Musicaludvalget

Musicaludvalget består af musicalperformere, skuespillere, dansere, koreografer og sangere, som primært beskæftiger sig indenfor musicalgenren. Nogle af disse er også medlem af bestyrelsen.

Det er vores formål at fungere som bindeled mellem DSF-medlemmer og bestyrelsen, og derfor følger vi  medlemmernes arbejdsvilkår på musicalområdet tæt - både de fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt sikkerhed. Musicaludvalget besøger jævnligt musicalproduktioner i hele landet. Efterfølgende kan udvalget komme med input til bestyrelsen om arbejdsforhold og eventuelle problemer samt bringe medlemmernes ønsker til kurser, foredrag m.m. til DSF Studio.
Musicaludvalget er dog ikke beslutningsdygtigt.

Kontakt musicaludvalget

Det er vigtigt for Musicaludvalget hele tiden at være i tæt kontakt med de DSF-medlemmer, som arbejder på dette område, så både vi og bestyrelsen har ”fingeren på pulsen”. 

Derfor vil Musicaludvalget gerne opfordre dig til at kontakte os, hvis du har noget, du gerne vil tale med os om, spørgsmål eller ideer til DSF på musicalområdet. Din henvendelse vil være fortrolig.

Kontakt Musicaludvalget - Tara Toya eller Morten Lindemann

Medlemmer

Sekretær
Karin Iwersen

Medlemmer:  
Birgitte Raaberg
Camille-Cathrine Rommedahl
Elise Ruusunen
Emilie Groth
Jonas Suurballe Christensen
Kathrine Lemmeke Madsen
Max-Emil Nissen
Morten Lindemann (forperson)
Randi Winther
Rikke Lillevang
Tara Toya (forperson)
Thea Boel

Musical-nyt

Dokumenter, vejledninger osv. fra Musicaludvalget.
Læs