Kvindelige medlemmer tjener fortsat mindre end mændene – ny undersøgelse undersøger hvorfor

Af Michael Oxfeldt


28,5 %
Så meget tjener kvinderne i vores branche i gennemsnit mindre end deres mandlige kollegaer. Det er desværre et tal, der ikke har udviklet sig i positiv retning igennem årene – også selvom selvsamme statistik viser, at der så godt som ingen lønforskel er at finde på tværs af kønnene blandt de yngste af vores medlemmer.


Lønforskelle i samfundet spejles i branchen
Vi har i skuespillerforbundet brugt en del af 2023 på at blive klogere på, hvad der ligger til grund for de store lønforskelle, vi ser år efter år i lønstatistikkerne – og ikke mindst hvad vi sammen kan gøre ved det. I samarbejde med konsulenthuset Kurana/ReSearch Humanity har vi lavet en stor kortlægning blandt jer medlemmer om jeres oplevelser med ulige løn og ditto muligheder for karriereudvikling inden for film, tv- og scenekunsten. Og undersøgelsens resultater er klare: Udover at vores del af branchen har ”arvet” en alt for stor del af de mange kulturelle og sociale dynamikker, der ligger til grund for kønsbestemte lønforskelle i vores samfund i almindelighed, er der også en række markante branchespecifikke forskelle på, hvordan vores medlemmer på tværs af køn oplever og agerer i forbindelse med lønforhandlinger, brug af netværk – og ikke mindst noget så umiddelbart ufarligt som at være åben om og tale om sin løn.


Samtalekultur og netværk spænder ben for ligeløn
Og netop det at tale om sin løn, er en af de helt store omdrejningspunkter. For selvom undersøgelsen viser, at I rent faktisk er gode til at dele detaljer om jeres lønforhold med hinanden, er der stadig en række barriere for, hvorfor den samtale ikke altid er en naturlig del af et kollegaskab – til trods for, at netop viden og gennemsigtighed på området, kan gøre lønforhandlingen langt mere ligeværdig. Når vi alligevel holder kortene tæt til kroppen, skyldes det typisk en oplevelse af, at der ikke er en kultur for at dele – enten fordi man ikke vil  afsløres som den, der tjener mindst – eller omvendt, at man ikke vil risikere det gode kollegaskab på settet eller i produktionen, hvis man hiver en højere løn hjem end sine kollegaer.

En anden pointe fra undersøgelsen er kønnenes forskellige tilgange til at netværke. Både kvindelige og mandlige skuespillere gør i stor stil brug af professionelle netværk – og netværk opleves også af mange, såvel arbejdstagere og arbejdsgivere, som et uformelt, men ikke desto mindre vigtigt redskab, når det kommer til rekruttering, lønforhold og karriereudvikling. Undersøgelsen peger imidlertid på en styrkeforskel i kvinders netværk sammenlignet med mændenes. Ikke fordi kvinder bruger deres netværk mindre, men fordi kvinders netværk ofte er sammensat mere ”horisontalt” og ensartet. Hvor mænds professionelle netværk i høj grad består af personer, der hierarkisk er placeret højere end dem selv, udgøres kvindernes netværk oftere af personer, der karrieremæssigt er i deres egen øjenhøjde.


Vi sætter spot på den skæve løn
Lønundersøgelsen fra Kurana/ReSearch Humanity er et vigtigt redskab på vejen til at identificere, hvad der helt specifikt ligger til hinder for reel ligeløn i vores branche – og selvom løsningen ikke ligger lige for, er der alligevel nogle af problemerne, vi kan tage hånd om her og nu – i samarbejde med jer.

Derfor vil vi blandt andet i løbet af den kommende måned sætte ekstra fokus på vigtigheden af at tale om løn og dermed gøre op med den tavshedskultur, der desværre også finder sted på i branchen. Indtil da kan du allerede nu dykke ned i undersøgelsens mange pointer i rapporten fra Kurana/ReSearch Humanity.

Om lønundersøgelsen

Lønundersøgelsen er gennemført af Kurana/ReSearch Humanity og har med udgangspunkt i den årlige lønstatistik fra Kaas & Mulvad forsøgt at afdække, hvorfor kvinder til stadighed tjener mindre end deres mandlige kollegaer i den danske tv-, film- og scenekunstbranche.

Undersøgelsen er gennemført blandt skuespillere og musicalperformere i DSF samt brancheaktører (castere, agenter, producere og teaterdirektører).

Undersøgelsen er gennemført som et kombinationsstudie med både kvantitative og kvalitative interview hen over foråret og sommeren 2023.

Du finder hele rapporten her.

Om Kurana/ReSearch Humanity

Kurana er en vidensplatform for dansk kunst- og kulturliv, der skaber og formidler viden om kunst- og kulturlivets vilkår og udviklingspotentialer for alle involverede i kulturens økosystem.

ReSearch Humanity er udviklingskonsulenter, der skaber social forandring gennem involvering af ansatte, frivillige og samarbejdspartnere i udformningen af initiativer og strategier. ReSearch Humanity udarbejder dybdegående analyser, som har til formål at danne grundlag for bedre indsatser.