Det er Filmex-tid – men rettighedskampen fortsætter!

September er altid en af de travleste måneder på forbundet – der er brand i vores telefonlinjer, og sekretariatet løber virkelig stærkt. Det er nemlig tid til årets store Filmex-udbetaling.

Af Benjamin Boe
Fra DSF's nyhedsbrev 20. september 2023

Mens jeg skriver denne nyhedsmail, knokler mine kolleger på Tagensvej for at gøre alt klar til udbetaling i slutningen af måneden. De rette beløb skal sendes ud til de rette modtagere. Og vi taler ikke kun dansk film- og tv-drama – det gælder også rettighedsmidler for dubbing, reklamer, radiospeaks, danske film i udlandet og meget andet.

For vores rettigheder er næsten over det hele – hvilket understreger den betydning, rettighedsbetalingerne har i den kludetæppeøkonomi, de fleste af os lever med.

Rettighederne er under konstant pres.

Som du ved, er Filmex den organisation, der varetager vores rettighedsbetalinger – og arbejdet i Filmex er en af kerneopgaverne her i forbundet. Det har det været, siden vi var med til at vinde den første retssag om rettigheder i 1970’erne – om tv til søfarende – der gjorde rettighedsindtægterne for danske kunstnere og producenter til en af hjørnestenene i dansk film- og tv-produktion. Det gjorde den, fordi ordningen med, at en del af vores betaling afhænger af værkets succes, betyder, at vi kan producere langt mere, end vores ellers lille sprogområde ellers berettiger til.

Desværre er vores rettigheder under konstant pres – og derfor går meget af vores tid med at beskytte ordningen, så vi kan blive ved at sende penge ud til vores medlemmer.

Presset på rettighedssystemet er på ingen måde begrænset til vores ordning her i Danmark. Det er desværre en global bevægelse, og lige nu er det vores amerikanske kolleger, der går forrest i kampen for at bevare en økonomisk bæredygtig rettighedsmodel. Men deres strejke er også et forsøg på at modernisere aftaleforholdene, så de matcher de nye teknologier og forretningsmodeller.

Derfor skal du håbe, vores amerikanske kolleger vinder strejken
Hvis du synes, det lyder bekendt, har du helt ret. Det var nemlig meget af det samme, vi var igennem sidste år på denne tid. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis de amerikanske skuespillere og manuskriptforfattere taber strejken, skal vi igennem et lignende forløb herhjemme.

Heldigvis har vi ophavsretsloven på vores side, og samtidig kan arbejdsgiverne ikke bare diktere arbejds- og betalingsvilkår uden at tage hensyn til både europæisk og dansk lovgivning. Men det betyder altså ikke, at rettighedsbetalingerne er sikret.

Udbetalingerne knækker den forkerte vej
Vi kan se, at kurven for rettighedsudbetalingerne er knækket den forkerte vej. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi kæmper de kampe om rettighedsbetalinger, der dukker op. Vi forsøger selvfølgelig hele tiden at skabe flere indtægter, men det er for at begrænse nedgangen og måske stabilisere indtægterne ved netop at modernisere aftalerne.

Så det vil vi blive ved med. For dansk film og tv's skyld og for jeres!

P.S. De amerikanske skuespilleres kamp handler i øvrigt også om kunstig intelligens (AI), som mange DSF-medlemmer allerede diskuterer for fulde gardiner. Derfor vil vi fra forbundets side skrue op for vores fokus på emnet – bl.a. med et medlemsarrangement, der løber af stablen i efteråret. Det hører I mere om inden længe!