Kontakten til medlemmerne

Dansk Skuespillerforbunds vision er at være det uomgængelige faglige og kunstneriske fællesskab for medlemmerne.

Forbundets lokaler skal således være mødested for alle typer medlemmer på tværs af forskellige arbejdsområder og faggrupper.

Forbundet rummer både udøvende kunstnere, der arbejder i faste ensembler, og freelancere med skiftende arbejdspladser og kolleger. Medlemsskaren er mangfoldig og hvert enkelt medlem er unikt. Vi er individualister, der samtidig er afhængige af gruppen i arbejdssammenhænge.

Det kunstneriske arbejde og arbejdsmarked er usikkert og kan derfor være forbundet med utryghed. Dette sammenholdt med, at det kun er få, der er tilknyttet en fast arbejdsplads betyder, at der er et stort behov for et fællesskab, hvor man kan blive mødt og genkendt – hvor man kan føle sig hjemme.

Sekretariatet skal ikke blot være et sted, hvor man kan hente professionel rådgivning, men også et sted, hvor man bliver mødt af engagerede og forstående medarbejdere med indsigt i udøvende kunstneres vilkår.

Det skal være let at komme i kontakt med Dansk Skuespillerforbund, og forbundet skal føles nærværende, uanset hvor i landet man bor og arbejder.

Formand såvel som bestyrelse skal sørge for at skabe rammerne for medlemmernes arbejdsmæssige tryghed og muligheder.