Fællesskabet er fremtiden

Leder i magasinet Sceneliv #8 2012
Katja Holm

Krisetid er fagforeningstid. Når krisen kradser er det vigtigt at stå sammen – og sammenhold og solidaritet er fagbevægelsens DNA. Det blev igen slået fast for mig, da jeg for nylig deltog i kongressen hos FTF, som er Dansk Skuespillerforbunds hovedorganisation, og som har en lang række meget forskellige fagforbund under sine vinger.

Vi er i en tid, hvor den samlede fagbevægelse mister medlemmer. Måske synes de unge, det er gammeldags at være medlem af en fagforening. Måske er egoismen i samfundet bare blevet så stor, at man ikke længere kan se værdien af fællesskaber.

I DSF mærker vi heldigvis ikke fagforeningsflugten, måske fordi vores medlemmer er uddannet til en arbejdsform, hvor samarbejde og kollektiver er et vilkår, uanset om du laver film, tv eller teater. Sådan er det ikke alle steder.

Derfor er det også en mærkesag for FTF i de kommende år at rekruttere og fastholde medlemmer – medlemmerne skal simpelthen forstå, hvorfor det er vigtigt og godt at være medlem af en fagforening.

Et af initiativerne er kampagnen ”Er du OK?” Den skal gøre danskerne opmærksomme på, hvor meget overenskomster og faglige fællesskaber betyder for deres arbejdsliv og fremtid. Et initiativ, DSF støtter aktivt op om i fællesskabets interesse.

I DSF har vi et lille, godt og – vurderer jeg – solidt fællesskab. Vi brænder alle sammen for kunsten. Selv om vi måske nok synes, vi er vidt forskellige, så er der i en vis forstand sammenhængskraft, eller med andre ord; vi er en del af den samme art.

Men det er ikke nok med vores eget fællesskab. Derfor samarbejder DSF i dagligdagen med en række andre kunstnerorganisationer. Og derfor møder vi op til FTF´s kongres. Her sidder vi side om side med Dansk Musikerforbund, Finansforbundet, BUPL, politiforbundet, Dansk Socialrådgiverforening for blot at nævne nogle ganske få.Vidt forskellige faggrupper og arbejdsliv – og alligevel er vi mere eller mindre i samme båd. Alle som én – med eller uden jakkesæt – brænder for den solidariske tanke om, at vi
skal løfte i flok, og de stærke skal løfte de mindre stærke.

Fagbevægelsen er nemlig ikke bare løn- og arbejdsvilkår, hvor vigtigt det end kan være. Det er et fagligt fællesskab, hvor vi kan udvikle os sammen. DSF er vores eget lille kollektiv, hvor vi er tætte på hinanden. I vores hovedorganisation FTF har vi det store fællesskab – populært kan man også sige ”det tunge skyts”, som vi nogle gange kan sende ind, når vi selv har gjort alt, hvad vi kunne, men ikke kan komme længere med politikere, a-kasse osv. I øjeblikket arbejder vi f.eks. sammen med FTF om at fastholde
regeringen på, at deres midlertidige lappeløsninger omkring dagpenge ikke er nok. Vi skal have ændret på optjeningskravet og reglerne om supplerende dagpenge.

I DSF og FTF kan vi jo tydeligt mærke den forskel, som fagbevægelsen gør – i forhold til medlemmernes arbejdsliv, løn- og arbejdsvilkår og politisk. Men det er tydeligvis ikke noget, som alle danskere kan se eller mærke. Derfor er det vigtigt, at fagbevægelsen tager initiativer som ”Er du OK.” FTF-kongressen vedtog også et helt nyt indsatsområde, nemlig at udvikle fagbevægelsen indefra og støtte de enkelte medlemsorganisationer i deres udvikling.

Efter to dage i selskab med fagforbund fra mange hjørner af samfundet gik jeg fra kongressen med en klar følelse af, at fagbevægelsen netop er i gang med en bevægelse. Nu er samarbejde, dialog og løsninger på dagsordenen – til alles fælles bedste, store som små forbund, jakkesæt eller kanvas, mænd eller kvinder. Fællesskabet er fremtiden.