Arbejde i udlandet

Har du fået arbejde i udlandet i en kortere eller længere periode? Så er der en række ting som fx skat, forsikring, social sikring og spørgsmål omkring arbejds- og opholdstilladelse, du skal være opmærksom på.

Nedenfor beskriver vi nogle af de forhold, som du oftest skal være opmærksom på. Der kan dog være andre forhold, afhængig af din konkrete situation. Derfor er det en god ide at undersøge, hvad der gælder for netop din konkrete ansættelse – allerede inden du binder dig til en kontrakt. Beskatning, udgifter til forsikring osv. kan have betydning for den betaling, du ønsker for arbejdet.

Arbejdstilladelse
Inden for EU: Der er ingen krav om arbejdstilladelse for danske statsborgere i EU. Ved ophold/ansættelser over tre måneder skal du søge om et EU-registreringsbevis hos de lokale myndigheder. Det er et bevis på de rettigheder, du som EF/EØS-statsborger har efter reglerne om fri bevægelighed. Du kan finde kontaktoplysninger på de lokale myndigheder her

Uden for EU: Kontakt det konkrete lands ambassade for at få information om hvilke tilladelser, der kræves i det land, du ønsker at arbejde i.

Opholdstilladelse
Inden for EU: For at få opholdstilladelse i forbindelse med et arbejdsophold, skal du kunne dokumentere, at du har arbejde i landet eller på anden vis kan forsørge dig selv. Du skal søge om opholdstilladelse på det rådhuset, som din bopæl er knyttet til.

Uden for EU: Kontakt Udenrigsministeriet for at få information om hvilke tilladelser, der kræves i det land du ønsker at opholde dig i.
Opholdstilladelse skal du søge om på det pågældende lands ambassade.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har behov for en bekræftelse på, at du er medlem af Dansk Skuespillerforbund.

Skat

Løn
Udgangspunktet er, at hvis du har folkeregisteradresse i Danmark, så er du fuldt skattepligtig i Danmark af alle dine indkomster, uanset hvor i verden, de er optjent. Ligeledes er du skattepligtig i de lande, hvor du har udført arbejdet.

For at undgå at du bliver dobbeltbeskattet af dine udenlandske indkomster, så har Danmark indgået en række aftaler med andre lande. Det betyder at Danmark lemper den samlede skattebetaling ved at reducere den samlede skat med den skat, du har betalt i arbejdslandet.

Se hvilke lande, som Danmark har indgået aftaler med omkring dobbeltbeskatning her

Rettighedsbetaling
I Norden: I henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal royalties og andre rettighedsbetalinger beskattes i modtagerens hjemland.

I andre lande afhænger det af, hvilke aftaler der er indgået mellem det konkrete land og Danmark. Kontakt Skat for at få oplyst, hvad der gælder i netop dit tilfælde.   

Forsikring
Du skal selv sørge for at være forsikret mod indbrud, ulykke osv., også når du arbejder i udlandet. Hvis du tager et arbejde i udlandet, så kontakt dit forsikringsselskab, og tjek om forsikringen også gælder ved arbejde og ophold i udlandet.

Social sikring

Social sikring omfatter sygesikring efter regler i sundhedsloven, dagpenge ved sygdom, dagpenge ved barsel og adoption, arbejdsløshedsforsikring, folkepension og førtidspension, tjenestemandspensioner, ATP Livslang Pension, børnefamilieydelser og børnetilskud, arbejdsskadeforsikring og efterløn.

Hvis du skal have adgang til de ydelser i forbindelse med din udenlandske ansættelse, er det en forudsætning, at ansættelsesforholdet er omfattet af social sikring i Danmark og du dermed betaler til dansk social sikring via din ansættelse.

Når du er ansat i Danmark og har bopæl i Danmark, så skal du altid betale social sikring i Danmark.
Hvis du har bopæl i Danmark, fast ansættelse i Danmark og kun lejlighedsvist er ansat i et andet EU-land, så skal du betale social sikring til Danmark. I dette tilfælde skal du have en blanket (A1) fra Pensionsstyrelsen, så din udenlandske arbejdsgiver betaler social sikring til Danmark i stedet for det land, du er ansat i. Du finder blanketten her

Hvis du har bopæl i Danmark og er ansat i et andet EU-land uden at have fast ansættelse i Danmark, så skal du betale social sikring i det pågældende land, du er ansat i. Du vil derfor ikke være omfattet af dansk social sikring mens du er ansat.

Hvis du er selvstændig er du kun omfattet af dansk social sikring hvis dit firma har omfattende dansk aktivitet (typisk to måneder før den udenlandske aktivitet). I modsatte fald kan du ikke modtage social sikring fra Danmark.

Hvis du ved en fejl har betalt social sikring i Danmark eller udlandet, så kan du kontakte den relevante myndighed og anmode om at få refunderet betalingen.

Hvis du har spørgsmål til social sikring, skal du kontakte den myndighed, som behandler sagen:

  • Kontakt kommunen, hvis det drejer sig om sygesikring eller sygedagpenge.
  • Kontakt ATP, hvis det drejer sig om ATP Livslang Pension.
  • Kontakt Arbejdsskadestyrelsen, hvis det drejer sig om arbejdsskadeforsikring
  • Kontakt Udbetaling Danmark, hvis det drejer sig om børnefamilieydelser, børnetilskud eller barselsdagpenge.

Ved refundering og spørgsmål til social sikring i udlandet, kontakt Pensionsstyrelsen.

Sygesikring
Reglerne for sygesikring er forskellige alt afhængigt af hvilket land du skal arbejde i. Se reglerne for de forskellige lande her
 
A-kasse
Kontakt altid din a-kasse hvis du arbejder i udlandet. Du kan også læse mere her

Hvis du har spørgsmål vedr. arbejde i udlandet, er du altid velkommen til at kontakte en af DSF’s jurister på 33 24 22 00.

EuroFIA Dance Passport

Hvis du skal arbejde eller studere i et andet europæisk land, giver dansepasset (FIA Dance Passport) dig adgang til hjælp og vejledning hos de faglige organisationer, der repræsenterer dansere i det pågældende land. Det kan være hjælp i forbindelse med kontraktforhold, anden juridisk rådgivning, information om træningsmuligheder, auditions og jobmuligheder m.v. samt rabat på billetter, workshops osv. Du skal være opmærksom på, at servicen varierer fra land til land. 

Læs mere om EuroFIA Dance Passport her