Gramex

 

Portalen er åben for ansøgninger

Næste ansøgningsfrist er fredag d. 16/8 2024 kl. 12:00

 

Vejledning til ansøgning:

 • Husk, at din ansøgning kun er gået igennem, hvis du får en bekræftelse på, at den er modtaget. Hvis du ikke får en bekræftelse, skal du prøve at udfylde ansøgningen igen. 
 • Vi anbefaler at du søger i god tid, da vi kun har mulighed for at hjælpe med tekniske problemer, hvis du kontakter os i god tid, inden portalen lukker.
 • Der må ikke være underscore (_) i filnavnene.

Husk at læse nedenstående igennem, inden du udfylder ansøgningen.

Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Ansøgningen skal være motiveret og indeholde beskrivelse af og begrundelse for efteruddannelsen. 

Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere.

Gramexfonden modtager ansøgninger til:

 • Vedligeholdelse af krop og stemme, herunder også sangundervisning
 • Kurser med faglig relevans
 • Videreuddannelse
 • Studierejser til udlandet, skal som udgangspunkt indeholde kursus/undervisningsafgift
 • Foresyngning, castings og auditions i udlandet 
 • Musikudgivelser (husk at sende lydfiler i form af MP3-filer, 2 - 3 eksempler, zip-filer og links til musik godtages ikke). Som ovenfor nævnt - gives der kun støtte til musikudgivelser i begrænset omfang.  

Der kan ikke søges støtte fra Gramexfonden til DSF-kurser eller kurser, hvor DSF samarbejder med en anden arrangør.

Der ydes ikke støtte til grunduddannelsen som skuespiller, danser eller sanger, men udelukkende til efter-/videreuddannelse. 

Ønsker du at søge om produktionsstøtte, skal du søge om andel i produktionsstøttemidlerne. Bemærk, at produktionsstøtteudvalget administrerer en særlig pulje til støtte af opsætning af musikdramatik. Vær opmærksom på ansøgningsfrist til produktionsstøttemidlerne. Det fremgår af hjemmesiden under produktionsstøtte.   

Krav til ansøgningen

 • Kort cv i wordformat eller pdf-fil. 
 • Et budget, der er relateret til det du søger til (ikke privat budget).
 • Der kan kun søges støtte til ét formål pr. ansøgning.
 • Der skal vedlægges lydmateriale i form af MP3-filer, til ansøgninger om støtte til musikudgivelser. OBS: Zip-filer og lignende, samt links til musik godtages ikke. 
 • Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være os i hænde, inden det du søger støtte til (fx kursus, sangundervisning), begynder.

Ansøgninger, der ikke overholder kravene ovenfor, vil ikke blive behandlet.

Ved spørgsmål til Gramex-fonden kontakt venligst Maja Strandlod

For at søge gramex-fonden skal du klikke på linket i højre side. 

Behandling af ansøgningen
Ansøgningen vil blive behandlet af gramex-udvalget, som består af medlemmer af Skuespillerforbundets bestyrelse. Udvalget udarbejder herefter en indstilling til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.