Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af 14 medlemmer og 2 suppleanter, når den er fuldtallig, vælges, ligesom formanden, direkte af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. På det første bestyrelsesmøde efter sommerferien konstituerer bestyrelsen sig, dvs. vælger en næstformand, nedsætter forretningsudvalg og de øvrige udvalg.

Bestyrelsen og formanden har ansvaret for, at de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen, udmøntes i praksis. Bestyrelsesmedlemmerne har det overordnede politiske ansvar og ansvaret for forbundets økonomi og drift. Spørgsmål af løbende driftmæssig karakter behandles i forretningsudvalget, der mødes oftere end bestyrelsen. Formanden for DSF arbejder på fuld tid for forbundet.

Kontakt bestyrelsen

Det ligger bestyrelsen meget på sinde at være i tæt dialog med medlemmerne om deres arbejdsliv, så forbundet altid bruger ressourcerne på de opgaver, der er mest relevante. Hvis du som medlem oplever problemer eller har gode ideer til forbundet, vil vi opfordre dig til at kontakte formanden eller et medlem af bestyrelsen. Jo flere input, vi får, jo bedre et arbejde kan vi gøre for alle medlemmer af DSF.

Du kan finde link til e-mailadresser på formanden og alle i bestyrelsen i listen nedenfor. Du er også altid velkommen til at kontakte formanden på telefonen.

Formand

Benjamin Boe Rasmussen
Skuespiller
København
mail: bb@skuespillerforbundet.dk
mobil: 20 46 18 94

 

 

Jakob Fauerby
Skuespiller
København

Philippa Cold
Operasanger
København

Linnea Voss
Skuespiller
København

Simon Duus
Operasanger
København

Magnus Bruun
Skuespiller
København

Max-Emil Nissen
Musicalperformer
København

Per Scheel-Krüger
Skuespiller
København

Søren Bang Jensen 
Skuespiller
København

Christine Exner
Skuespiller
København

Steffen Berenthz Eriksen
Skuespiller
Aalborg

Peder Holm Johansen
Skuespiller
København

Mia Lerdam
Skuespiller 
København

Christian Damsgaard
Skuespiller (Suppleant)
København

Søren Ruby
Skuespiller (Suppleant)
Horsens

Hanne Uldal
Skuespiller
København