Ni forbund for et bedre dagpengesystem

I dag er jeg på vej til Christiansborg, hvor jeg sammen med en repræsentant for Dansk Magisterforening skal mødes med SFs kulturordfører Holger K Nielsen og beskæftigelsesordfører Karsten Hønge.
 
Vi tager afsted for at fortælle politikerne om det atypiske arbejdsmarked, om vores udfordringer i det traditionelle dagpengesystem og om, hvor vigtigt det er at få nedsat en særlig arbejdsgruppe, der sikrer, at vi bliver tænkt ind i et nyt system.
 
Dansk Magisterforening og Dansk Skuespillerforbund er ikke de eneste organisationer, der taler om dagpenge på Christiansborg i dag. Vi følges med repræsentanter fra blandt andet Journalistforbundet, Dansk Artistforbund, FOA og HK, som samtidig mødes med de relevante politikere fra henholdsvis Socialdemokratiet og Enhedslisten.
 
Vi er gået sammen, i alt ni forbund, for med samme budskaber og fortællingen om de samme udfordringer at kunne påvirke mest muligt på flest mulige platforme. På Christianborg og i medierne. Samarbejdet er begyndt allerede først i 2015, og det er et samarbejde, jeg både er meget stolt af og tror på.
 
Baggrunden er naturligvis den rapport, som Dagpengekommissionen ventes at offentliggøre lige efter efterårsferien. Vi havde håbet, faktisk forventet, at kommissionen i sine anbefalinger ville tage højde for det arbejdsmarked, som efterhånden omfatter op til 25 pct. af den samlede arbejdsstyrke. 10.000vis af atypisk beskæftigede, for eksempel ansatte i tidsbegrænsede stillinger, freelancere, vikarer og en-mandsfirmaer.

Men de oplysninger, der hidtil er blevet lækket, tyder desværre ikke på det.

Der var engang, vi kunstnere stod mere eller mindre alene med vores insisteren på, at dagpengesystemet også skal give mening for os. Men det bliver mere og mere almindeligt at arbejde fleksibelt – uden at dagpengesystemet er fulgt med.

I dag risikerer de, der har mange korte job, måske kun på deltid, stadig, at de slet ikke kan få dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse. De, der får deres løn som honorar eller B-indtægt, kan måske slet ikke få dagpenge den dag, de bliver ledige. Arbejder man for forskellige arbejdsgivere, løber man en risiko for ikke at have ret til dagpenge, fordi kun en del af arbejdet kan tælles med til at optjene dagpengeret.

Den nuværende regering har sagt, at den vil indgå et bredt politisk forlig om et nyt robust dagpengesystem. Det skal den leve op til.  Og vi vil gerne hjælpe med alle vores erfaringer. Fra hele det atypiske arbejdsmarked. Fra ni forbund.