Løn og ansættelsesvilkår

Som udøvende kunstnere er vi kunstens frontløbere. Det er os, der formidler det endelige kunstneriske resultat. Der hviler derfor et enormt ansvar på vores skuldre. Vi skal anerkendes for dette ansvar, og vores løn og øvrige ansættelsesvilkår skal modsvare vores ansvar.

Det forventes, at vi kan forløse et værk på kort tid i nye sammenhænge og sammen med mennesker, vi ikke nødvendigvis kender. Det kræver professionalisme og en høj grad af omstillingsparathed – det kræver talent. Vores talent skal afspejle sig i vores løn og ansættelsesvilkår.

Arbejdet som udøvende kunstner begrænser sig ikke til prøver og forestillinger. Det kræver løbende vedligeholdelse af kompetencer og masser af forberedelse. Derudover er arbejdstiderne ofte svært forenelige med et traditionelt familieliv og almindelige samfundsaktiviteter. Endeligt forventes stor fleksibilitet i forhold til det fysiske udtryk. Disse forhold bør også afspejles i lønnen.

Dansk Skuespillerforbund arbejder for, at så mange arbejdsområder som muligt overenskomstdækkes, og for at ingen medlemmer skal opleve, at de står alene over for en arbejdsgiver. På områder, hvor det ikke er muligt at sikre medlemmernes vilkår i en overenskomst, skal medlemmerne i videst mulig omfang hjælpes på anden vis, fx med kontraktskabeloner, råd og vejledning.

Udover at arbejde for gode løn- og ansættelsesvilkår, arbejder forbundet for at sikre medlemmerne bedre vilkår, når de bliver syge, når de bliver gamle, eller hvis de bliver gravide.

Også de skatteretlige regler har indflydelse på medlemmernes økonomi. Forbundet arbejder således for, at disse regler indrettes og administreres, så der tages hensyn til de ganske særlige forhold, der gør sig gældende for udøvende kunstnere.