En bedre branche i børnehøjde

I de seneste uger har der været debat i stort set alle medier om børns arbejde på film- og tv-produktioner – og hvordan de i mange tilfælde har arbejdet ud over det, de måtte. Og vi har som Dansk Skuespillerforbund været en naturlig del af den debat. Især efter vi – sammen med Producentforeningen – i tæt samarbejde med de politiske partier fik bragt børns vilkår ind i rammerne for filmforliget. Det er et arbejde jeg er stolt over, da det er første gang, børn bliver nævnt som arbejdskraft i en filmaftale.

Af Benjamin Boe
Nyhedsbrev 9. februar 2024


For os har det været en ekstremt vigtig indsats, for vi har gentagne gange hørt fra forældre og medlemmer, der har været del af produktioner med børn, hvor børnene ikke er blevet behandlet ordentligt. Og så har vi jo medlemmer, der selv har arbejdet som børneskuespillere, som også skubber på for en forbedring af børnenes fysiske arbejdsvilkår og deres økonomiske vilkår. Historisk har børnene ikke været en del af de rettighedsaftaler, som er så stor en del af vores medlemmers indtægtsgrundlag – rettighedsaftaler som vi har kæmpet hårdt for og stadig kæmper for hver dag.

Rækker ud til Producentforeningen og søsterforbund
Vi er allerede i dialog med Producentforeningen om, hvad vi kan gøre, så det også er branchen tager ansvar – og ikke kun politikerne. Vi taler bl.a. om at lave en standardkontrakt for børn og har det første møde i bogen. Håbet og planen er, at regler og rammer bliver mere transparente – også for dem, der laver produktionerne.
Mange har spurgt mig, om det ville give mening, at børneskuespillerne bliver medlem af forbundet. Jeg har svaret åbent, for jeg vil ikke bare afvise et forslag eller en mulighed – jeg kan jo kun blive klogere af, at vi diskuterer emnet.
Derfor rækker vi nu ud til nogle af de internationale søsterforbund, hvor børnene er medlemmer og hører, hvordan de har gjort det. En af udfordringerne er bl.a., at vi jo er et forbund for professionelle – og det har fx vist sig at være svært nok at definere for voksne. Og selv om børneskuespillere også kan være professionelle, og selvfølgelig skal have ordentlige arbejdsforhold – og selv om jeg er sikker på, at vi som fagforening vil kunne løse udfordringerne i vores love – tror jeg alligevel ikke, at børnene vil få glæde af vores overenskomster.

Børn skal have særbehandling
De nødvendige strukturændringer kræver nemlig en indsats fra hele branchen. Og uanset hvad løsningen bliver, skal vi have nogle ordentlige forhold, som både børn, branche og forældre kan se sig selv i.
Lige nu vurderer vi, at det bedste vil være, at vi anerkender at børn skal have særbehandling – og at vi som branche indgår fælles aftaler om bæredygtige rammer, så børnene får de gode oplevelser, de fortjener. Og så publikum ved, at ‘…hverken dyr eller børn led overlast under indspilningerne’, som der altid står i rulleteksterne på mange amerikanske film.