INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kære medlem,

Dansk Skuespillerforbund har forhandlet en rammeaftale om streamingrettigheder med Producentforeningen. Da forhandlingsresultatet ikke kan vente med at blive behandlet på den ordinære generalforsamling i maj 2022, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. 

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 10.00

i Spejlsalen på 2. sal, Tagensvej 85, 2200 København N

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide, hvor mange af jer, der deltager i generalforsamlingen på Tagensvej. I må derfor meget gerne – senest den 18. januar 2022 – sende en mail til generalforsamling@skuespillerforbundet.dk, såfremt I deltager. Det bemærkes, at man godt kan deltage, selvom man ikke har tilkendegivet, at man kommer. Det er alene for at give os en indikation af, hvor mange der kommer.

Vi gør opmærksom på, at såfremt forbundets bestyrelse ikke godkender forhandlingsresultaterne på bestyrelsesmøde den 14. januar 2022, vil den ekstraordinære generalforsamling blive aflyst. Oplysninger herom vil blive lagt her på hjemmesiden.

Pga. coronasituationen kan alle medbringe op til 10 fuldmagter fra andre medlemmer uanset deres opholdssted (Dette er en fravigelse af lovenes §15, stk. 3, der ellers gør det til en betingelse for at medbringe mere end tre fuldmagter, at de pågældende kolleger opholder sig mere end 100 km fra generalforsamlingsstedet). Fuldmagterne - kan sammen med det øvrige materiale - findes på hjemmesiden ved at logge ind her til højre på siden. Fuldmagterne kan dog også findes herunder:

- Fuldmagtsbrev
- Fuldmagt

Som en særlig service til dig, der bor langt væk eller af andre grunde ikke kan deltage, er der mulighed for at se og høre generalforsamlingen på din computer, tablet eller smartphone. Generalforsamlingen kan følges live via link, som du finder ved at logge ind til højre på denne side. For god ordens skyld gør vi opmærksom på at man ikke kan deltage i afstemninger digitalt.

Vi glæder os til at se dig.


Med venlig hilsen
Dansk Skuespillerforbund
 
Benjamin Boe Rasmussen
Formand
____________________________________________________________________

Generalforsamlingens dagsorden d. 20. januar 2021

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af streamingaftale mellem DSF (m.fl.) og Producentforeningen (Se bilag)

3) Eventuelt

De relevante bilag og live-link vil være tilgængelige på forbundets hjemmeside fra torsdag den 6. januar 2022. Log ind til højre på denne side med medlemsnummer og adgangskode (samme som til Skuespillerhåndbogen).

Ønsker du at få materialet tilsendt, er du velkommen til at rette henvendelse til forbundet, og vi vil hurtigst muligt sørge for, at du får det tilsendt.

Brugerlogin

Indtast medlemsnummer og adgangskode for at logge ind på websiden:

Dagsorden, bilag og fuldmagter

Du skal logge ind herover for at se dagsorden, bilag og fuldmagter til generalforsamlingen.

Kun medlemmer af DSF har mulighed for at logge sig ind på siden med generalforsamlingsmateriale. Brug dit medlemsnummer og det password, som du benytter til Skuespillerhåndbogen.  

Har du glemt din adgangskode eller har du ikke oprettet en, så kan du oprette eller bestille en fra 
Skuespillerhåndbogen
 

Oplever du problemer, kan du kontakte DSF på 33 24 22 00