Digitale fællesskaber giver et boost til lønforhandlingen

Hvis der ikke er en overenskomst at læne sig op ad, og du ikke kender dine kolleger endnu, er det svært at finde ud af, hvilken løn, du skal have. Det er virkeligheden for mange af forbundets medlemmer. Ud af den skæve situation er vokset en ide om at samle sig i digitale forhandlingsfællesskaber på forhånd – og det virker, fortæller både et medlem og en jurist fra skuespillerforbundet.

Af Kristine Høeg
Bragt i Sceneliv #6 2023

Det er jo meget fint med gode råd om, at du skal tale med dine kolleger om din løn. Men hvad gør du, hvis du bliver ansat på en forestilling, og producenten ikke fortæller, hvem de ellers forhandler med, og når skuespillerforbundet ikke uden videre må dele med dig, hvem der har indgået kontrakt på samme produktion?
Det var – og er stadig – situationen for mange af Dansk Skuespillerforbunds medlemmer. En af løsningerne viste sig at være både enkel og digital – nemlig messengergrupper. Ideen opstod i et samarbejde mellem musicaludvalget, forbundet og skuespiller og musicalperformer Max-Emil Nissen, og den har allerede bredt sig til flere hjørner af branchen. Hos forbundet håber man selvsagt, at endnu flere tager de digitale forhandlingsfællesskaber til sig.

Aner ikke hvem kollegerne er
“Når medlemmer henvender sig til os, er det vigtigt, at de ved, at de kan tale med os i fortrolighed. Derfor må vi her i forbundet ikke bare fortælle de spillere, der forhandler løn på samme forestilling om, hvem der ellers er med. Samtidig holder produktionerne selvfølgelig hemmeligt, hvilke opsætninger de laver, og hvem der skal være med. Det betyder, at vores medlemmer kan have svært ved at forhandle løn, fordi de ikke kender deres nye kolleger eller det samlede lønniveau,” forklarer Magnus Homann Poulsen, chefjurist i DSF.
“Vi er som skuespillere og musicalperformere ret begrænsede, når vi bliver tilbudt en kontrakt – vi aner jo ikke, hvem vores fremtidige kolleger er. Producenten fortæller os ikke noget, og samtidig kan forbundets jurister sidde med værdifuld information, som de ikke uden videre må dele med os medlemmer. Løsningen viste sig at være en messengergruppe. Jeg etablerer den, når jeg bliver hyret på en forestilling, og når Magnus får kontrakter ind fra folk på samme produktion, fortæller han at de kan kontakte mig. På den måde får vi kontakt med hinanden, inden nogen har skrevet under på noget som helst,” fortæller Max-Emil Nissen og uddyber den forskel, som en messengergruppe kan gøre:

Hele ensemblet forhandlede lønnen op
“På en tidligere forestilling, jeg var med på, lovede producenten lige løn til alle, men da jeg fik kontrakten, undrede jeg mig over beløbet, fordi der er større navne end mig med på holdet. Vi begyndte at skrive i gruppen, og det viste sig hurtigt, at lønniveauet var i øst og vest. Så meldte vi alle sammen tilbage enkeltvist om den manglende lige løn. Først insisterede producenten på, at det skulle være sådan, dernæst sagde han, at han begået fejl og trak i land. Vi landede på et beløb på 40.000 kroner i månedsløn, hvilket ofte er fint for os med mange års anciennitet, så på den måde blev det især de relativt nyuddannede på holdet, der blev løftet.”
Og det er præcis det, som Magnus Homann Poulsen mener, de små digitale forhandlingsfællesskaber kan:
“Det at tale om lønnen med dine kommende kolleger giver en gennemsigtighed og styrker dig i din forhandling, så du forhåbentlig ikke sidder på første prøvedag og finder ud af, at dine kolleger har haft mulighed for at presse lønnen højere op, end du har. På den måde skaber grupperne fællesskab og solidaritet, samtidig med at du får viden og fakta, som du kan bruge konkret. Det er vigtigt, at medlemmerne snakker sammen og bruger hinandens erfaringer,” lyder det fra Magnus Homann Poulsen, der håber, at ideen breder sig til alle hjørner i branchen og anbefaler alle at henvende sig til forbundet så tidligt som muligt i et ansættelsesforløb:

Vi uddanner hinanden i løn
“Jo før du henvender dig, desto bedre. Så har vi navnene på så mange af jer som muligt i god tid, og der er ingen grund til at stå alene i din forhandling. Du får altid noget ud af at tale med dine kommende kolleger.”
Max-Emil Nissen oplever, at der er stor forskel på, om kollegerne har lyst til at dele deres lønniveau:
“Gruppernes funktion er, at vi uddanner hinanden inden for løn, men det er stadig svært for mange at tale om løn – især blandt dem, der er øverst på anciennitetsstigen, og dem, som jeg tænker tjener mest. Men vi snakker meget mere om løn end før, og den nye generation synes jeg virkelig er i gang med at reformere arbejdsmiljøet – de er langt bedre til at tale om løn, grænseoverskridende adfærd. De har en anden tilgang til det, som er utrolig sund og gavnlig. Det kunne vi lidt ældre lære rigtig meget af.” 


Læs hele temaet om den skæve løn

Så skævt står det faktisk til med ligelønnen blandt DSF's medlemmer
28,5 %. Så meget mindre tjener kvindelige DSF-medlemmer end deres mandlige kolleger. Og når vi taler om kvinder over 50 år, er forskellen hele 37 %. Det – og meget andet – bliver du klogere på her, hvor vi giver dig en indflyvning til den nye rapport.

Løgn, trusler, løntryk og forskelsbehandling: Vidnesbyrd fra forhandlingsbordet
“Jeg blev råbt ad og fik at vide, at jeg ikke måtte diskutere løn med de andre. Heldigvis bakkede mændene mig op og krævede, at vi fik det samme. Så gik det helt bananas, og vi blev truet og fik igen at vide, at vi ikke måtte tale om ansættelsesvilkårene.”

Digitale fællesskaber giver et boost til lønforhandlingen
Hvis der ikke er en overenskomst at læne sig op ad, og du ikke kender dine kolleger endnu, er det svært at finde ud af, hvilken løn, du skal have. Ud af den skæve situation er vokset en ide om at samle sig i digitale forhandlingsfællesskaber på forhånd – og det virker.

Sådan får du mere ud af lønforhandlingen
Stik imod fordommene viser nye tal, at kvinder generelt forhandler lønnen oftere end mænd – men at de stadig ikke får så meget ud af det, som mændene gør. Hvordan kan det være? Og hvad kan du gøre ved det? Det bliver du klogere på her.

Lønåbenhed – et vigtigt skridt mod ligeløn
Uligeløn trives i mørket. Så enkelt er det. Derfor har ligeløn lange udsigter, hvis ikke du og dine kolleger taler om, hvad I tjener, men hvordan inviterer du til en lønsnak? Her får du helt konkrete råd til at komme i gang.

Åbenhed om løn: Det siger loven

Der findes stadig producenter, der siger, at du ikke må diskutere din løn med andre – men det må de faktisk ikke bede dig om. Det står i ligelønsloven – sammen med andre vigtige detaljer, der skal bidrage til en mere lige løn mellem kønnene.

Løn og fortrolighed
# Medarbejdere må frit oplyse enhver om deres egne lønforhold. Der er altså intet i vejen for, at du deler lønoplysninger med dine kolleger.

# En ansættelseskontrakt må derfor ikke indeholde en ‘fortrolighedsklausul’, der forbyder medarbejderen at oplyse andre om sine lønforhold. Dette vil være en overtrædelse af ligelønsloven og udgøre et ugyldigt vilkår i ansættelseskontrakten.

# Derfor er det også i strid med loven at opsige medarbejdere med den begrundelse, at de har har videregivet oplysninger om egne lønforhold.

Kønsopdelt lønstatistik
# Virksomheder med mindst 35 medarbejdere, hvoraf der mindst er 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion, har pligt til at fremlægge kønsopdelt lønstatistik. Dette gælder selvsagt ikke mange virksomheden inden for branchen, men det er god viden at have.

Ligelønsloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn
# Arbejdsgivere skal som udgangspunkt yde kvinder og mænd lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde, der bliver tillagt samme værdi.

# Der kan dog være saglige og objektive grunde til at aflønne forskelligt. Loven beskytter mod både direkte og indirekte forskelsbehandling.

# Hvis en medarbejder kan godtgøre, at der er lønforskelle for samme arbejde eller arbejde af samme værdi, skal arbejdsgiveren herefter kunne sandsynliggøre, at lønforskellen ikke skyldes kønsdiskriminering, men er begrundet i saglige og objektive forhold som fx: kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, præstation, fleksibilitet og erfaring.