Filmaftalen er faldet på plads - og børnene er med

Den længe ventede filmaftale landede tidligere i dag. I en tid, hvor hele branchen udfordres fra alle sider, er det en stor forløsning at kunne se en af byggestenene til det, der forhåbentlig vil udgøre en del af et solidt grundlag for fremtidens film-, tv- og scenekunstbranche, falde på plads.

Af Michael Oxfeldt

Der er ikke bare tale om en sikring af dansk filmkultur og den arv, vi står på, men reelt et spørgsmål om en hel branches fremtid. Fra Dansk Skuespillerforbunds side hilser vi derfor aftalen velkommen og lægger særlig vægt på, at vores to hjemlige public service-broadcastere, DR og TV2, med aftalen forpligtes til at engagere sig i dansk filmproduktion med en række helt specifikke krav til såvel økonomi som antallet af produktioner, de skal støtte.

Også børnenes filmaftale
Udover aftalens grundlæggende fokus på filmstøtte har børn og unge denne gang fået en særlig plads i forliget. Ikke bare som brugere af danskproduceret film- og spilindhold – men også som bidragsydere til produktionerne. Børn og unges arbejdsvilkår har længe været vores mærkesag i Dansk Skuespillerforbund, og vi har i samarbejde med Producentforeningen arbejdet hårdt på at få emnet ind på den kultur- og arbejdsmarkedspolitiske scene. Og det er nu lykkedes! Børn og unge nævnes i denne filmaftale for første gang og der bliver som en del af filmaftalen nedsat et udvalg, der skal arbejde på at sikre dem trygge arbejdsvilkår Det er ikke kun vigtigt for de børn og unge, der arbejder i branchen lige nu, men indsatsen får forhåbentlig også en positiv afsmitning på fremtidige generationer af unge skuespilleres forventninger til at arbejde i vores branche.

Et politisk signal
Det er vigtigt at understrege, at filmaftalen ikke alene kommer til at løse alle branchens problemer, men den er et vigtigt signal om den politiske velvilje, der er i forhold til at ville værne om den danske filmproduktion i en tid, hvor mediebranchen i stadig højere grad domineres af udenlandske spillere og ændrede økonomiske modeller.

Fakta om filmaftalen

Parterne bag Filmaftalen er regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) samt Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet .

Filmaftalen træder i kraft i 2024 og løber frem til 2027.

Du kan finde mere information og læse hele filmaftalen på kulturministeriets hjemmeside