Presse

Henvendelser fra pressen: 

Forperson Benjamin Boe Rasmussen
mobil: 20 46 18 94
mail: bb@skuespillerforbundet.dk


Dansk Skuespillerforbunds kommunikationspolitik

Formålet med Dansk Skuespillerforbunds (DSF) kommunikation er hele tiden at understøtte forbundets arbejde og overordnede mål, som det er formuleret i lovene og i DSF’s vision. Vi kommunikerer igennem en række forskellige kanaler, bl.a. medlemsbladet Sceneliv, hjemmesiden, nyhedsbrev, dagspressen og forskellige former for medlemskontakt.

Både i kommunikationen til medlemmer og eksterne interessenter er det DSF’s mål at være åben, redelig og kompetent.

Kommunikationen med medlemmerne skal sikre, at medlemmerne får indflydelse på organisationens arbejde, at de får den relevante information, samt at de bliver inspireret i deres kunstneriske arbejde.

DSF’s eksterne kommunikation, f.eks. via pressen, skal sikre, at DSF opfattes som en dagsordensættende og vidende aktør på de områder, som er relevante, samt at organisationen er en uomgængelig kilde for journalister, der arbejder på området.

Kontakter fra pressen går som udgangspunkt igennem kommunikationschefen eller direkte til formanden. DSF bestræber sig på at besvare pressehenvendelser så hurtigt som muligt med respekt for nyhedsmediernes døgnrytme.

Det er som hovedregel formanden, der tegner DSF i pressen. Hvis henvendelsen drejer sig om et emne, hvor en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem har en særlig ekspertise, kan disse også udtale sig.

Undersøgelser

Dansk Skuespillerforbund foretager løbende undersøgelser af relevante emner inden for vores område. Det kan fx være undersøgelser af medlemmernes arbejdsliv, kunststøtte eller andre kulturpolitiske emner.

Du kan finde en række af vores egne og andres undersøgelser samt en række relevante rapporter her.

Fotos til download

Her finder du fotos af forperson Benjamin Boe Rasmussen, næstforperson Jakob Fauerby og direktør Kim Hansen, der frit kan downloades til pressemæssig brug.

Se alle billederne her

Logoer

Hvis du har aftalt med DSF, at du kan anvende vores logo i en eller anden sammenhæng, kan det downloades i forskellige formater her.