Opråb fra kulturlivet: Ingen har råd til, at det bliver dyrere at opleve dansk kultur

På vegne af 265 underskrivere: Anders Kjærhauge, Jørgen Ramskov, Anna Lidell, Sara Indrio, Carsten Burke Kristensen, Christina Rosendahl, Philippa Cold og Nikolaj Scherfig. Debatindlæg i Politiken 18. november 2021.

265 navngivne personer fra forskellige dele af kulturlivet (forfattere, musikere, filminstruktører, fotografer m.v.) kommer nu med et opråb til stats- og kulturministeren: Drop kravet om moms på kulturel virksomhed, før konsekvenserne er undersøgt. Ellers risikerer det at kvæle et presset kulturliv og tage penge ud af det kulturelle økosystem.

Kære statsminister Mette Frederiksen og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen

Hvor blev vi glade, da I begge – i forbindelse med at vi fik ny kulturminister – pointerede, at »kulturen er en grundpille i et demokrati og en grundpille for frie mennesker«. Vi kan ikke være mere enige, og det er derfor, vi nu som et samlet kulturliv råber op.

Regeringen har nemlig en lovændring på vej, hvor I lægger moms på kunstnerisk virksomhed. Et forslag, der på ingen måde har kortlagt konsekvenserne for kulturlivet – ikke engang den overhængende risiko for, at der trækkes penge ud af et kulturliv, der først nu er ved at få næsen oven vande efter covid-19. Færre penge i det kulturelle kredsløb vil betyde mindre dansk kultur og i sidste ende mindre tid til eftertanke og refleksion. Ved åbningstalen i Folketinget i oktober blev netop tid til eftertanke og refleksion ellers fremhævet som værende vigtigt.

Vi bidrager gerne til eftertanke og refleksion og til at sikre dansk kultur som grundpillen i vores demokrati, og vi håber inderligt, at I lytter, når vi bringer vores bekymringer til bordet. Vi har store bekymringer for konsekvenserne af den kommende lovændring, der er en del af et samlet momslovforslag.

Moms på kunstnerisk virksomhed betyder kort og godt, at det bliver dyrere for forbrugerne at opleve dansk kultur. Det være sig tv, musik, litteratur og meget mere.

Ser vi alene på momsen, som forbrugere af tv skal betale, vil prisforhøjelserne ramme tre ud af fire husstande, og momsen vil løbe op i mere end 300 mio. kr. Det skaber den risiko, at færre vil have tv-pakker, og at der dermed bliver færre penge i det kulturelle kredsløb, hvor ophavsretsvederlag bliver brugt til at finansiere public service-indhold og originalt dansk indhold. Lavere ophavsretsvederlag betyder også lavere betaling til kunstnere og producenter, der ellers har vederlag som en del af deres aflønning. Lovændringen risikerer endelig at sende tv-seerne i armene på udenlandske streamingtjenester og techgiganter – noget, I som regering faktisk prøver at begrænse.

Stå ved jeres ord om kulturen som demokratiets grundpille
Et andet eksempel på de vidtrækkende konsekvenser af lovændringen ser vi for den danske musikbranche. Her vil moms på kunstnerisk virksomhed nemlig føre til en belastning af alle almenvelgørende foreninger, herunder koncerter og festivaler, der er fritaget for moms efter reglerne om velgørende arrangementer i momsloven. Det betyder reelt, at koncerter og festivaler, der ikke kan afløfte moms, vil opleve prisstigninger på 25 procent.

Det er vel at mærke koncerter og festivaler, der på nuværende tidspunkt er tvunget i knæ af to års covid-19-aflysninger, og hvis økonomier er tæt på bristepunktet. Heller ingen af disse konsekvenser er kortlagt i lovforslaget.

Der er en overhængende risiko for, at lovændringen trækker penge ud af en fortsat presset kulturbranche. Det er derfor, at I bør få belyst konsekvenserne ordentligt. Det skylder I dansk kultur. Og det er derfor, at lovændringen om moms på kunstnerisk virksomhed skal tages ud af det kommende momslovforslag.

Vi har brug for en lovproces, hvor ændringen ikke hastes igennem uden kortlægning af konsekvenserne. Det vil også være i tråd med jeres erklærede mål i åbningstalen i Folketinget: at I vil sætte lovgivningstempoet ned og grundigheden op. Dét er ord, der om noget er brug for at sætte handling bag lige nu for at redde dansk kultur. Vi er sikre på, at en samlet analyse af betydningen for kulturlivet kan danne grundlag for en gennemarbejdet lov, hvor der også er fokus på, hvordan reglerne kan implementeres i praksis.

Vi er ikke alene. Kunstnere, producenter, mediedistributører, dramatikere, fotografer, forlag, festivaller og mange flere har rejst bekymringen om konsekvenserne for dansk kultur og originalt dansk indhold, hvis lovændringen gennemføres, som regeringen har lagt op til. Implementeringen af moms på kunstnerisk virksomhed, som det ligger nu, vil ændre dansk kulturliv for bestandigt.

Vi beder jer derfor: Stå ved jeres ord om kulturen som demokratiets grundpille, og giv plads til eftertanke og refleksion. Hold fast i de gode budskaber fra åbningstalen, hvor det klart og tydeligt blev sagt, at »Vi har brug for dansk kunst og kultur til at udfordre os. Skabe rammen for vores fælles erindring.

Forbindelsen mellem vores historie, vores nutid og vores fælles fremtid. Bibringe os mening og forståelse. Undren og nysgerrighed. Og dannelse. Det er jo det, vi skal stræbe efter. At blive åndeligt stærkere. Forstående. Vidende. Og dermed mere robuste. Her har vi brug for litteraturen, musikken, billedkunsten, dramaet, filmen«.

Stop den forhastede lovgivning, og sørg for at kortlægge, hvad konsekvenserne af lovændringen om moms på kunstnerisk virksomhed bliver for hele kulturlivet, før I fremsætter det i folketingssalen. Ellers ender I med at kvæle en presset branche og dermed frarøve os det kulturliv, der samler os som nation – og som resten af verden beundrer os for.