Gramex

Næste ansøgningsfrist onsdag 26. oktober 2022, kl. 12.00

Husk at læse nedenstående igennem, inden du udfylder ansøgningen.
Din ansøgning er kun gået igennem, hvis du får en bekræftelse på, at den er modtaget.

Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Ansøgningen skal være motiveret og indeholde beskrivelse af og begrundelse for efteruddannelsen. 

Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere.

Der gives kun i begrænset omfang støtte til musikudgivelser. 

Gramexfonden modtager ansøgninger til:

 • Vedligeholdelse af krop og stemme, herunder også sangundervisning
 • Kurser med faglig relevans
 • Videreuddannelse
 • Studierejser til udlandet, skal som udgangspunkt indeholde kursus/undervisningsafgift
 • Foresyngning, castings og auditions i udlandet 
 • Musikudgivelser (husk at sende lydfiler i form af MP3-filer, 2 - 3 eksempler, zip-filer og links til musik godtages ikke). Som ovenfor nævnt - gives der kun støtte til musikudgivelser i begrænset omfang.  

Der kan ikke søges støtte fra Gramexfonden til DSF-kurser eller kurser, hvor DSF samarbejder med en anden arrangør.

Der ydes ikke støtte til grunduddannelsen som skuespiller, danser eller sanger, men udelukkende til efter-/videreuddannelse. 

Ønsker du at søge om produktionsstøtte, skal du søge om andel i produktionsstøttemidlerne. Bemærk, at produktionsstøtteudvalget administrerer en særlig pulje til støtte af opsætning af musikdramatik. Vær opmærksom på ansøgningsfrist til produktionsstøttemidlerne. Det fremgår af hjemmesiden under produktionsstøtte.   

Krav til ansøgningen

 • Kort cv i wordformat eller pdf-fil. 
 • Et budget, der er relateret til det du søger til (ikke privat budget).
 • Der kan kun søges støtte til ét formål pr. ansøgning.
 • Der skal vedlægges lydmateriale i form af MP3-filer, til ansøgninger om støtte til musikudgivelser. OBS: Zip-filer og lignende, samt links til musik godtages ikke. 
 • Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være os i hænde, inden det du søger støtte til (fx kursus, sangundervisning), begynder.

Ansøgninger, der ikke overholder kravene ovenfor, vil ikke blive behandlet.

Ved spørgsmål til Gramex-fonden kontakt venligst sekretær Hanne Arlund.

For at søge gramex-fonden skal du klikke på linket i højre side. 

Behandling af ansøgningen
Ansøgningen vil blive behandlet af gramex-udvalget, som består af medlemmer af Skuespillerforbundets bestyrelse. Udvalget udarbejder herefter en indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.