Produktionsstøtte

Ansøgningsportalen for produktionsstøtte åbner mandag den 19. august 2024 kl. 9.

Ansøgningsportalen lukker igen torsdag den 10. oktober 2024 kl. 12.

Forventet behandlingstid er 8 uger.

 

Vejledning til ansøgning:

 • Husk, at din ansøgning kun er gået igennem, hvis du får en bekræftelse på, at den er modtaget. Hvis du ikke får en bekræftelse, skal du prøve at udfylde ansøgningen igen. 
 • Vi anbefaler at du søger i god tid, da vi kun har mulighed for at hjælpe med tekniske problemer, hvis du kontakter os i god tid, inden portalen lukker.
 • Der må ikke være symboler og tegn i filnavnene, såsom komma, apostrof, paranteser m.m.

Du skal læse nedenstående igennem, inden du søger. 

Produktionsstøttemidlerne kan søges til udvikling og produktion af projekter vedrørende teater, radioteater, readings, teaterworkshops, musikdramatik (herunder opera, kabaret, revy og musical), dans, film, kortfilm, tv-serier, lydbøger, dubbing, musikudgivelser osv.

Ved tildeling af støtte til et projekt, lægges vægt på om projektet:

 • Er væsentligt eller nyskabende
 • Har kunstnerisk høj kvalitet
 • Har fokus på diversitet (køn, etnicitet, alder etc.)
 • Gennemarbejdet og budgetteret realistiski ansøgningen

Obs: Der er ikke hverken minimums- eller maksimumbeløb du kan søge til. Du kan vælge at søge til noget øremærket, fx lønninger, alternativt kan du skrive, at alt støtte er velkommen.

Du kan søge støtte både som person og som firma.

 • Projektbeskrivelsen må fylde max. 2000 tegn, budget og bilag maks. hver 1 side.
 • CV skal være maks. 1 side per kunstnerisk involveret og skal være samlet i én PDF-fil.
 • Bilag SKAL vedhæftes som PDF-filer. Der accepteres ikke andre fil-formater, medmindre det er mp3-lydfiler, fordi du søger til musik/musikdramatiske forestillinger.
 • Projektbeskrivelse - Eksempel til inspiration:

  En overskuelig og kort fremstilling af projektets form og indhold, samt medvirkende kunstneriske kræfter. Der er ingen fastlagt måde det skal skrives på, men det er en rettesnor, at vi er interesseret i et kort overblik over det indhold som uddybes i en projektbeskrivelse. 

  EKSEMPEL - Kort beskrivelse:

  Ansøgningen omhandler Produktion af, og turné med teaterforestillingen MASKERADE

  HVAD og HVORFOR

  En af Holbergs mest berømte komedier hedder Maskerade og blev førsteopført ganske kort efter, at maskeraderne var blevet forbudt i København. Teatret led økonomisk på grund af forbuddet, og Holberg har med denne komedie forsøgt at levere et partsindlæg, samtidig med at han rejste det interessante spørgsmål, om maskering kan løsne op for normer og facader i dagligdagen. Derfor vil vi forsøge med en opsætning der tager livtag med det clash der opstod mellem det nye maskeringsforbud, og et pludseligt ansigtsmaske-påbud under corona-epidemien i 2019-22

  HANDLINGSRESUMÉ

  Leander og Leonora, to unge mennesker, mødes tilfældigt ved en maskerade, sværger hinanden evig kærlighed og udveksler ringe. Dagen derpå fortæller Leander sin tjener, Henrik, om sin nyfundne kærlighed. Han bliver fortvivlet, da Henrik minder ham om, at hans forældre har lovet at gifte ham med Leonards datter, Leonora.

  HOLDET BAG

  Dramatiker Jens Jensen har nyfortolket teksten, og Signe Andersen iscenesætter med Holger Frandsen og Sabine Jørgensen i hovedrollerne. Forestillingen scenograferes af Betina Holst der også skaber kostumer, og lysdesignet laves af Uwe Riel.

  Producenten er BG Teatret og forestillingen sendes på turné i samarbejde med Rejseteatret.

  Der er søgt støtte hos PUS og 4 fonde, hvoraf en tredjedel er bevilget pt. jvf. budget. Alle aflønnes efter overenskomst, og ansættes på gældende vilkår. 

 • Bilag kan ikke eftersendes.

Ansøgningen bliver ikke behandlet, hvis ovenstående krav ikke er opfyldt.

Hvis du har modtaget produktionsstøtte tidligere, kan du først søge igen, når der er afleveret regnskab.

CPR-nummer/CVR-nummer
Før udbetaling af støttebeløb skal støttemodtageren oplyse forbundet om, under hvilket CPR-nummer eller CVR-nummer beløbet skal registreres.

 • Eksisterende selskab med CVR-nummer kan benytte dette.

 • For enkeltpersoner kan projektet registreres under pågældendes CPR-nummer, med mindre projektet indebærer udbetaling af løn eller honorarer.
  I så fald skal der oprettes et selskab/forening med eget CVR-nummer.
  Hvis flere enkeltpersoner går sammen om et projekt, vil det være mest praktisk at oprette et selskab/forening med eget CVR-nummer.

Indberetning til Skattestyrelsen
Alle beløb, der udbetales, bliver indberettet til Skat under det oplyste CPR-nr./CVR-nr. Indberetningen sker i det år beløbet er udbetalt.

Særligt vedr. indberetning under CPR-nummer
Vær særligt opmærksom på, at projektstøtte, der er tildelt for at kunne realisere et projekt og indberettet under CPR-nr., medfører skattepligt for ansøgeren i den personlige indkomst, og at beløbet er AM-bidragspligtig for denne, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven § 2, stk. 1, nr. 2, og at dette bidrag betales af hele støttegrundlaget uden fradrag. AM-bidragspligten ligger på 8% af det samlede tildelte beløb.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Heidi Holm Madsen eller Maja Strandlod.

Ansøgningsportalen

The application portal

Apply here