“Koranloven forhindrer fri og kritisk kunst”

Medlemmerne af DSF – og befolkningen generelt – taler i den grad om den foreslåede lov om forbud mod ‘utilbørlig behandling af religiøse genstande’. For forperson Benjamin Boe og resten af forbundets bestyrelse er det formuleringen om, at forbuddet også gælder ‘kunstneriske ytringer’, der er problemet. Benjamin har skrevet følgende kommentar til debatten – og har en klar opfordring til regeringen!

Af Benjamin Boe
20. september 2023


Verden brænder – og det gør mange koraner desværre også. Et enkelt menneske har med en række dumme provokationer afstedkommet, at regeringen nu har et behov for at gribe ind lovmæssigt. Både for ikke at skabe uhensigtsmæssige situationer i det offentlige rum og for at beskytte danske borgeres personlige sikkerhed.

Det kan man mene meget om – og det gør flere meget aktive medlemmer i vores fagforening også. Der er stemmer både for og imod et forbud, og som forperson for en demokratisk fagforening synes jeg, at der fin plads til en åben debat om det foreslåede indgreb.

Kunsten og satiren vogter over demokratiet
Fra forbundets side afholder vi os fra at tage stilling til det generelle lovforslag – men til gengæld taler vi meget gerne imod den ekstremt problematiske tilføjelse om, at forbuddet også vil gælde kunstneriske ytringer.

For selv om der er masser af ting, vi ikke må, uden at det knægter ytringsfriheden, bør man ikke blindt tilføje nye ting til listen. Især ikke når man inkluderer det kunstnerisk øjemed i begrænsningen. Kunsten og satiren har altid vogtet over demokratiet og mindet os – og ikke mindst lovgiverne – om vores moralske kompas.

I det aktuelle lovforslag er formuleringerne så uklare, at både dømmende og udøvende myndigheder offentligt har udtalt, at de er tvivl om, hvordan de skal håndhæve lovforslaget. Det er seriøse alarmklokker – og de burde holde hele regeringen vågen om natten. For det er superproblematisk, når så centrale institutioner reelt ikke kan navigere i, hvad vi danskere egentlig må og ikke må. Derfor håber vi i DSF, at regeringen vil gentænke den del af lovforslaget, der handler om det kunstneriske rum, og vi har indgivet høringssvar igennem Dansk Kunstnerråd.

Nedenstående er forbundets holdning til det aktuelle lovforslag:
Lovforslaget om forbud mod ‘utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund’ skaber en vigtig, men svær og kompleks debat. Vi har haft debatten i bestyrelsen, og der er mange nuancer, som skal tilgodeses.

Selve lovforslaget holder vi os fra at have en mening om – vi udtaler os som fagforening og som repræsentanter for vores medlemmer, der er udøvende kunstnere. Vores udgangspunkt er – som det står i vores grundholdninger – at arbejde for ordentlige og sikre arbejdsvilkår for vores medlemmer og så mange opgaver som overhovedet muligt. Det er vores ståsted – også i denne debat.

Vi taler om den del af lovforslaget, der omhandler behandlingen af religiøse genstande, eller det der ligner de religiøse genstande – altså det, der er direkte relevant for os i scenekunsten og film- og tv-produktion.

Vi forstår, at den del af lovforslaget skal lukke et juridisk smuthul for dem, der insisterer på at brænde koranlignende genstande af ude i virkeligheden, men problemet er, at den nuværende formulering ikke rummer nogen former for undtagelser – og det rammer hele den kunstneriske branche.

Som demokratisk nation har vi alle dage hyldet kunstnernes ret til selvstændig, kritisk kunst, der udfordrer systemer, magt og tro, men som lovforslaget står nu, begrænser Danmark netop danske kunstneres mulighed for at lave kunst, der stiller spørgsmålstegn ved det vedtagne.

Vi spår ikke en syndflod af brændende bibler på de danske scener, men vi er nødt til at finde hen til en lovtekst, der klart skelner mellem en demonstration i virkeligheden og det, der sker i et kunstnerisk rum, i en biografsal eller på skærmen.