Ny sæson, ny start

Leder i magasinet Sceneliv #5 2015
Katja Holm

Så er en ny sæson begyndt – en ny kunstnerisk sæson, og denne gang også en ny politisk sæson med helt nye aktører på Christiansborg. Vi har fået ny regering, kulturen har fået ny minister, og vi skal lære nye kultur- og beskæftigelsesordførere at kende.

Det kan godt virke som et skridt tilbage, når der kommer en ny regering, for nu havde vi jo lige fået en god dialog i gang med den gamle. Men omvendt er det også en ny start, som giver os mulighed for at træde et skridt tilbage, se på vores mærkesager, vores branchevilkår og vores argumenter med friske øjne og tage fat med fornyet energi.

Det glæder jeg mig til at gøre sammen med en næsten helt ny bestyrelse. Vi fik en masse nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind på generalforsamlingen, og der er nok at tage fat på.

Noget af det, der presser sig allermest på, er dagpengesituationen. Dagpenge-kommissionen kommer meget snart med sit udspil, og det er vigtigt, at vi opretholder dialogen og presset på politikerne og fortsat gør vores yderste for at få lavet om på et dagpengesystem, der ikke bare er uholdbart for os, men for flere og flere mennesker, der arbejder på lignende vilkår.

Det atypiske arbejdsmarked er ikke kun et kunstner-anliggende, og derfor har Dansk Skuespillerforbund indgået et samarbejde med en lang række faglige organisationer, som alle har medlemmer, der arbejder på det atypiske arbejdsmarked, for eksempel magistrene, journalisterne og arkitekterne.

Selvstændighedsproblematikken og det at b-indkomst skal tælle som almindelig lønindkomst står øverst i vores fælles arbejde. Vores mål er at fortælle kommission og politikere, hvad et dagpengesystem skal kunne rumme, hvis man vil have et tidssvarende og fleksibelt arbejdsmarked. Men også hvad konsekvenserne bliver, hvis man fortsætter med et dagpengesystem, der ignorerer, at det atypiske arbejdsmarked er godt på vej til at være reglen og ikke undtagelsen.

Skatten er et andet vigtigt emne, bestyrelsen vil koncentrere sig om. Vi har krav på rimelige skattefradrag for udgifter forbundet med vores arbejde. Og vi vil blive ved med at insistere på et system, hvor det ikke er tilfældigheder, der afgør, hvordan vi bliver lignet.

For at få den størst mulige gennemslagskraft er arbejdet med synlighed i pressen fortsat et væsentligt fokusområde for os. Og sidst, men ikke mindst, vil bestyrelsen fordybe sig i, hvordan Dansk Skuespillerforbund bliver ved med at være interessant for alle medlemmer. Vi vil for eksempel arbejde videre på at få aftaledækket så mange områder som muligt, ligesom vi vil sørge for redskaber til den enkelte dér, hvor vi ikke er aftaledækket. Vi vil se på den digitale virkelighed og på, hvor vi kan udvikle os og i endnu højere grad gøre vores rådgivning let tilgængelig. Det gælder for eksempel håndbogen, men vi er også på vej med at gøre designet på skuespillerforbundet.dk responsivt, så du altid har os ved hånden med et funktionelt design, uanset om du sidder ved computeren, en tablet eller din mobil.

Jeg håber, at du som medlem bliver ved med at komme med ønsker, behov og idéer til vores arbejde. For vores arbejde er først og fremmest baseret på medlemmernes input. Helt som altid.

Med ønsket om en god og kunstnerisk sæson.