This could be the beginning of a beautiful…

Ny i branchen eller gammel i gårde? Når krisen kradser, har vi alle brug for et godt netværk – og det får du bl.a. med Dansk Skuespillerforbund. På 2. sal på Tagensvej, på vores kurser og workshops – og ikke mindst til den årlige nytårskur på søndag 28. januar. Kom og vær med – det er gratis, og måske møder du din nye bedste kollega?

Af Benjamin Boe
Nyhedsmail 25. januar 2024


Landet har fået en ny konge, men forpersonen er stadig den samme – og jeres fagforening er stadig den samme. I disse tider, hvor verden er i brand, og dele af vores branche er i krise, er det vigtigere end nogensinde, at vi har et fællesskab. Men sådanne fællesskaber bliver ikke skabt af sig selv.

Nogen skal facilitere fællesskabet og give det rammer, der virker. Det gør skuespillerforbundet på mange måder – og du skal bare gribe ud og dukke op!

Kurser, prøvelokaler og debataftener
Eksempelvis har vi DSF Studio, hvor alle medlemmer kan booke prøvelokaler og selftape-rum eller låne lydkuffert – alt er inkluderet i dit medlemskontingent. Det foregår på 2. sal på Tagensvej 85 i København – det samme sted, hvor vi udbyder kurser og workshops, hvor du udover at lære nyt kan møde andre og nye medlemmer og på den måde udvide dit faglige netværk.

For at skrue endnu mere op for fællesskabet holder vi jævnligt netværksarrangementer for forskellige grupper. Det kan fx være medlemmer, der har studeret i udlandet, medlemmer der gerne vil til udlandet , fagopdelte grupper og endelig holder vi også temamøder hvor I medlemmer kan mødes og debattere et aktuelt tema – senest har vi holdt både AI- og SoMe-debataftener.

Kom og skab et kollegaskab
Og så er der hele grunden til denne nyhedsmail fra mig: Nemlig vores nytårskur. Den holder vi på søndag 28. januar – og jeg synes, du skulle tage at komme. Vi giver mad og drikke, og vi mødes om det, vi er fælles om: nemlig at være med i Danmarks fedeste og vigtigste fagforening – og at vi er mennesker i en verden, som er i konstant forandring.

95 % af os er freelancere – med 10-12 forskellige arbejdsgivere på en god sæson. Udover at det ofte gør det svært for os i banken og på dagpengekontoret, gør det det også svært at finde varige kollegaskaber og faglige netværk. Det vil vi gerne hjælpe med. Så kom til nytårskuren og få noget at spise og drikke på søndag og mød ligesindede. Her møder du også bestyrelsen og folk fra sekretariatet. Den eneste, der nok ikke dukker op, er vores nye konge…