Tjek din lønseddel – og husk altid kontrakten

Leder i magasinet Sceneliv #8 2013
Katja Holm

For nylig har flere aviser bragt artikler om lønsedler, behæftet med fejl. Medarbejdere har glemt at tjekke deres lønsedler, og nogle har mange tusinde kroner til gode. Mange faglige organisationer samt vores hovedorganisation FTF har øget fokus på netop lønsedlerne. Kend dine rettigheder, og hold øje med din lønseddel. Det samme vil jeg også gerne opfordre til; men jeg vil også gå videre i min opfordring.

Ved dette års generalforsamling lancerede Dansk Skuespillerforbund en række kontrakter, der kan bruges i forskellige sammenhænge, når man som medlem arbejder steder, der ikke er omfattet af overenskomster. De regulerer bl.a. arbejdstider, løn og rettighedsbetaling. Fra DSF side er kontrakterne et forsøg på at give medlemmerne et redskab til at sikre sig i et ansættelsesforhold, uanset om det er stort eller lille. Man behøver ikke tænke på, om man nu har husket det hele – det er nedskrevet i kontrakten. Det er mit og bestyrelsens håb, at disse kontrakter vil blive brugt mere og mere; ikke kun for medlemmernes egen skyld, men også for at holde os selv og hinanden fast på, at det kunstneriske arbejde er et arbejde på linje med alle andre fag. Derfor skal man selvfølgelig have både løn og en kontrakt.

Og der er kontrakter til næsten enhver lejlighed. Du finder dem på vores hjemmeside under rådgivning.

Hvis arbejdsgiveren tilbyder dig en kontrakt, som ikke er en del af en overenskomst eller udformet af DSF, er det vigtigt, at du får vores jurister til at læse den igennem. Alt for ofte er vi ude for, at medlemmer har fået en kontrakt, der ser ”fin nok” ud – men det viser sig eksempelvis, at der ikke er løn under sygdom, eller der ikke bliver beregnet feriepenge af beløbet. Skulle uheldet være ude, og du bliver syg, kan du blive stillet i en meget vanskelig økonomisk situation. En ferie uden penge er heller ikke noget, der er
hensigtsmæssigt.

Men også i de forhold, hvor vi har overenskomst og dermed standardkontrakter, oplever vi, at vores medlemmer står med udfordringer. Det kan være, at de for sent finder ud af, at de har arbejdet over uden at få mer-betaling for det, eller at de har haft nogle andre rettigheder, som de ikke har været opmærksomme på, fordi producenten eller arbejdsgiveren ikke har tænkt på det.

Aftaler er altid et fælles anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er vigtigt at orientere sig om, hvorledes en overenskomst ser ud, og hvad man skal være særlig opmærksom på. Det bliver man ikke ”den besværlige medarbejder af”. Arbejdsgiveren skal for sin del selvfølgelig overholde overenskomsten. Men skulle pågældende have overset noget, er det kun godt, hvis lønmodtageren selv gør opmærksom på problemet, eller lader sin fagforening gøre det. Det kan nogle gange føles vanskeligt. Når man først står midt i arbejdet, virker det måske fjernt at tænke på arbejdstider, søndagstillæg, overarbejdstimer og så videre.
Men det er en pligt, og det er et fælles anliggende. Både mellem medlem og forbund og mellem kolleger.

DSF skal konstant gøre opmærksom på overenskomsternes rettigheder og pligter. Vi skal råde og vejlede og altid gå jeres ærinde og hjælpe. Det er vores pligt, vores ansvar. Men det skal ske i samarbejde med jer som medlemmer. Vi har ikke en chance for at finde ud af, om der sker noget, der ikke må ske, hvis vi ikke tidligt i forløbet får besked om det. Vores handlemuligheder er omvendt proportionale med, at tiden går.

Derfor skal min opfordring lyde: Tjek din lønseddel, og lad os tjekke din kontrakt. Brug os!