Godt nytår: Strategi for fremtiden er på vej

Leder i magasinet Sceneliv #1 2017
Katja Holm

Engang imellem når vi når til årsskiftet, må jeg knibe mig selv hårdt i armen og engang imellem må jeg også råbe: "Stop tiden. Det går alt for hurtigt." Dette salige ”nu” er alt for hurtigt ovre. 

Jeg synes, det kan være svært både at se på og navnlig acceptere tidens utrolig hurtige gang. Og jeg ved, at jeg ikke er ene om den oplevelse. 

Derfor var det også med en smule mistro, måske endda mismod, at jeg forleden kunne se, at jeg nærmede mig 2017 med sekundets hast. Og nu er jeg her så. I 2017. Og sådan skal det være.

Jeg har for vane hvert år at komme med nytårsønsker for det kommende år. Ønsker om politisk prioritering af kunsten og bedre dagpengeregler. Det kommer næppe bag på nogen, at disse ønsker stadig ligger meget højt. Og engagementet i at forsøge at få tingene ændret er ikke formindsket – tværtimod.

Der bliver i disse år skruet ned på alt, hvad der efterhånden kan skrues ned på af væsentlige ydelser. Vi står i en verden, hvor mistro, mistillid og fordømmelse af andre mennesker er alt for ofte brugt. Verden deler sig op i et ”dem” og et ”os”. Og det er uanset, om vi taler om etnicitet, køn eller det at være venstre- eller højreorienteret. 

Det betyder, at der er et stort behov for kunst. Der er behov for dialog, underholdning og et behov for at blive udfordret i vores egen selvforståelse og selvtilstrækkelighed. I Dansk Skuespillerforbund arbejder vi for øjeblikket med at udfordre os selv. DSF er en fagforening med mange år på bagen. Vi bærer traditioner med fra mennesker og kunstnere før os, folk der har kæmpet dedikeret for at forbedre vilkårene for udøvende kunstnere og som har holdt fast i, at kunsten er et ufravigeligt omdrejningspunkt i et samfund.

Men DSF er også en fagforening, der gerne vil skue ud i fremtiden eller rettere: Være parat til den. Både hvad angår overenskomster og nye medier. Det kan være ret svært at følge med. Hvad angår den digitale udvikling føles det hele tiden, som om vi er et skridt bagud: "Udviklingen går utrolig hurtig, det er vanskeligt at spå om alle nye udnyttelsesformer." Når det kommer til overenskomsterne er sondringen både at imødekomme arbejdsgiverne og de krav de mødes med, men samtidig skabe bedre muligheder for jer og bedre arbejdsvilkår. Og det kan indimellem også være vanskeligt at blive udfordret på vores egen opfattelse af, hvad der er den rigtige vej at gå. 

Derfor har vi igangsat et strategiarbejde, som vi vil kunne fortælle mere om ved generalforsamlingen til maj. Et strategiarbejde der ruster os til at vedblive med at være en stærk og om mulig endnu stærkere og offensiv fagforening. Det er naturligvis et arbejde, der bygger på vores undersøgelser, navnlig vores store medlemsundersøgelse fra sidste forår, men det er også et forsøg på at tænke langsigtet i en foranderlig verden. 

Hvor vil vi gerne være? Hvad skal der til? Hvad ønsker I, og hvordan kan vi imødekomme det?  Nogle ting er måske nye, andre ting er bevaret. Vi har en solid faglig organisation, med høj tilfredshed allerede. Og taknemmelig for den er vi også. Vi ønsker at bevare den. Også i fremtiden.

Det er et spændende og gennemgribende arbejde, som vi alle i bestyrelsen glæder os til og ser frem til at fortælle mere om. 

Vi skal stå stærkt og vi skal stå sammen. 

Godt nytår.