Filmex afholder generalforsamling

Filmex afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 13.00, Tagensvej 85, 4. sal – 2200 København N

Som medlem af Filmex’ medlemsorganisationerne (DSF, DAF og DMF) samt som individuel rettighedshaver inden for Filmex’ forvaltningsområde, der ikke er repræsenteret af en organisation, der er medlem af Filmex, har du møde- og taleret på generalforsamlingen, men dog ikke stemmeret, da hver medlemsorganisation jvfr. Filmex’ vedtægter hver kun afgiver én stemme.

Ønsker du at deltage i Filmex’ generalforsamling, kræver det skriftlig tilmelding senest tirsdag d. 14. maj på Filmex’ hovedmail – filmex@filmex.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 1. Bestyrelsens årsberetning og beretning om udøvelsen af tilsynet med Filmex

 

 1. Godkendelse af regnskab for 2023

 

 1. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport for 2023 jf. § 6, stk 5, nr 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

 

 1. Godkendelse af redegørelse for individuelle erklæringer om interessekonflikter, jf. §§ 9, stk. 3, § 8, stk. 3 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

 

 1. Vedtægtsændringer (sproglige) § 10,6 og § 12,1

 

 1. Ændring af investeringspolitik (sproglig)

 

 1. Godkendelse af politikker, jf. § 6, stk 5, nr 1 – 11, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret:
  1. den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere,
  2. den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler,
  3. den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle        indtægter fra investering af rettighedsvederlag,
  4. anvendelse af ufordelbare midler,
  5. den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle   indtægter fra investering af rettighedsvederlag,
  6. risikostyringspolitik,
  7. godkendelse af erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom,
  8. godkendelse af fusioner og alliancer, oprettelse af datterselskaber og erhvervelse af andre enheder eller aktier eller rettigheder i andre enheder,
  9. godkendelse af optagelse af lån, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån

 

 1. Behandling af eventuelle indkomne forslag

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 1. Valg af revisorer jf. § 6, stk 5, nr 10, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret:
 • Det indstilles at revisionsfirmaet Beierholm genvælges som revisorer.

 

 1. Eventuelt