Vi bed livet i låret

Leder i magasinet Sceneliv #4 2012
Katja Holm

”….Brug store ord i massevis
Overdriv for én gangs skyld:
Thi kendes for ret: Du er dømt til at leve!
Du må ikke kassere din skæbne
Tværtimod tage den på dig
Fyld den ud
Som din hud!
Bid livet i låret
Find fremtiden frem.
Rul med planer og visdomsord
For i dag skal der søreme leves!”

Citatet er fra Benny Andersens ”Morgenhymne”, og det var afslutningen på bestyrelsens motivering af Dansk Skuespillerforbunds Kulturpris, der i år netop gik til forfatter Benny Andersen og blev overrakt på DSF’s årlige generalforsamling den 13. maj.

I mere end én forstand, blev netop dette digt kendetegnende for selve dagen. Ikke sådan at forstå, at der ikke var spørgsmål fra medlemmerne, der krævede forklaring. Heller ikke fordi, der ikke var store udfordringer at diskutere – udfordringer, som vil kræve opbakning fra hele medlemsskaren. Der blev heller ikke lagt skjul på, at Dansk Skuespillerforbund i de næste år står over for store arbejdsopgaver med bl.a. et stigende pres på løn, arbejdsvilkår og især rettigheder.

Men den 13. maj var der lydhørhed, eftertanke og vilje til opbakning. Diskussionerne var konstruktive, og medlemmerne gav hinanden gode råd i det store forum. Så på trods af de ind imellem dystre udsigter for vores branche, så var der et mod og en vilje til fremdrift. Et håb om forandring.

At se så mange forskellige kunstnere, i så mange aldre og fra så forskellige områder, fyldte både mig og bestyrelsen med taknemmelighed og ærefrygt. Vi kunne på denne dag endnu engang se, hvor bredt Dansk Skuespillerforbund favner, på trods af forskelligheder i job, lønninger og vilkår.

Bestyrelsen og jeg vil arbejde videre med de mandater, ideer og indspark, vi fik på generalforsamlingen. Der er nok at tage fat på – arbejde der skal gøres og udfordringer, der skal tages op. Men som vi sad i salen og oplevede stemningen, og når vi talte med folk, så var vi ikke i tvivl om opbakningen i medlemsskaren. Og hvad kan man så ønske sig mere?

Det var en fantastisk dag, hvor diskussioner, konstruktiv kritik, fejring og glæde gik op i en højere enhed.
Så man kan godt sige, at vi søndag den 13. maj med Benny Andersens ord i næsten bogstaveligste forstand bed livet i låret og fandt fremtiden frem.

Tusind tak fra både bestyrelsen og mig.