Anonym rådgivning for Film og Scenekunst

Gratis og anonym rådgivning om sexkrænkelser og magtmisbrug i Film og Scenekunstbranchen.
 
Telefonen er åben hver torsdag fra kl. 15:00 til 19:00 på telefonnummer 23 69 79 11
 
Du kan ringe og få hjælp hvis:

  • Du er blevet krænket eller har brug for afklaring omkring en hændelse
  • Du har krænket eller er i tvivl om hvorvidt du har krænket en kollega
  • Du er vidne, har overværet, eller på anden vis er tredje part i en hændelse.

 
Hvem kan ringe?

  • Du kan ringe ind uanset hvor i produktionen du arbejder
  • uanset om du arbejder på små eller store produktioner
  • uanset om du er foran eller bagved kamera og scenekant
  • uanset om du er ulønnet, arbejder freelance, er i praktik, eller er under uddannelse
  • uanset ansvarsniveau og arbejdstitel

 
Om hvad?

  • Du kan ringe ind med alle krænkelsesproblemer som knytter sig til det psykiske eller sociale arbejdsmiljø i dit fag. Linjen har særligt fokus på sexkrænkelser og magtmisbrug
  • Krænkelserne kan være af fysisk, verbal, eller anden karakter, fx trusler, udskamning, vold og tvang. Det kan også være misbrug af magt, faglighed eller viden.

 
Hvad kan rådgivningen?

For alle situationer gælder det, at du kan få råd og vejledning til at stoppe krænkelsen, afklare situationen, og komme i gang med det videre forløb. Rådgiverne kan lytte, give råd og vejledning i aktuelle sager, og de kan hjælpe dig videre til relevante organisationer, politi, læge, og andre fagpersoner. Deres funktion er afklarende, aflastende og henvisende, og kræver dette mere end en samtale, er det muligt at ringe igen.

 
Hvem er bag?
Film og Scenekunst Initiativet er et brancheinitiativ, der opstod i kølvandet på #metoo. Initiativet består af arbejdsmarkedsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Initiativet arbejder for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø, og for at stoppe overgreb, sexkrænkelser og magtmisbrug i vores arbejdsliv.

Telefonrådgivningen er et af Initiativets tiltag. Den er udviklet i samarbejde med Sex og Samfund, og det er Sex og Samfunds rådgivere, der efter et brancheintroducerende forløb, tager telefonerne.

Se mere på:
www.filmogscenekunstinitiativet.dk eller kontakt
raadgivning@filmogscenekunstinitiativet.dk