Høringssvar - Bekendtgørelse Den Danske Scenekusntskole

Kulturministeriet

sor@kum.dk

 

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

 

Dansk Skuespillerforbund takker for muligheden for at kommentere det ovennævnte udkast til bekendtgørelse.

 

Det er forbundets opfattelse, at ændringen af titlen på den 4-årige uddannelse i moderne dans til ”dans og koreografi” er fornuftig. Betegnelsen kendes fra udlandet, den er mere rummelig end ”moderne dans”, og den afspejler, at alle elever tilbydes – og altid vil skulle tilbydes - undervisning i såvel dans som performer og koreografi som håndværk.

 

Som forbundet tidligere har gjort opmærksom på, er det endvidere vigtigt for forbundet, at de ændrede rammer for uddannelserne på Den Danske Scenekunstskole ikke medfører en øget teoretisering og akademisering af scenekunstuddannelserne på bekostning af det praktiske og kunstneriske indhold. 

 

 

Venlig hilsen

 

Katja Holm

Dansk Skuespillerforbund