Din hverdag, vores mærkesager

Leder i magasinet Sceneliv #6 2016
Katja Holm

I skrivende stund er jeg sammen med delegerede fra hele verden til kongres i den internationale sammenslutning af skuespillerforbund (FIA) i Sao Paulo. Kongressens tema er ’Acting for diversity’, og vi skal blandt andet tale om, hvordan man skaber lige muligheder for alle – uanset køn, seksualitet eller race. Jeg er på valg som vicepræsident til FIA, og hvis jeg bliver valgt, ser jeg meget frem til samarbejdet. Ikke mindst når det gælder ligestilling og kunstneriske rettigheder, er vi langt stærkere sammen.

Når man sådan sidder langt væk hjemmefra, giver det mulighed for refleksion. Over arbejdet og over vores mærkesager. Det er langt fra altid muligt at skabe de forandringer, vi ønsker. Nogle gange løber vi panden mod en mur, andre gange opnår vi kun noget af det, vi ville. Det er et vilkår, og det er bestyrelsen og jeg meget bevidste om. Men vi vælger ikke sager fra, fordi de virker svære. Hvis en sag er vigtig, så kæmper vi.

Alt er vigtigt, vil nogle måske sige, men dels er det ikke muligt at nå det hele på én gang – og dels er et stærkt fokus nødvendigt, hvis man vil flytte noget.

Når du modtager Sceneliv, er jeg hjemme igen og meget muligt på vej til møde med en række andre faglige organisationer for at fortsætte armlægningen med det danske dagpengesystem. Et retfærdigt dagpengesystem er en af de mærkesager, vi har brugt kræfter på i Dansk Skuespillerforbund i efterhånden sørgerigt mange år. Nu har vi sammen med de andre organisationer netop sendt vores eget forslag til nye regler til den arbejdsgruppe, regeringen nedsatte, da man lavede et nyt dagpengesystem – men glemte os.

Det kan også godt være, at jeg er på vej til møde med Politikens ansvarshavende chefredaktør. Jeg blev, som mange af jer, meget bekymret, da jeg hørte om fyringer af teateranmeldere på både Politiken og JP, så jeg gerne høre, hvilke tanker Politiken gør sig om den fortsatte dækning af kulturstoffet. Det er vigtigt, fordi det er helt afgørende for kunsten og for den plads, kunsten har i samfundet, at man kan læse om den og lade sig inspirere til at opleve den.

Mens du læser det her, kan det også ske, jeg sidder over for kulturministeren, som det endelig er lykkedes at få en aftale med. Jeg håber, han vil være nysgerrig. Jeg håber, at han vil lytte, når jeg fortæller ham om vores udfordringer og om vores ønske om en fælles vision for kunsten.

Og hvis vi bliver ved politikerne et øjeblik, vil jeg også nævne SKAT, som er endnu en mærkesag. Vi forsøger i øjeblikket at få løftet kunstneres beskatning ind i finanslovsforhandlingerne. Men forud er gået årevis med forsøg på at forklare politikerne, at systemet er urimeligt, fordi det ignorerer, at vores arbejdsliv er anderledes.

DSF er også dybt involveret i at forbedre vilkårene for de børn, der arbejder i underholdningsindustrien. Vi har lavet en kontrakt og vejledninger – og fået Børnerådet til at undersøge, hvorfor det går galt. Og endelig, så kæmper vi selvfølgelig fortsat en indædt kamp for at få film- og tv-producenterne til at forstå, at man ikke bare kan ignorere sikkerheden.

Nogle sager giver sig selv, de fleste kommer fra jer derude. Det er jer, der møder ulykkelige eller trætte børn på teatrene, det er jer, der ser ulykkerne ske på filmsettet. Jer, der mærker skruen blive strammet urimeligt hårdt oven på nedskæringerne. Det er jeres hverdag, der bliver vores mærkesager.

Så bliv endelig ved med at pege på, hvor du synes, vi skal tage fat. Vi har brug for, at du siger til, så vi i fællesskab kan gøre noget ved det. Møder med magteliten er ikke meget bevendt uden mødet med jer.