Vil du være med i Filmex' bestyrelse?

Som medlem af Dansk Skuespillerforbund har du mulighed for at stille op til Filmex' bestyrelse.

Der er tre poster, og hvis der er flere kandidater, er det op til DSF's bestyrelse at afgøre, hvem der bliver udpeget til Filmex' bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem bliver valgt for et år ad gangen.

Sådan gør du:

Alle kandidater til bestyrelsesvalget kan melde sig frem til 15. marts 2024. Du skal sende din opstilling til filmex@filmex.dk - og husk at din opstilling skal være vedlagt en personlig præsentation på højst en halv A4-side.

Du kan læse mere om Filmex på filmex.dk.