Bestyrelsen

Bestyrelsen, som består af 14 medlemmer og 2 suppleanter, når den er fuldtallig, vælges, ligesom forpersonen, direkte af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. På det første bestyrelsesmøde efter sommerferien konstituerer bestyrelsen sig, dvs. vælger en næstforperson, nedsætter forretningsudvalg og de øvrige udvalg.

Bestyrelsen og forpersonen har ansvaret for, at de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen, udmøntes i praksis. Bestyrelsesmedlemmerne har det overordnede politiske ansvar og ansvaret for forbundets økonomi og drift. Spørgsmål af løbende driftmæssig karakter behandles i forretningsudvalget, der mødes oftere end bestyrelsen. Forpersonen for DSF arbejder på fuld tid for forbundet.

Kontakt bestyrelsen

Det ligger bestyrelsen meget på sinde at være i tæt dialog med medlemmerne om deres arbejdsliv, så forbundet altid bruger ressourcerne på de opgaver, der er mest relevante. Hvis du som medlem oplever problemer eller har gode ideer til forbundet, vil vi opfordre dig til at kontakte forpersonen eller et medlem af bestyrelsen. Jo flere input, vi får, jo bedre et arbejde kan vi gøre for alle medlemmer af DSF.

Du kan finde link til e-mailadresser på forpersonen og alle i bestyrelsen i listen nedenfor. Du er også altid velkommen til at kontakte forpersonen på telefonen.

Forperson

Benjamin Boe Rasmussen
Skuespiller
København
mail: bb@skuespillerforbundet.dk
mobil: 20 46 18 94

 

 

Jakob Fauerby
Skuespiller (Næstforperson)
København

Magnus Bruun
Skuespiller
København

Thomas Channing
Skuespiller
København

Christian Damsgaard
Operasanger
København

Annevig Sifka Schelde Ebbe
Skuespiller
København

Susanne Elmark
Operasanger
København

Mette Horn
Skuespiller
København

Søren Bang Jensen 
Skuespiller
København

Peder Holm Johansen
Skuespiller
København

Mia Lerdam
Skuespiller 
København

Max-Emil Nissen
Musicalperformer
København

Morten Lindemann Olsen
Musicalperformer (Suppleant)
København

Per Scheel-Krüger
Skuespiller (Suppleant)
København

Birgitte Hjort Sørensen
Skuespiller
København

Linnea Voss
Skuespiller
København