Om Filmex

Filmex er en kollektiv forvaltningsorganisation, der forvalter rettigheder på baggrund af regler i ophavsretsloven, overenskomster og aftaler. Filmex’ opgave er at sikre, at vederlagene fordeles og udbetales til de kunstnere, der er berettigede til vederlag i henhold til de bagvedliggende regler, overenskomster og aftaler. Vederlagene fordeles i forhold til de rettigheder, den enkelte kunstner har, og den brug af rettighederne, der er sket.

Gå til Filmex

Generalforsamling i Filmex

Hermed indkaldes til generalforsamling i Filmex tirsdag 31. maj 2022 kl. 11:30

Medlemmer, der ønsker at deltage i Filmex’ generalforsamling skal tilmelde sig generalforsamlingen ved fremsendelse af mail til Filmex. Tilmeldingen skal være modtaget senest 1 uge inden den ordinære/ekstraordinære generalforsamling. Medlemmerne oplyses om dette i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære/ekstraordinære generalforsamling samt på medlemsorganisationernes hjemmesider.

Læs mere og se dagsordenen her