Åbent brev til Joy Mogensen

Kære Kulturminister Joy Mogensen og kære kulturordførere

Fælles henvendelse til kulturministeren og kulturordførerne fra filmbranchens organisationer: Giv en ekstrabevilling på 25 mio. kr. til Det Danske Filminstitut til dækning af uforudsete ekstraomkostninger på grund af corona-krisen.

Corona-krisen rammer overalt – og rammer også filmbranchen meget hårdt. Det er stort set ikke muligt at gennemføre filmoptagelser af sundhedsmæssige grunde i Danmark og udlandet.

I Danmark er optagelserne sat på pause og de ansatte opsagt eller sendt midlertidigt hjem med meget store omkostninger for producenterne og de ansatte.

En række filmproduktioner på optagelse i udlandet er pakket sammen og rejst hjem, før optagelserne var afsluttet – igen med store omkostninger.

En af årets helt store historiske film – ”Margrethe den første” – nåede 10 dages optagelser i Tjekkiet, før holdet måtte rejse hjem pga. corona-krisen. Konsekvensen er 23 spildte optagedage og et tab alene på denne filmproduktion på 7-8 mio. kr. som nu skal genfinansieres for at filmen kan få færdiggjort sine optagelser.

Et andet eksempel er spillefilmen Benelux med et noget mindre budget og planlagte optagelser i Holland. Også her er optagelserne stoppet og holdet rejst hjem, allerede nu med tab i størrelsesordenen 500.000 kr. – et beløb der vokser til flere millioner, hvis filmen ikke kan genoptage optagelserne før 1. juli.

Producenterne har ikke haft andet valg end at stoppe optagelserne - alt andet ville være helt uforsvarligt - men konsekvenserne er, at ingen forsikringer dækker tabene.

Disse og mange andre film har allerede modtaget bevillinger fra DFI, og det vil kræve store supplerende bevillinger, hvis filmene skal kunne færdiggøres. Alternativet er konkurser, tabte arbejdspladser og investeringer.Problemet er, at DFI med de nødvendige supplerende bevillinger vil tømme ”kassen” for de planlagte filmstøtter i efteråret.

Resultatet vil være, at DFI så har en akut mangel på støttemidler til at hjælpe filmbranchen i gang igen. Der er ikke penge til nye dokumentar- og spillefilm, og det vil ikke bare forlænge den økonomiske krise for branchen men også medføre, at en række selskaber må dreje nøglen om.

En samlet filmbranche anmoder derfor om, at der tilføres DFI en engangsbevilling i 2020 på 25 mio. kr. til dækning af de uforudsete ekstraomkostninger, der følger af corona-krisen.

I lyset af de meget store investeringer Folketinget i disse dage vedtager for at afbøde corona-krisens virkninger på samfundet, er beløbet ikke stort – men for den danske filmbranche er det helt afgørende.
 
Christina Rosendahl, Danske Filminstruktører, Nikolaj Scherfig, Danske Dramatikere, Benjamin Boe Rasmussen, Dansk Skuespillerforbund, Rene Høyer Rasmussen, Film- og tv-arbejderforeningen og Jørgen Ramskov, Producentforeningen