Nuuday/YouSee sagsøger kunstnere og kulturproducenter med krav om mere end 70 procents lønnedgang

Nuuday/YouSee har sagsøgt rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV, UBOD og Koda med krav om, at betalingen for kunstnere, kulturproducenter og tv-stationers indhold reduceres med mere end 70 procent. Det vil få stor betydning for økonomien for tusindvis af danske kunstnere og kulturproducenter.

Nuuday/YouSee sælger i deres tv-pakker adgang til en stor mængde indhold, leveret af kunstnere, kulturproducenter og tv-stationer. Nuuday/YouSee kræver nu, at betalingen for indholdet reduceres med mere end 70 procent i forhold til, hvad der har været aftalt og betalt de seneste mange år. Kravet om den voldsomme reduktion kommer, selvom tv-pakke-produktet er det samme i 2024 som året før, og på trods af at Nuuday/YouSee gennem en lang årrække har ønsket at købe flere rettigheder, og Nuuday/YouSee sætter priserne op i forhold til kunderne.


Kunstnere og kulturproducenter vil blive ramt hårdt økonomisk

Rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV, Koda og UBOD har forhandlet med Nuuday/YouSee i mere end et år og forsøgt at indgå en aftale ud fra et ønske om ikke at ende i en konflikt. Rettighedshaverne har også tilbudt Nuuday/YouSee at indgå en midlertidig aftale for at undgå usikkerhed ved at sikre vederlag til rettighedshaverne og sikre, at Nuuday/YouSee fortsat kan tilbyde deres kunder indholdet i tv-pakkerne. Men Nuuday/YouSee valgte i stedet at opsige alle fælles aftaler og stævne rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV, UBOD og Koda.

Næstforperson for Copydan Verdens TV, Jørgen Ramskov, siger:

”Rettighedshaverne skal ikke betale for en kapitalfonds fejlslagne investering. Et krav om en reduktion på mere end 70 procent er jo efter enhver målestok ekstremt. Jeg kan konstatere, at Nuuday/YouSee tjener penge på deres tv-forretning, mens forretningen som helhed har underskud. Nuuday/YouSee har hævet deres priser hos forbrugerne gennem flere år – og nu vil de betale markant mindre for det indhold, de selv sælger dyrere", siger Jørgen Ramskov og fortsætter:

”En sag som denne kan trække ud i årevis, hvor tusindvis af rettighedshavere vil blive hårdt ramt på økonomien. Jeg kan ikke se det anderledes end, at Nuuday/YouSee tager kunstnere og producenter som gidsler i håb om at gøre dem møre og villige til at acceptere en lavere betaling for det indhold, som Nuuday/YouSee tjener gode penge på.”

I Dansk Skuespillerforbund er forperson Benjamin Boe Rasmussen ligeledes meget ked af sagens udvikling:

”Rettighedskonflikter har mange ansigter – og vores kamp for branchens helt unikke måde at producere på – og ligeledes at sikre en fair betaling for vores arbejde – stopper aldrig!”

Netop derfor er afgørende for os i Dansk Skuespillerforbund at understrege, at vi (kunstnerne, producenterne og tv-stationerne) står sammen som én samlet branche med det klare formål, at sikre at skuespillere, producenter, dramatikere, instruktører, musikere og mange andre i de kreative fag får betaling for den brug, som andre foretager af deres indhold. Det er hele udgangspunktet for aftalemodellen fra 1961, som i dag er grundlaget for de aftaler om brug af bl.a. tv, musik og film, som Copydan Verdens TV forhandler, og som er et led i den danske forvaltningsmodel for rettigheder.


Rettighedshaverne har indbragt sagen for Ophavsretslicensnævnet

Rettighedshaverne har valgt at bede Ophavsretslicensnævnet om at vurdere sagen. Ophavsretslicensnævnet er et specialiseret nævn nedsat af Folketinget, der med en højesteretsdommer i spidsen specifikt har til opgave at vurdere, hvad der er en rimelig pris for rettigheder, hvis parterne ikke kan blive enige. Derfor er det altid muligt at få afklaret, om prisen for rettigheder er rimelig og baseret på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Ophavsretslicensnævnet er i sin vurdering også forpligtet til at tage konkurrenceretlige principper og regler i betragtning.

Kontakt og yderligere info

Jørgen Ramskov
Producentforeningen
Næstforperson Copydan Verdens TV

Mail: jr@pro-f.dk
Tlf.: 20 27 77 90

Copydan er en non-profit rettighedsorganisation, der er skabt og styret af skabende og udøvende kunstnere samt tv-, musik- og filmproducenter. Bag Copydan står mere end 30 medlemsorganisationer, som repræsenterer de mange tusinde kunstnere og kulturproducenter, der sikrer produktionen af musik, film og tv-udsendelser mv. hvert år i Danmark. På vegne af kunstnere og kulturproducenter indgår Copydan aftaler om betaling for rettighederne til det indhold, som kunstnere og kulturproducenterne har skabt og bidraget til. Copydan fordeler pengene til medlemsorganisationerne, som sørger for, at pengene kommer ud til de enkelte rettighedshavere.

Koda er en musikrettighedsorganisation, som repræsenterer mere end 50.000 medlemmer bestående af komponister, sangskrivere og musikforlag. Vi arbejder for, at vores medlemmer får en rimelig betaling fra dem, der bruger musikken, og for et stærkere musikliv gennem blandt andet et tættere internationalt samarbejde og et nødvendigt fokus på at gøre musikbranchen mere bæredygtig.

UBOD (Union of Broadcasting Organizations Denmark) er et samarbejde mellem primært europæiske public service-tv-stationer. Samarbejdet omfatter bl.a. ARD, ARTE, DR, NRK, RAI, RTL, SVT, TVE, TV 2, TV 4 og ZDF og vedrører disse tv-stationers interesser i Danmark, for så vidt angår tredjeparters brug af deres indhold.