De nye medlemskriterier – svar på jeres spørgsmål

Bestyrelsens meldte i sidste uge de reviderede medlemskriterier ud. Udmeldingen kastede en række spørgsmål af sig både på mail og i medlemsgruppen på Facebook. Vi har for overskuelighedens skyld samlet svarene på de mest gennemgående spørgsmål her:

Gælder de reviderede medlemskriterier for alle – eller er det kun for nye medlemmer?
De reviderede medlemskriterier gælder for alle og trådte i kraft pr. 1. oktober 2023.

Er det blevet sværere at blive A-medlem med de nye medlemskriterier?
Nej. Med de nye medlemskriterier har bestyrelsen forsøgt at eliminere de uigennemsigtige krav og subjektive vurderinger, der tidligere lå til grund for optagelse.

Derudover er det nye fastsatte indtægtskrav lavere end tidligere, og det er samtidig muligt at indberegne rettighedsbetalinger i beløbet.

Er der en grænse for, hvor mange gange man kan søge om forlængelse af sit prøvemedlemskab?
Nej. Du kan søge om forlængelse af dit prøvemedlemskab for et år ad gangen, så mange gange du ønsker. Det er den naturlige konsekvens af, at forslaget om en begrænsning af prøvemedlemsperioden ikke blev stemt igennem med 2/3-dels flertal på forårets generalforsamling.

Er det normal praksis, at der er opstillet faglige kriterier for at blive optaget i et fagforbund?
Ja. Langt de fleste fagligt funderede forbund – herunder også de fleste kunstneriske forbund – opererer med faste uddannelses- og/eller indkomstmæssige kriterier for at blive medlem.

En faglig fællesnævner på tværs af medlemsskaren gør det muligt at arbejde målrettet og effektivt for de bedste vilkår inden for ét specifikt fagligt område.

Tæller coronaårene med i den periode, I vurderer indtjening i?
Ja. Bestyrelsen har valgt at lade indkomstkravene gælde generelt, og det betyder, at de også gælder for den periode, der dækker både corona og rettighedskonflikten.

Ved at beholde muligheden for forlængelse af prøvemedlemskab vil prøvemedlemmer med tiden komme uden om de perioder, der af forskellige årsager har betydet en nedgang i indtægtsmulighederne. Samtidig er det vigtigt, at prøvemedlemmer trods disse forhold har opretholdt en vis indtægt (75.000 kr. i vurderingsåret).

Du finder de reviderede kriterier for medlemskab her: https://skuespillerforbundet.dk/om-dsf/medlemskab/kriterier-for-medlemskab/