Kom med i nyt udviklingsprogram: Klimamæssigt bæredygtige samarbejder for musik- og scenekunstaktører

Rejser og turnéaktivitet er en del af det professionelle arbejde med musik og scenekunst, men efterhånden som klimakrisen tager til, stiger behovet for, at afsøge nye metoder til at dele kunsten, som understøtter den grønne omstilling. Derfor udbyder Statens Kunstfond nu et udviklingsprogram, der skal bidrage til at udvikle bæredygtige tilgange til den problematik.

Af Kristine Høeg

I samarbejde med Julie's Bicycle, Arts Council Norway og Arts Council England udbyder Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for henholdsvis musik og scenekunst nu et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe musik- og scenekunstaktører i Danmark, England og Norge med at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Først online udvikling, dernæst konkret samarbejde
Musik- og scenekunstaktører fra Danmark, Norge og England kan ansøge om at deltage i det onlinebaserede udviklingsprogram med fokus på bæredygtigt internationalt samarbejde og praktiske tilgange til at reducere klimapåvirkningen. De udvalgte deltagere kan efterfølgende ansøge om tilskud til at etablere samarbejdsprojekter, som udvikles undervejs i programmet.

Dette udviklingsprogram bygger på Arts Council England og Julie's Bicycles ’Accelerator Program’ – et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis. Samtidig bygger det på bæredygtighedsprogrammet fra 2022 og 2023, som er blevet initieret af Statens Kunstfond og Arts Council England.

Du kan søge hvis:

Du er en aktør, der arbejder med eller arrangerer musik- og/eller scenekunstaktiviteter.
Du har erfaring med internationalt samarbejde og turné.
Du har vilje og kapacitet til at fremme din bæredygtige praksis og udvikle innovation.

Læs mere om udviklingsprogrammet og ansøg på Kunst.dk