Gråbrødre Torv 16, 1.
1154 København K
33 12 00 85
33 91 02 85 (fax)
dpa@dpa.org
www.dpa.org
 
DANSKE SCENOGRAFER (DS)vCard
 
Kgs. Nytorv 21 B, 3. sal
1050 København K
33 14 33 55
ds@scenograf.dk
www.scenograf.dk
 
DANSKE SKØNLITTERÆRE FORFATTERE,vCard
 
Kronprinsessegade 34B, 2.
1306 København K
61 28 68 26
kontor@skoenlit.dk
www.www.litt.eu
 
DANSKE TEATRES FÆLLESORGANISATIONvCard
 
c/o Kasper Wilton
Folketeatret, Hvidkildevej 64
2400 København NV
 
DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhedvCard
 
Jernbanegade 5
6230 Rødekro
74 65 11 03
dats@dats.dk
www.dats.dk
 
DDSKS FREDERICIA DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLEvCard
 
Kongensgade 107
7000 Fredericia
41 72 20 00
post@ddsks.dk
www.ddsks.dk
 
DDSKS KØBENHAVN DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLEvCard
 
Per Knutzons Vej 5
1437 København K
41 72 20 00
post@ddsks.dk
www.ddsks.dk
 
DDSKS KØBENHAVN - DANSESALENE DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLEvCard
 
Philip de Langes Allé 3
1435 København K
41 72 20 00
post@ddsks.dk
www.ddsks.dk
 
DDSKS ODENSE DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLEvCard
 
Odeons Kvarter 1, 4.
5000 Odense C
41 72 22 00
post@ddsks.dk
www.ddsks.dk
 
DDSKS ODSHERRED DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLEvCard
 
Annebergparken 22
4500 Nykøbing Sjælland
41 72 20 00
post@ddsks.dk
www.ddsks.dk
 
DDSKS AARHUS DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLEvCard
 
Skolegade 19B
8000 Århus C
41 72 21 20
post@ddsks.dk
www.ddsks.dk
 
DE FRIE KOREOGRAFER Udviklingsplatformen for scenekunstvCard
 
Otto Bussesvej 5A, Bygning OBV 048
2450 København SV
51 94 14 51
de.frie.koreografer@gmail.com
www.defriekoreografer.dk
 
DEN DANSKE FILMSKOLEvCard
 
Theodor Christensens Plads 1
1437 København K
32 68 64 00
administration@filmskolen.dk
www.filmskolen.dk
 
DEN EUROPÆISKE FILMHØJSKOLE,vCard
 
Carl. Th. Dreyersvej 1
8400 Ebeltoft
86 34 00 55
86 34 05 35 (fax)
administration@efc.dk
www.efc.dk
 
DET DANSKE FILMINSTITUTvCard
 
Gothersgade 55
1123 København K
33 74 34 00
33 74 34 01 (fax)
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk
 
DET DANSKE FILMMUSEUMvCard
 
Gothergade 55
1123 København K
33 74 34 00
33 74 34 01 (fax)
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk
 
DET DANSKE KULTURINSTITUTvCard
 
Vartov, Farvergade 27L, 2. sal
1463 København K
33 13 54 48
33 15 10 91 (fax)
dankultur@dankultur.dk
www.dankultur.dk
 
DET KØBENHAVNSKE TEATERSAMARBEJDEvCard
 
Nørrevoldgade 2, 5.
1358 København K
33 36 67 66
33 36 67 69 (fax)
sekretariatet@kbht.dk
www.kbht.dk
 
DFI-Bogen, Det Danske FilminstitutvCard
 
Gothersgade 55
1123 København K
33 74 34 01 (fax)
www.dfibogen.dk
 
DJBFA/KOMPONISTER OG SANGSKRIVEREvCard
 
Lautrupsgade 9, 5.
2100 København Ø
33 12 01 09
djbfa@djbfa.dk
www.djbfa.dk
 
DRAMATIKERCENTRUMvCard
 
Østerbrogade 122, 1. th.
2100 København Ø
33 11 50 06
 
DRAMATISK BIBLIOTEK (DET KONGELIGE BIBLIOTEK)vCard
 
Musik- og Teaterafdelingen, Postbox 2149
1016 København K
33 47 47 47
kj@kb.dk
www.kb.dk/da/nb/materialer/teater/
 
FAFvCard
 
Kongens Nytorv 21 B, 3.
1050 København K
33 14 33 55
33 14 33 03 (fax)
faf@filmtv.dk
www.filmtv.dk
 
FERIEKONTOvCard
 
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
48 20 49 10
48 20 48 13 (fax)
fk@atp.dk
www.feriekonto.dk
 
FILMEXvCard
 
c/o Dansk Skuespillerforbund
Tagensvej 85, 3.
2200 København N
33 24 22 00
33 24 81 59 (fax)
filmex@skuespillerforbundet.dk
 
FORENINGEN AF DANSKE DRAMATURGER (FDD)vCard
 
c/o FDS
Nørre Voldgade 12, 2.
1358 København K
info@dramaturgnet.dk
www.dramaturgnet.dk
 
FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS)vCard
 
Nørre Voldgade 12, 2. th.
1358 København K
33 33 08 88
info@stagedirectors.dk
www.stagedirectors.dk
 
FORENINGEN DEN KONGELIGE BALLETvCard
 
Det Kongelige Teater
August Bournonvilles Passage 8
1055 København K
 
ForhandlingsfællesskabetvCard
 
Løngangstræde 25, 1.
1468 København K
33 11 97 00
post@forhandlingsfaellesskabet.dk
www.forhandlingsfaellesskabet.dk
 
FORSØGSSTATIONENvCard
 
Sønder Boulevard 81
1720 København V
38 79 38 28
mail@forsoegsstationen.dk
www.forsoegsstationen.dk
 
FOTOGRAFERNE - Dansk JournalistforbundvCard
 
Gl. Strand 46
1202 København K
33 42 80 00
33 42 80 03 (fax)
(se hjemmeside)
www.djfotograferne.dk
 
FTFvCard
 
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K
33 36 88 00
ftf@ftf.dk
www.ftf.dk
 
FTF-KvCard
 
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K
33 36 88 00
33 36 88 80 (fax)
ftf-k@ftf.dk
www.ftf.dk
 
FTFa (København)vCard
 
Snorresgade 15
2300 København S
70 13 13 12
kontakt@ftfa.dk
www.ftfa.dk
 
FTFa (Odense)vCard
 
Ryttergade 12, 2. sal
5000 Odense C
70 13 13 12
kontakt@ftfa.dk
www.ftfa.dk
 
FTFa (Aalborg)vCard
 
Gasværksvej 30B, 1. sal
9000 Aalborg
70 13 13 12
kontakt@ftfa.dk
www.ftfa.dk
 
FTFa (Århus)vCard
 
Vestergade 48 H
8000 Århus C
70 13 13 12
kontatk@ftfa.dk
www.ftfa.dk
 
FÆLLESRÅDET FOR UDØVENDE KUNSTNEREvCard
 
Sankt Hans Torv 26
2200 København N
35 37 06 49
35 37 06 49 (fax)
 
GRAMEXvCard
 
Gl. Kongevej 11-13
1610 København V
33 85 32 00
33 85 32 15 (fax)
gramex@gramex.dk
www.gramex.dk
 
HUSETvCard
 
Rådhusstræde 13
1466 København K
33 93 84 56
www.husetmagstraede.dk
 
INSTITUT FOR KUNSTHISTORIE - AFD. FOR DANS OG TEATERVIDENSKABvCard
 
Københavns Universitet Amager, Karen Blixens Vej 1
2300 København S
35 32 81 96
teatersekretariat@hum.ku.dk
www.hum.ku.dk/teater
 
INSTITUT FOR TEATERVIDENSKAB, BIBLIOTEKETvCard
 
Københavns Universitet, Njalsgade 80
2300 København S
35 32 82 16
35 32 81 91 (fax)
teater@hum.ku.dk
www.hum.ku/teater/index
 
JOBSCENEN.DKvCard
 
c/o ARTLAB
Nørrebrogade 66D, 2.
2200 København N
70 22 15 25
kontakt@jobscenen.dk
www.jobscenen.dk
 
KODAvCard
 
Lautrupsgade 9
2100 København Ø
33 30 63 00
info@koda.dk
www.koda.dk
 
KODA DRAMATIKvCard
 
Lautrupsgade 9
2100 København Ø
33 30 63 60
jc@koda.dk
www.koda.dk
 
KORT & DOKUMENTAR FILMSKOLENvCard
 
Blomstervænget 52
2800 Kgs. Lyngby
35 34 68 00
35 39 53 19 (fax)
info@filmkurser.dk
www.filmkurser.dk
 
KULTURMINISTERIETvCard
 
Nybrogade 2
1203 København K
33 92 33 70
kum@kum.dk
www.kum.dk
 
KUNSTNERE FOR FRED v/Pernille GrummevCard
 
Agervænget 2
2791 Dragør
25 89 25 92
pgrumme@get2net.dk
www.kunstnereforfred.dk
 
KUNSTSTYRELSEN vCard
 
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
33 74 45 00
33 74 45 45 (fax)
ks@kunst.dk
www.kunst.dk/kunststyrelsen
 
KUVIBA - KulturvidensbankvCard
 


35 38 44 01
ce@dansk-kunstnerraad.dk
www.kuviba.dk
 
MEDIEFORBUNDETvCard
 
Dansk Journalistforbund, Gl. Strand 46
1202 København K
33 42 80 00
dj@journalistforbundet.dk
 
NCB (NORDISK COPYRIGHT BUREAU)vCard
 
Niels Juels Gade 9-11, 3.
1059 København V
33 36 87 00
ncb@ncb.dk
www.ncb.dk
 
NORDISK CENTER FOR SCENEKUNST - NORDSCENvCard
 
Vesterbrogade 26, 3.
1620 København V
33 22 45 55
33 24 01 57 (fax)
post@nordscen.org
www.nordscen.org
 
NORDISK KULTURINSTITUTvCard
 
Amalievej 15
1875 Frederiksberg C
33 21 36 53
33 21 74 20 (fax)
nordkult@post11.tele.dk
www.nordiskkulturinstitut.dk
 
NORDISK MINISTERRÅDvCard
 
Ved Stranden 18
1061 København K
33 96 02 00
33 96 02 02 (fax)
nmr@norden.org
www.norden.org
 
OPERAAKADEMIET (D.K.T.)vCard
 
Postboks 2185
1017 København K
33 69 67 90
33 69 67 92 (fax)
sro@kgl-teater.dk
 
ORGANISTFORENINGENvCard
 
Vindinggård Ringvej 1, lokale 107
7100 Vejle
76 65 95 60
kontakt@organist.org
www.organistforeningen.dk
 
PERFORMING ARTS PLATFORMvCard
 
Valdemarsgade 1G, 1. tv.
8000 Århus C
50 87 32 40
theplatform@theplatform.dk
www.theplatform.dk
 
PFA PENSIONvCard
 
Marina Park, Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
39 17 50 00
39 17 59 50 (fax)
www.pfa.dk
 
PRODUCENTFORENINGENvCard
 
Bernhard Bangs Allé 25
2000 Frederiksberg
33 86 28 80
33 86 28 88 (fax)
info@pro-f.dk
www.pro-f.dk
 
PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNEvCard
 
Regnbuepladsen 7
1550 København V
33 88 80 00
jcj@dansehallerne.dk
www.dansehallerne.dk
 
REVYMUSEETvCard
 
Allégade 5
2000 Frederiksberg
38 10 20 45
post@revymuseet.dk
www.revymuseet.dk
 
SAMRÅDET FOR OPHAVSRETvCard
 
Nørre Voldgade 29
Postboks 2192
1017 København K
25 35 41 32
33 93 85 40 (fax)
info@samraadetforophavsret.dk
www.samraadetforophavsret.dk
 
SCENITvCard
 
Nørrebrogade 52, 2. th.
2200 København N
35 24 01 00
info@scenit.dk
www.scenit.dk
 
SCHOOL OF STAGE ARTSvCard
 
Præstegårdsvej 18
4760 Vordingborg
55 34 01 19
55 34 20 70 (fax)
teater@cantabile2.dk
www.cantabile2.dk
 
SKATTEMINISTERIETvCard
 
Nicolai Eigtvedsgade 28
1402 København K
33 92 33 92
33 14 91 05 (fax)
skm@skm.dk
www.skm.dk
 
SKUESPILLER.DKvCard
 
Masnedøgade 1, 5.
2100 København Ø
info@skuespiller.dk
www.skuespiller.dk
 
SKUESPILLERFORENINGEN AF 1879vCard
 
Bispebjergvej 53
2400 København NV
35 84 18 79
post@skuespillerforeningen.dk
www.skuespillerforeningen.dk
 
SOLISTFORENINGEN AF 1921vCard
 
Hyskenstræde 14,2.
1207 København K
33 16 05 33
33 16 05 33 (fax)
ditt@solistf.dk
www.solistf.dk
 
SPEAKER INFOvCard
 


www.speakerinfo.dk
 
SPEAKER- OG INDLÆSERFORENINGENvCard
 
Tagensvej 85, 3.
2200 København N
28 24 01 23
sif@skuespillerforbundet.dk
www.danishvoices.dk
 
STATENS KUNSTFONDvCard
 
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
33 74 45 00
33 74 45 45 (fax)
skf@statenskunstfond.dk
www.kunst.dk/statens-kunstfond
 
STATENS KUNSTRÅDvCard
 
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 KøbenhavnV
33 74 50 80
33 74 45 45 (fax)
statenskunstraad@statenskunstraad.dk
www.kunst.dk/statens-kunstraad
 
SUPER 16vCard
 
c/o Nordisk Film
Mosedalsvej 14
2500 Valby
info@super16.dk
www.super16.dk
 
TEATERCENTRUM I DANMARKvCard
 
Farvergade 10, 5.
1463 København K
35 30 44 00
info@teatercentrum.dk
www.teatercentrum.dk
 
TEATERMUSEET I HOFTEATRETvCard
 
Christiansborg Ridebane 10 & 18
1218 København K
33 11 51 76
teatermuseet@teatermuseet.dk
www.teatermuseet.dk
 
TEATERSKOLEN SKUESPILLERENS VÆRKSTEDvCard
 
Carl Jacobsens Vej 16, opg. 11, 3.
2500 Valby
36 17 70 40
www.skuespillerensvaerksted.dk
 
TEKNISK LANDSFORBUND tidl. TEFvCard
 
Nørre Voldgade 12
1358 København K
33 43 65 00
ahj@tl.dk
www.tl.dk
 
TIO (TEATRENES INTERESSEORGANISATION)vCard
 
Vartov, Farvergade 27, Opgang D, 1.
1463 København K
70 27 07 07
info@tio.dk
www.tio.dk
 
TV 2 DANMARK A/SvCard
 
Rugårdsvej 25
5100 Odense C
65 91 91 91
65 91 33 22 (fax)
tv2@tv2.dk
tv2.dk
 
TV 2 DANMARK A/S - KØBENHAVNvCard
 
Teglholm Alle 16
2450 København SV
65 91 91 91
65 91 33 22 (fax)
tv2@tv2.dk
tv2.dk
 
TVDANMARK, KANAL 2vCard
 
Mileparken 20
2740 Skovlunde
44 91 66 99
44 84 13 60 (fax)
info@kanal2.dk
www.tvdanmark.dk
 
UAFHÆNGIGE SCENEKUNSTNERE c/o ForsøgsstationenvCard
 
Sønder Boulevard 81
1720 København V
30 20 14 23
info@scenekunstnere.dk
www.scenekunstnere.dk
 
AARHUS TECHvCard
 
Box 3322, Halmstadgade 6
8200 Århus N
89 37 35 33
89 37 35 55 (fax)
ats@ats.dk
www.ats.dk