Åben invitation – medlemsinvolvering er vitalt

Leder i magasinet Sceneliv #4 2017
Katja Holm


Tak for en god generalforsamling. Det var en helt vidunderlig dag, som både bestyrelsen og jeg var rigtig glade for. Til generalforsamlingen præsenterede vi den nye strategi. Alle punkter heri er vigtige og i denne måneds leder vil jeg sætte fokus på en del af det femte fokusområde. Overskriften på området er ”Vi fremmer solidariteten”. Under lige netop dette punkt bliver det måske mest tydeligt, at en organisation er til for medlemmerne og ikke omvendt. Vi skal nemlig holde fast i den solidaritet, der allerede er i Dansk Skuespillerforbund og vi skal udbygge den med yderligere medlemsinvolvering. Vi er solidariske og hjælper hinanden, men vi skal holde fast. United we stand, divided we fall.

Som jeg også nævnte i min beretning, er vi til en hvis grad en form for klan. Vi holder sammen – nogle gange på trods. Men vi holder sammen. Vi kan være uenige og I kan være uenige med os, men vi står i sidste ende sammen. Det sammenhold skal bevares og engagementet skal bibeholdes og gerne gøres endnu stærkere. Vi skal nemlig gerne fortsætte med at have tilfredse og loyale medlemmer. Og være stærk som organisation Og hvordan fremmer man solidariteten, hvis den allerede er der? Efter min mening, er det ved at skabe nogle fora, hvor vi kan høre endnu mere til jer, men også give jer en mulighed for at involvere jer på nye måder.

Og et arbejde som dette, der ligger foran os, kræver blandt andet, at vi arbejder mere på de ”platforme” I bevæger jer på, og på den rigtige måde. Om det er på Facebook, Instagram eller i medlemsbladet så skal vi være endnu klarere på, hvordan vi bruger medierne, og hvordan vi er i kontakt med jer. Men der kan også være andre muligheder digitalt. En app, eller måder man kan komme i kontakt med os på, som vi end ikke selv er bevidste om i dag. Derfor skal vi sætte gang i nogle undersøgelser på området. Vi skal måske også se nærmere på den måde, vi aktivt bruger vores udvalg på, og brugen af fokusgrupper. I forbindelse med vores strategiarbejde har vi haft glæde af møder med medlemmer, og vi bliver altid klogere i mødet med
jer. Vi bliver klogere af at høre jeres udlægning af den hverdag, I navigerer i. På den baggrund skal vi arbejde videre på at skabe rammer for møder som disse.

Men jeg har også et ønske om at høre, hvordan I som medlemmer mener, I kan bidrage med viden og engagement i DSF? Vi har brug for viden og for at høre fra jer. Min mailbakke og min telefon er altid åben, men når vi i den næste tid samler op på reaktioner på den nye strategi og en overbygning af den medlemsinvolvering, vi altid har stået for, så er linjerne til både mig som formand og de andre bestyrelsesmedlemmer om muligt endnu mere åbne end ellers. Ring eller skriv – hellere før end siden. Vi har brug for, at I som enkeltindivider siger til, så vi som organisation kan reagere og vores fællesskab kan blive stærkere.