Selvstændig virksomhed

Når man arbejder som udøvende kunstner, er man normalt lønmodtager. Dansk Skuespillerforbund er derfor som udgangspunkt et forbund, der varetager lønmodtageres interesser. Der er imidlertid flere og flere medlemmer, der også arbejder som honorarmodtagere eller selvstændige. Mange medlemmer oplever endda at arbejde som lønmodtagere i visse relationer, som honorarmodtagere i andre – og samtidig har de også et firma, hvor de udfører arbejde som selvstændige. Dansk Skuespillerforbund varetager også disse medlemmers interesser.

Det er centralt for forbundet at formidle viden om fordele og ulemper ved at arbejde som henholdsvis lønmodtager og selvstændig til medlemmerne, ligesom der sættes fokus på det forhold, at den enkeltes interesser ikke altid er de samme som fællesskabets interesser.

Dansk Skuespillerforbund arbejder for, at lovgivningen generelt sikrer de bedst mulige vilkår for udøvende kunstnere, når de arbejder som lønmodtagere, og for at fx dagpengeregler og skatteregler ikke øger incitamentet til at arbejde som selvstændig.

Forbundet varetager ikke medlemmernes interesser, når de agerer som arbejdsgivere/producenter.