Kriterier for medlemskab af Dansk Skuespilforbund pr. 1. oktober 2023

SÅDAN KAN DU BLIVE A-MEDLEM:

 • Du kan blive A-medlem af Skuespillerforbundet, hvis du har afgangseksamen fra en af de scenekunst- eller filmskoler, som forbundet anerkender.
 • Forbundet anerkender scenekunst- og filmskoler med 3-årige uddannelser, der er SU-berettigede.
 • Ved anerkendelse af udenlandske scenekunst- eller filmskoler bliver der foretaget en individuel vurdering af uddannelsen.


ELLER

 • Du kan også blive A-medlem, hvis du i tre sammenhængende år – enten de seneste tre år eller tidligere i dit arbejdsliv – har været beskæftiget som skuespiller, operasanger, musicalperformer, danser eller koreograf med en samlet indtægt på mindst 350.000 kr.
 • Det er et krav, at ansættelserne har været på vilkår, der svarer til forbundets minimums-overenskomstvilkår.
 • Den rettighedsbetaling, du har fået udbetalt i de tre vurderingsår (fx Filmex, Performex, Gramex og Koda), tæller også med i din samlede indtægt.
 • Arbejde ‘inden for branchen’ kan også tælles med i opgørelsen. Det gælder fx brancherelevant undervisning.


SÅDAN KAN DU BLIVE ELEVMEDLEM:

 • Du kan blive elevmedlem af DSF, hvis du er optaget på en scenekunst- eller filmskole i Danmark eller udlandet, som er anerkendt af forbundet.
 • Forbundet anerkender scenekunst- og filmskoler med 3-årige uddannelser, der er SU-berettigede.
 • Ved anerkendelse af udenlandske scenekunst- og filmskoler bliver der foretaget en individuel vurdering af uddannelsen.

SÅDAN KAN DU BLIVE PRØVEMEDLEM:

 • Du kan blive optaget som prøvemedlem, hvis du har været beskæftiget som skuespiller, operasanger, musicalperformer, danser eller koreograf med en samlet indtægt på mindst 75.000 kr. i løbet af det seneste år.
 • Det er et krav, at ansættelserne har været på vilkår, der svarer til forbundets minimums-overenskomstvilkår.
 • Den rettighedsbetaling, du har fået udbetalt i vurderingsåret (fx Filmex, Performex, Gramex og Koda), tæller også med i din samlede indtægt.


Forlængelse af prøvemedlemskab:

 • Et prøvemedlemskab varer i 3 år.
 • Kan du ikke opnå A-medlemskab (jf. nedenstående krav), har du mulighed for at forlænge prøvemedlemskabet for 1 år ad gangen.
 • For at kunne få forlænget dit prøvemedlemskab skal du have været beskæftiget som skuespiller, operasanger, musicalperformer, danser eller koreograf med en samlet indtægt på mindst 75.000 kr. i løbet af det seneste år.
 • Det er et krav, at ansættelserne har været på vilkår, der svarer til forbundets minimums-overenskomstvilkår.
 • Den rettighedsbetaling, du har fået udbetalt i vurderingsåret (fx Filmex, Performex, Gramex og Koda), tæller med i din samlede indtægt.


OVERGANG FRA PRØVEMEDLEM TIL A-MEDLEM:

 • For at overgå fra prøvemedlem til A-medlem, skal du have været beskæftiget som skuespiller, operasanger, musicalperformer, danser eller koreograf med en samlet indtægt på mindst 350.000 kr. i løbet af de tre år som prøvemedlem.
 • Det er et krav, at ansættelserne har været på vilkår, der svarer til forbundets minimums-overenskomstvilkår.
 • Den rettighedsbetaling, du har fået udbetalt i de tre vurderingsår (fx Filmex, Performex, Gramex og Koda), tæller med i din samlede indtægt.
 • Arbejde ‘inden for branchen’ kan også tælles med i opgørelsen. Det gælder fx brancherelevant undervisning.


Mulighed for individuel vurdering:
I tilfælde af fx barsel, længerevarende sygdom m.v. kan bestyrelsen foretage en individuel vurdering af enkelte ansøgere.

Særligt for dansere:
Fordi dansernes lønvilkår generelt er dårligere end i de andre medlemsgrupper i forbundet, kan bestyrelsen efter vurdering vælge at dispensere for indkomstkravet ved optagelse som både A-medlem og prøvemedlem samt ved forlængelse af prøvemedlemskab.

For medlemmer af udenlandske fagforeninger:
Medlemmer af udenlandske fagforeninger, der ønsker at blive optaget i DSF, skal opfylde samme krav til uddannelse og indkomst som ansøgere i Danmark.