Kollega-hjælpen kan være en stor støtte

Leder i magasinet Sceneliv #8 2014
Katja Holm

Forleden spurgte en kollega mig, hvad jeg havde fået i løn for en rolle i en tv-serie, hvor han nu også selv skulle medvirke.

Det blev jeg rigtig glad for. Jeg delte gerne både den konkrete aflønning og andre personlige erfaringer med lønforhandling med ham. Og vi blev begge klogere af snakken. Jeg blev glad, fordi jeg synes, vi som kolleger skal blive meget bedre til at dele vores erfaringer med hinanden. Det er en del år siden, at det gik op for mig, at vi faktisk ikke var så gode til det. Nærmere bestemt var det i 2007, da Dansk Skuespillerforbund lavede undersøgelsen Løn og Køn, som viste, at mange medlemmer syntes, at det var rigtigt svært det her med lønforhandling. Vores undersøgelse viste også, at arbejdsgiverne, på et særdeles tvivlsomt juridisk grundlag, gerne udvekslede oplysninger om løn – men at vi som kolleger var meget tilbageholdende med at indvi hinanden i, hvad vi tjente.

Jeg oplever, at vi siden dengang er blevet meget bedre til det. Men jeg tror også, at det for mange stadig føles lidt grænseoverskridende at dele oplysninger om løn. En af grundene kan måske være, at nogle arbejdsgivere går rundt og siger til kunstnerne, at deres løn er fortrolig. Dette er ikke rigtigt. Arbejdsgiverne selv må ikke udlevere oplysningerne om din løn – men du er selv i din gode ret til at
fortælle en kollega, hvad du tjener.

Det står faktisk endda i ligelønsloven. Både, at du må videregive oplysninger om din egen løn, og at arbejdsgiveren ikke må afskedige eller udsætte en medarbejder for ugunstig behandling, fordi vedkommende har videregivet oplysninger om sin løn.

Men også jeg kan opleve det blufærdigt i forhold til at tale med kolleger om noget i vores branche så følsomt som aflønning. Man kan hurtig komme til at føle sig sårbar og angst for at blive udstillet. Løn føles nok endnu mere personligt og privat i vores branche, end i så mange andre. Man kan være bange for, at aflønning bliver gjort lig med talent, eller at blive låst fast på et bestemt lønniveau. Og man kan være bange for jalousi blandt kollegerne.

Men der er kun en måde at slippe af med disse ydre og indre barrierer på: Tal med hinanden. Mange gør det allerede – følg deres eksempel. Jeg har selv skullet øve mig i det, og jeg lover, at det bliver
lettere hen ad vejen. I dag laver jeg altid research, inden jeg aftaler en løn for et job. Og min opfordring til at tale med kollegerne om deres vilkår gælder faktisk på en lang række områder. Det kan også være, at du overvejer at få en agent. Så ring til en kollega, der har en agent eller har haft en – også selv om du ikke kender kollegaen personligt. Hvordan indgår man i samarbejdet, hvad skal man overveje grundigt,
og hvor ligger faldgruberne?

Det kan også være, at du gerne vil forsøge at skabe en karriere i udlandet. Det er der jo efterhånden en række danske skuespillere, sangere og dansere, der har fået. Ring til en af dem og hør, hvordan de har grebet det an. Der er mange forskellige måder at gøre det på, som man kunne læse i seneste nummer af Sceneliv. Det kan også være, at du skal i gang med at lave dit eget teaterprojekt for første gang.

Jeg taler med kolleger i branchen hele tiden i mit arbejde som formand, og jeg ved, at der er en stor vilje til at hjælpe hinanden – det kræver bare, at man spørger. Sådan er de fleste mennesker jo indrettet – vi bliver glade, når vi bliver spurgt om hjælp. Og kollega-hjælp i øjenhøjde kan være noget af den allerbedste hjælp, du kan få.

Det betyder naturligvis ikke, at du skal holde op med at tale med forbundets jurister og socialkonsulent om, hvordan du laver projekter, hvad du skal have i løn, og hvad vi anbefaler med hensyn til agenter. Det skal du selvfølgelig stadig gøre. De har den juridiske og faglige ekspertise, som der også er brug for. Men det er noget særligt at få hjælp af en kollega, som selv arbejder i branchen og står – eller har stået med de samme udfordringer. Så husk både forbundshjælpen og kollega-hjælpen, så vi alle kan hjælpes ad med
at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for alle i vores fag.