Nyt om Corona

Tirsdag 6. juli

Folketinget oplyser:

Vi har tidligere oplyst om et lovforslag, der i en begrænset periode ville give selvstændigt erhvervsdrivende en lempeligere adgang til dagpengesystemet. Lovforslaget er vedtaget og kan læses i sin fulde længde her.

Loven giver blandt andet mulighed for dagpengeret til selvstændigt erhvervsdrivende, herunder kunstnere, under forudsætning af at have modtaget kompensation fra Kunststøtteordningen eller én af Erhvervsstyrelsens ordninger for selvstændige og freelancere for en given periode fra den 1. april til den 30. juni 2021.
 
Slots- og Kulturstyrelsen henviser til, at muligheden for at tilgå den lempeligere adgang til dagpengesystemet udløber den 31. juli 2021.
Der gøres samtidig opmærksom på, at sagsbehandlingstiden på ansøgninger til Kunststøtteordningen i udgangspunktet er 15 arbejdsdage.
 
For mere information om det vedtagne lovforslag henviser Slots- og Kulturstyrelsen til Beskæftigelsesministeriet samt de relevante a-kasser.

Covid-19 hjælpepakker

Torsdag 22. april

Har du modtaget kompensation fra en af Erhvervsstyrelsens hjælpepakker (som selvstændig eller som freelancer med B-indkomst/kombineret indkomst) skal du være opmærksom på, at der er frist for slutafregning 30. juni 2021.

Dette gælder for kompensation udbetalt for hele eller dele af perioden 9. marts-31. august 2020.

Læs mere her.


NB. Dette gælder ikke for dig som har søgt hjælpepakke gennem Slots- og Kulturstyrelsen. 

Corona og dagpenge

Torsdag 7. januar

Hvis du er på dagpenge eller på supplerende dagpenge nu, så tæller hele januar og hele februar ikke med i dit samlede dagpengeforbrug. Det vil sige, at denne periode er 'gratis', og at din dagpengeperiode bliver forlænget med to måneder.

Men du skal stadig stå til rådighed og søge jobs hver uge.

Har du spørgsmål, så ring til Nanna Møller på 20 16 25 65 eller send en mail til nm@skuespillerforbundet.dk

Coronanazgul nyt

Torsdag 7. januar 

Efter pressemøde forleden er alle ved at finde deres ben at gå på – hvis de har nogen. Vi forstår til fulde hvis nogle af jer er nervøse. Vi prøver at finde ud af, hvad der er op og ned.

Grundlæggende er det det samme som gælder. Hvis jeres arbejdsgiver mener, det er forsvarligt at gå på arbejde og kan sørge for arbejdsbetingelser, der overholder retningslinjerne, skal vi bede jer gå på arbejde.

Hvis I er usikre må I kontakte os, og så må vi hjælpe med at vurdere om det er forsvarligt. Det her handler ikke om det er kunstnerisk forsvarligt, men udelukkende om sikkerhed. Det er en virkelig vanskelig situation vi og arbejdsgiverne står i. Vi er nødt til at stå sammen i det her.

Med hensyn til castings er casterne også usikre. Vores anbefaling er, at hvis det er noget, der ligger ude i fremtiden, bør man klart udsætte. Hvis det handler om noget, der skal besættes indenfor nær fremtid så spørg om selftape eller bed om nogle meget stramme konditioner; men kun hvis det er noget der haster!

Casting til tv eller film, der ligger mere end et år ude i fremtide, bør kunne udsættes i en måned af hensyn til smittefare overfor igangværende produktioner. Jeg vender tilbage når der er mere.

Pas på jer selv. Stay tuned!

Kunstnerhjælpepakken

Torsdag 10. december 

Der er blevet indgået endnu en politisk aftale omkring hjælpepakker, som bl.a. indeholder en væsentlig ændring i forhold til kunstnerhjælpepakken, så den ikke længere kun omfatter aflyste arrangementer.

Kunstnerhjælpepakken kan nu søges på baggrund af en referenceperiode, så man på den måde kan vise, at man har haft en markant nedgang i aktivitet. Det betyder, at kunstnere nu kan dokumentere nedgangen i aktivitet ved at sammenligne den tilsvarende periode i et af de tre foregående år og ad den vej få støtte fra hjælpepakken.

Man skal stadig dokumentere, at nedgangen skyldes restriktionerne. Hvis man har ansøgt kunststøtteordningen uden held, under de hidtidige kriterier, vil det være muligt at søge igen for perioden siden 1. september 2020.

Dette er en klar forbedring og en lettelse for vores branche.

Slots- og Kulturstyrelsen forventer at genåbne for ansøgninger til kunstnerhjælpepakken på baggrund af disse ændringer i starten af næste uge. Læs mere her.

Corona-nyt

Onsdag 9. december

Så er vi i gang igen. Fra i dag er nedlukningen i de store byer en realitet. Det betyder, at teaterforestillinger og livebegivenheder i de 38 berørte kommuner er aflyst.

Det er et klart udgangspunkt, at man skal have sin løn uanset. Hvis force majeure-spøgelset dukker op, må I love at kontakte os.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig så skriv til dsf@skuespillerforbundet.dk eller ring ind på 33 24 22 00.

Pas på jer selv....

(Se hvordan du kan kontakte os i julen her)

Ny politisk aftale skal sikre mere hjælp til bl.a. kulturlivet

Onsdag 28. oktober

I går, 27. oktober 2020, blev der indgået endnu en politisk aftale om hjælp til erhvervs- og kulturlivet.

Denne aftale byder på flere gode ting, bl.a.:

 • Hjælpepakkerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. samt den midlertidige kunstnerhjælpepakke (med de seneste revideringer) forlænges yderligere til 31. januar 2021. Vi afventer, at Slots- og Kulturstyrelsen snarest opdaterer deres hjemmeside for nærmere info om ansøgningsmetode og -frist mv.
 • Der oprettes en række arbejdslegater målrettet professionelle kunstnere, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19 situation. Legaterne skal sikre, at kunstnere fortsat kan udfolde deres kunst – også under coronarestriktioner og gerne til nye målgrupper eller målgrupper, som er forhindret i at deltage i kulturlivet pga. corona. Statens Kunstfond skal fastsætte de nærmere kriterier for legaterne, og legaterne skal udmøntes i første halvdel af 2021.
 • Der nedsættes et såkaldt ”genstartsteam” for kultur- og idrætsliv, som skal komme med forslag til, hvordan kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under corona.
 • Der indføres to måneders forlænget dagpengeret til ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 indtil 1. november 2021.
 • Retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 31. januar 2021.

Du kan læse selve aftalen her.

Hvis du er i tvivl om, hvad aftalen konkret betyder for dig, er du velkommen til at ringe til juristerne i sekretariatet på 33 24 22 00.

Kunstnerhjælpepakken

Torsdag 1. oktober

Slots- og Kulturstyrelsen har nu åbnet for nye ansøgninger til den midlertidige kunstnerhjælpepakke.

Der kan søges for både perioden 9. juli-31. august 2020 og/eller den nye periode 1. september-31. oktober 2020.

For at søge hjælpepakken i disse perioder er der fortsat krav til bl.a. indtægter fra kunstneriske virke (min 100.000 kr. og max 800.000 kr. i enten 2017, 2018 eller 2019) og minimum 30% tab af kunstneriske indtægter.

Du skal dog være opmærksom på et nyt krav for perioden 1. september-31. oktober 2020, hvor den tabte kunstneriske indtægt skal være en direkte konsekvens af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 1. Forbud mod at holde åbent
 2. Forsamlingsforbud på over 500 personer
 3. Grænselukninger eller
 4. Udenrigsministeriets rejsevejledninger.  

Der gælder i øvrigt særlige krav til indsendelsen af en ny ansøgning, hvis man tidligere har søgt denne hjælpepakke.   

Læs mere her.

Ansøgningsfrist: 30. november 2020.

Aftale med Producentforeningen

Tirsdag 22. september

COVID-19 vil ikke slippe sit tag, og det påvirker naturligvis tv- og filmproducenterne, og deres usikkerhed får selvfølgelig også betydning for os.
 
Derfor har vi indgået en aftale med Producentforeningen om, hvad de må skrive i de fremtidige kontrakter, hvornår vi skal have vores betaling, testning osv. Du kan læse aftalen her.

Hvis du har spørgsmål til aftalen, eller hvis du bliver tilbudt arbejde på en film- eller tv-produktion, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på dsf@skuespillerforbundet.dk.

Aftale om hjælp til erhvervs- og kulturlivet

Onsdag 2. september

I fredags, blev der indgået en stor aftale om hjælp til erhvervs- og kulturlivet, herunder teatrene. Udover at der er lavet diverse hjælpepakker, som teatrene vil kunne nyde godt af, er der også andet godt i aftalen:

 • Hjælpepakkerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. samt den midlertidige kunstner-hjælpepakke er med visse justeringer forlænget til og med 31. oktober. Vi vender tilbage med yderligere information, når der åbnes for ansøgninger på baggrund af den nye aftale.
 • Der er indført lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige mv.
 • Sygedagpengeordningen for personer med særlig risiko ved smitte med COVID19 og deres pårørende er forlænget til årets udgang.

Du kan læse selve aftalen her.

Hvis du er i tvivl om, hvad aftalen konkret betyder for dig, er du velkommen til at ringe til juristerne i sekretariatet på 33 24 22 00.

Aftale ml Dansk Teater og DSF

Mandag 17. august

Corona-helvedet fortsætter. Det betyder, at der stadig er en kæmpe usikkerhed for teatrene og deres økonomi, og deres usikkerhed får selvfølgelig også betydning for os allesammen.
 
Derfor har vi indgået en midlertidig aftale med Dansk Teater, der giver producenterne lidt mere lempelige vilkår. Vi har jo en fælles interesse i at bevare så mange arbejdspladser som muligt, når vi kommer ud på den anden side.
 
Til gengæld kan arbejdsgiverne ikke skrive ”corona-forbehold” ind i jeres kontrakter, som gør det muligt for dem at sende jer på hovedet hjem uden løn, hvis virussen rammer produktionen, eller retningslinjerne bliver ændret.
 
Nogle af jer vil nok rynke på næsen af aftalen alligevel, men vi er desværre nødt til at give os lidt, hvis vi vil undgå, at teatrene dør som fluer. Omvendt skal vi heller ikke stå alene på skafottet med ansvaret for teatrenes overlevelse. Og det kommer vi heller ikke til med den nye aftale.
 
Hvis du har lyst, eller er ansat på et teater, der vil benytte sig af aftalen, er du velkommen til at ringe ind til os, også for at høre om arbejdsgiveren har forstået aftalen rigtigt, eller om vi har drukket af natpotten.

Du kan læse aftalen her.

På onsdag mødes vi med Producentforeningen, hvor vi skal diskutere en tilsvarende aftale vedr. film og tv.

Kompensation til sæsonafhængige kunstnere

Onsdag 24. juni

Nu er der ekstra hjælp at hente for kunstnere og selvstændige, som normalvis genererer en stor andel af deres årlige omsætning i sommermånederne. Regeringen er, sammen med en række partier, blevet enige om en ny kompensationsordning til selvstændige og kunstnere, hvis kerneforretning er kraftigt påvirket af forbuddet mod større arrangementer.
 
I forlængelse af den nye hjælpepakke er det også besluttet at oprette en særlig kompensationspulje for produktionsomkostninger samt en særlig aktivitetsindsats til nyetablerede artister.

Læs mere her.

Revyhjælpepakken

Torsdag 18. juni

”Revyhjælpepakken” er nu åben.

Hjælpepakken giver revyerne mulighed for at få kompensation for 80% af deres tab relateret til aflysningen, som ikke kan afværges. (kunstnerhonorarer er undtaget afværgepligten).

Læs mere her.

Ansøgningsfrist forlænget

Torsdag 18. juni

Hjælpepakken for kunstnere er endnu en gang blevet forlænget, så den nu gælder indtil 8. august 2020. OSB!! Ansøgningsfristen er fortsat 8. juli 2020.(Vær opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen endnu ikke har opdateret ændringen under beskrivelsen af hjælpepakken.)Du kan læse mere og holde dig opdateret her.

Ekstraordinær håndsrækning på 20 mio. kr. klar til film- og tv-branchen

Fredag 12. juni
 
Kulturministeren har besluttet at oprette en særlig pulje, der skal hjælpe de film og tv-produktioner, der har ligget stille som følge af Corona-virussen, og som er særlig hårdt økonomisk ramt.

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat en pulje på 20. mio. kr. til film- og tv-produktioner, der har været ramt af hårde økonomiske tab, fordi produktionerne måtte sættes på pause under nedlukningen. Puljen kommer ikke til at løse alle film- og tv-branchens udfordringer, men forhåbentlig kan midlerne bidrage til at hjælpe flere producenter gennem krisen.

Pengene afsættes på det kulturelle aktstykke, der i år fordeler i alt 271 mio. kr. Se oversigten over alle tilskud på det kulturelle aktstykke på Folketingets hjemmeside.

Kunstnerhjælpepakken

Mandag 8. juni

Kulturministeriet har lavet en særlig kunststøtteordning til kunstnere, der har en sammensat økonomi, og derfor ikke passer ind i de overordnede tiltag og hjælpepakker.

Den støtteordning er nu blevet forlænget. Du kan derfor ansøge om støtte for tabt indtægt som følge af COVID-19 for en periode på henholdsvis 3 eller 4 måneder og frem til og med 8. juli 2020.

Læs mere her.

Coronavirus: Spørgsmålet om skuespilleres freelancearbejde i udlandet

Mandag 8. juni 

Dansk Teater og Dansk Skuespillerforbund vil gerne i fællesskab hjælpe branchen så smidigt og samtidig forsvarligt gennem Corona-krisen som muligt. Vi har derfor lavet denne vejledning i forhold til, hvordan spørgsmålet om arbejde/jobs i udlandet kan gribes an, når skuespillere samtidig eller efterfølgende er ansat på teatrene.

Som udgangspunkt anbefaler vi både teatre og ansatte altid nøje at følge myndighedernes konkrete vejledninger og anbefalinger om forebyggelse af smittespredning m.v.
Uddrag fra Udenrigsministeriets hjemmeside:

Vedr. erhvervsrejser står der:
Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden som følge af COVID-19-pandemien.
Turistrejser anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.
Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.
Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge nedenstående rejseråd. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at den enkelte medarbejder informeres om rejserådene forud for en konkret rejse.


Vedr. danskere, der pendler til Sverige for at arbejde, står der:

Den kraftige opfordring til at blive hjemme 14 dage efter udlandsrejse gælder borgere, der kommer hjem fra privat rejse til Sverige. Dermed er arbejdstagere der krydser grænsen fortsat undtaget.

Vedr. COVID-19-test står der:
Ved hjemkomst til Danmark er der et tilbud til virksomhedens medarbejdere om at få foretaget en COVID-19-test. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen.
Hvis testen er negativ, gælder der ikke en opfordring til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.
Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Erhvervsrejsende har to muligheder i forhold til at booke en tid til test efter hjemkomst. Den erhvervsrejsende kan booke en tid på coronaprover.dk eller kontakte den myndighedsfælles hotline. Den myndighedsfælles hotline kan kontaktes på telefonnummer 7020 0233. Den forventede svartid på tests er på nuværende tidspunkt mellem 28-30 timer.


På et freelanceområde som teater/film/TV, hvor skuespillere ofte sammensætter deres indtjening af mange midlertidige ansættelser hos forskellige arbejdsgivere opstår der i lyset af Corona-krisen særlige dilemmaer, fx i forhold til job i udlandet for andre arbejdsgivere end teatrene.

Da det er arbejdsgivers ansvar at sørge for et sikkert (og så vidt muligt Coronavirus-frit) arbejdsmiljø, har Dansk Teater og Skuespillerforbundet aftalt at anbefale følgende:

 • Inden en skuespiller siger ja til andet arbejdet/ansættelse i den periode, som hun/han også er ansat på et teater, skal dette drøftes med teatret i overensstemmelse med overenskomsternes bestemmelser.

  Hvis skuespillerens arbejde skal finde sted i et område i udlandet, hvor der er et højt smittetryk, kan teateret ud fra en konkret vurdering anbefale skuespilleren at takke nej til det andet job/engagement. Alternativt kan teatret i dialogen med skuespilleren opfordre denne til at gå i selvbetalt karantæne indtil der foreligger et negativt test-resultat efter hjemkomsten.

  Hvis der aftales karantæne for en skuespiller i en prøveperiode (med eller uden løn) kan teatret i karantæneperioden ansætte en ”stand-in” for skuespilleren til de fysiske prøver. Stand-in aflønnes i denne særlige situation med 1/30 månedsløn (plus pension og feriepenge i henhold til overenskomsterne) pr. dags ansættelse.

 • I forhold til allerede aftalte (dobbelt) engagementer, skal den ansatte oplyse overfor teatret, hvis der er tale om arbejde i udlandet. Teatret og skuespilleren aftaler i den forbindelse, hvordan man bedst forebygger smitte, herunder at skuespilleren lader sig teste efter hjemkomsten.

 • Ovenstående gælder foreløbigt indtil 31. august 2020. Parterne går i dialog om en eventuel forlængelse medio august.

Dansk Teater & Dansk Skuespillerforbund

DSF web-talk 29. maj kl. 10.00

Mandag 25. maj

Dansk Skuespillerforbund inviterer til online snak 29. maj kl. 10.00.

Prøver og optagelser kan så småt begynde igen, og ifølge Kulturministeriet kan man søge kompensation, selvom man har dagpengeret.

Derfor afholder vi endnu en gang DSF web-talk.

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87023280029
Meeting ID: 870 2328 0029

Mandag 18. maj

Vi har fået nye oplysninger fra Slots- og Kulturstyrelsen omkring dagpengerettens betydning for at søge hjælpepakken for kunstnere. Det er nu præciseret, at det er muligt at søge hjælpepakken, selvom man har ret til dagpenge, men ikke har modtaget dagpenge i den periode, hvor man søger om hjælp fra hjælpepakken.

Derudover er hjælpepakken for kunstnere forlænget, så den gælder perioden indtil 8. juli 2020 ligesom de øvrige hjælpepakker, og man kan vælge om man vil søge ordningen i perioden 9. marts-8. juni 2020 eller 9. marts-8. juli 2020.

Ansøgningsfristen er 8. juni 2020, og man kan søge via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 31 53 13 34.

Onsdag 13. maj

Onsdag 6. maj

Retningslinjer for genoptagelse af film- og tv-produktioner
Nu er de der endelig - retningslinjer for hvordan film- og tv-produktioner kan genoptages. Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører, og bakkes op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.

Her følger de overordnede retningslinjer for ansatte og medvirkende på audiovisuelle produktioner i Danmark i forhold til COVID-19. Der henvises til de danske myndigheders fælles side med information om COVID19.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra de danske sundhedsmyndigheder og skal opdateres løbende.

Der gælder særlige regler for optagelser på offentlige steder. Kontakt lokalt politi og orienter dem og tal udfordringer igennem med dem. Myndighedernes regler for forsamlinger udendørs justeres løbende. Der henvises i øvrigt til politiets retningslinjer.

Producenten er ansvarlig for, at produktionen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

På alle produktioner udpeger producenten en COVID19 repræsentant, som indgår i produktionens Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen tilrettelægger og kontrollerer at retningslinjerne følges. A-funktionerne inddrages i samarbejdet om at undgå smitte af COVID19 på settet.

Der udarbejdes konkrete planer for optagelserne med henblik på at reducere smitterisiko og overholde retningslinjerne, og alle ansatte og medvirkende informeres om planerne. Der skal være de nødvendige værnemidler til at sikre de konkrete optagelser. Der henvises til Arbejdstilsynet for information omkring COVID19 og arbejdsmiljø.

Alle involverede i produktionen skal oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne. Vand, sæbe og håndsprit skal være tilgængeligt for alle involverede. Der skal være værnemidler til rådighed som handsker, mundbind/visir, kittel etc. i nødvendigt omfang.

Leverandører af udstyr sørger for klargøring og generel rengøring. Der skal være retningslinjer for løbende rengøring.

Ved planlægning af produktionen skal fokus være på at reducere antallet af ansatte og medvirkende i den konkrete optagelse med henblik på at reducere mulig smittespredning. Arbejdet skal tilrettelægges, så det i størst muligt omfang er muligt at have forskudte mødetider, så færrest muligt ansatte og medvirkende er til stede på samme tid.

I produktionen og på optagelser skal alle involverede overholde myndighedernes regler om afstand mellem hinanden, fx ved at sprede ansatte og medvirkende over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.

I forhold til funktioner som stylist, makeupartist og lyd, der i perioder er tæt på skuespillere og medvirkende, skal der særlig fokus på myndighedernes retningslinjer. Der udarbejdes her særlige planer for brug af værnemidler, rengøring og arbejdsgange.

Kantine/bespisning på produktionen skal indrettes hensigtsmæssigt og rengøres før og efter brug. Mad kan ikke serveres som buffet, og der skal sikres tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, og indretningen skal sikre, at der ikke opstår kødannelse. Der henvises til Fødevarestyrelsens retningslinjer.

Arbejdsmiljøgruppen sikrer, at der på produktionen er en plan for løbende ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.

Hvis producenten har ansvaret for fælles transport til optagelserne, skal transporten tilrettelægges, så de ansatte og medvirkende kan overholde myndighedernes retningslinjerne for afstand. Det skal sikres, at personer der af praktiske grunde transporteres sammen, konsekvent dagligt transporteres sammen, så forskellig sammensætning af grupper af personer holdes på et minimum.

Ingen ansatte eller medvirkende må møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på, at de er smittet af COVID-19. Ved tegn på COVID -19-symptomer, kan producenten hjemsende medarbejderen uden varsel med almindelig lønkompensation.

På produktionen skal Arbejdsmiljøgruppen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Instruksen skal følge myndighedernes retningslinjer.

Indkvartering skal foregå efter myndighedernes gældende retningslinjer.

Ansatte og medvirkende, som tilhører en risikogruppe i forhold til COVID-19, har ansvaret for at oplyse producenten om forholdet og aftale hvordan, vedkommende kan deltage forsvarligt i produktionen.

Ansatte eller medvirkende, hvis familie har symptomer på eller er smittede med COVID-19, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Er der på produktionen ansatte eller medvirkende, der vender tilbage efter et COVID-19-sygdomsforløb, skal det ske i følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man kan anses for at være smittefri. Tilbagevenden til produktionen kan kun ske efter direkte aftale med producenten.

I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, sikrer producenten, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test følges - mhp. hurtig raskmelding.

Søndag 19. april

Igen i går lørdag blev der landet hjælpepakker, der kan få kæmpe betydning for vores branche og medlemmer. Sidst på eftermiddagen blev man enige om at udvide flere af de eksisterende hjælpepakker med en måned, så de gælder indtil 8. juli. Derudover blev der først på aftenen landet en aftale, der blandt andet skal hjælpe de private musicalproducenter og sommerrevyerne. Hjælpepakken betyder, at arrangører kan få økonomisk hjælp i forbindelse med aflyste forestillinger helt frem til 31. august 2020, og som har flere end 350 deltagere.

Jeg er sikker på, at det betyder, at endnu flere af vores arbejdspladser kommer til at overleve, og endnu flere medlemmer vil få løn, selvom de forestillinger, de skulle have været med i, bliver aflyst.

Præcis hvad de nye hjælpepakker kommer til at betyde, og om der stadig er nogen, der falder igennem, kommer vi til at se på i de kommende dage sammen med arbejdsgiverne, og vi er selvfølgelig klar til at smøge ærmerne op igen, hvis der bliver brug for det. Det er klart, som nogle af politikerne også gør opmærksom på, at alle ikke bliver samlet op, men alene det at de på den her måde anerkender kulturen, og den måde vores "forretning" kører, kan simpelt hen ikke overvurderes.

Indtil videre er jeg bare så taknemmelig for, at mange af vores arbejdsgivere ser ud til at kunne overleve. Jeg er mega taknemmelig over at bo i et land, hvor man kan komme i kontakt med de politikere, der er afgørende for vores tilværelse, at de lytter og gerne selv tager kontakt til os. Vi dykker længere ned i de mange informationer i løbet af de kommende dage og vender tilbage. God søndag.

Benjamin

Onsdag 8. april

I går fik vi en hjælpepakke specielt for kunstnere og hjælpepakkerne for virksomheder blev åbnet for teatre, der modtager offentlig støtte. Vi er super glade for begge dele, men vi ved også, at der fortsat er både arbejdsgivere og enkeltpersoner, der ikke er taget hånd om endnu, så vi fortsætter arbejdet for at sikre bedst mulige betingelser for dem også.
 
I forhold til kunstnerpakken vil man kunne søge den fra 27. april på dette link.
 
Vi ved godt, at selv om der kommer pakker, bliver den her krise virkelig hård for medlemmerne. Derfor har vi også undersøgt mulighederne for selv at kunne hjælpe økonomisk. Vi har afsøgt flere muligheder:
 
Om kontingent:
Vi kan desværre ikke nå at stoppe opkrævningen af kontingentet for 2. kvartal, som skal betales her i starten af april, da den allerede er sendt ud. Til gengæld har vi valgt at droppe opkrævningen af kontingent for 3. kvartal, så I alle kan se frem til et økonomisk pusterum senere på året.
 
Mange af jer vil garanteret ringe og sige, at I sagtens kan betale, men der skal I vide, at det er for dyrt og besværligt at gøre det frivilligt. Derfor vil vi i stedet opfordre jer til at købe et årskort til et teater eller et gavekort til en forestilling eller invitere nogle fattige kammerater i biffen. Eller sende en MobilePay til en kammerat, der er på røven.
 
Om Filmex:
Vi har besluttet at fremskynde udbetalingen af de Filmex-midler, vi allerede har fået ind. Det drejer sig i alt om cirka 20 millioner kroner, som vil blive udbetalt så snart vi kan – nok allerede til maj.
 
Om Hjælpefonden:
Vi har, som I ved, en hjælpefond for medlemmer, der har det hårdt eller er udsatte. Enten økonomisk eller helbredsmæssigt. Den fond vil vi styrke og gøre lidt lempeligere, så vi kan hjælpe flere, der bliver påvirket af krisen.
 
Vi håber, at det også kan medvirke til at holde sammen på det hele for nogle af jer i denne svære tid.
 
Pas godt på jer selv og hinanden. God påske til alle og husk at holde afstand.

Tirsdag 7. april

Efter statsministerens udmelding i går 6. april er der ingen tvivl om, at COVID-19 krisen kommer til at ramme alle og også vores medlemmer hårdt. Vi venter stadig på, at der bliver taget hånd om vores arbejdsgiveres økonomiske udfordringer, men vi ved, at der bliver arbejdet på livet løs for at finde en ordning. Vi håber, at der bliver fundet en løsning før påske.
 
I mellemtiden er den rigtigt gode nyhed, at kulturordførerne sent i aftes blev enige om at lave en støtteordning for kunstnere. Det har været lange og svære forhandlinger, men med en kombination af stærkt samarbejde med vores søsterorganisationer og politisk lydhørhed er det lykkedes at opretholde presset. Selvfølgelig kan man – hvis man vil – finde ting i ordningen, der kunne være anderledes, men i den situation vi er i, er sådanne ordninger ikke en bland-selv-slik-butik. Det er en kæmpe hjælp for kunstnere i alle brancher, og det er ret fantastisk, at vi får den her anerkendelse fra politikerne. Vi er sikre på, at den vil hjælpe rigtig mange medlemmer. Du kan læse om aftalen her.
 
Da aftalen kun er få timer gammel, er det ikke meldt ud, hvor og hvornår man kan søge om at få del i pengene, men vi vender tilbage, når vi får mere at vide. I mellemtiden kan du læse om de andre ordninger her.
 
I sekretariatet arbejder vi fortsat på højtryk for at påvirke politikkerne, så branchen hurtigst muligt kan komme på fode igen, når det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt. Indtil 10. maj kommer vi fortsat til at arbejde hjemmefra. Det betyder, at sekretariatet stadig er lukket – indtil videre indtil 10.maj. I DSF Studio arbejder Karin også på højtryk for at så mange af de planlagte aktiviteter kan afholdes ’på skærm’ eller rykkes til efter sommer.
 
Pas godt på jer selv og hinanden derude. Vi kæmper selvfølgelig videre for jer her i forbundet, og vi er der for jer, når I har brug for os! 

Tirsdag 31. marts
    
Det der fylder mest i disse dage, er hvordan kulturlivet skal komme nogenlunde helskindet igennem krisen.

Søndag og mandag blev forholdene lidt forbedrede for B-indkomstmodtagere, og i dag har vi været i kontakt med ordførerne og Kulturministeriet for at lægge pres på for at redde institutionerne, de private teatre og tv- og filmbranchen. Og det er de næste par dage, der afgør det. Vi har valgt at udnytte den taletid, vi fik ved at larme i sidste uge, til at få direkte kontakt til politikerne. Og det er lykkedes – hvordan det udkrystalliserer sig får vi at se, men Anna-Katrine og jeg sidder klar ved telefonen 24/7, og heldigvis er der nogen af dem, der ringer for at få data og anbefalinger. Vi har faktisk været mega checkede, så der har været bud efter os.   

Dagens gode nyhed er, at de midler der er uddelt fra Statens Kunstfond til projektstøtte ikke kræves retur, hvis projektet er ramt af aflysning. Det kan lyde ubetydeligt, men det var faktisk en reel bekymring og trussel for en del af vores medlemmer. Der kommer forhåbentligt mere godt nyt i morgen. Vi vender tilbage, så snart vi ved mere.

Benjamin Boe Rasmussen

Torsdag 26. marts

Kære venner

Først og fremmest håber jeg, at I alle har det godt og formår at takle den uvirkelige virkelighed, som vi alle befinder os i lige nu. Os fra skuespillerforbundets sekretariat arbejder stadig på fuld blus for at skabe så meget tryghed om situationen for jer alle, som vi kan. Vi ved, at situationen spidser til mange steder nu, hvor Danmark skal være lukket ned i yderligere tre uger.

I de seneste dage er der til gengæld også blevet vedtaget en række redningspakker – og i dem kan der være hjælp at hente. I hvert fald for nogle af jer medlemmer og for nogle af arbejdsgivere i branchen. Men selv om pakkerne er blevet vedtaget på et overordnet plan i Folketinget, er detaljerne i dem endnu ikke faldet på plads.

Derfor ved vi endnu ikke nøjagtigt, hvor mange af jer, der vil være omfattet og på hvilken måde, og det skaber selvfølgelig tvivl og usikkerhed. Men det betyder også, at vi som organisation stadig har mulighed for at påvirke, hvordan pakkerne bliver udmøntet i praksis. Så vi presser på, alt hvad vi kan, for at reglerne bliver så gode for jer som muligt.

Vores indsats er dog også lidt af en balancegang, når det gælder forholdet mellem jer og branchen som helhed, der jo også rummer arbejdsgiversiden. Der skal ikke herske tvivl om, at det er medlemmernes interesser, vi først og fremmest varetager. Men vi og arbejdsgiverne har en jo kæmpe fælles interesse i, at virksomhederne i branchen også kommer igennem krisen.

Derfor arbejder vi netop nu direkte med en hel række arbejdsgivere om at finde de løsninger og kompromisser, som bedst muligt kan sikre både vores medlemmers økonomi her og nu, men også overlevelsen for virksomhederne. Der må alle være indstillede på både at give og tage – og det er heldigvis også den indstilling vi møder i dialogerne.

Alt dette ændrer dog ikke ved, at der uden tvivl vil være nogen af jer, der ikke kommer til at passe ind i en af standardløsningerne. Medlemsskaren i skuespillerforbundet er simpelthen for broget til, at det er et realistisk scenarie. Men ingen af jer er glemt. Og når effekten af de forskellige pakker, der nu er i spil, er gjort op, er vores fokus naturligvis på jer, som hverken kan få løn, lønkompensation eller dagpenge.

Ingen skal føle sig alene med udfordringerne i denne tid. Og det gør vi heldigvis heller ikke på sekretariatet. For I er jo simpelthen så skidegode til både at informere og opmuntre os. Vi ville være meget mere rørte, hvis vi havde tid til det. Men tak for det hele og bliv ved med at give jer til kende med både godt og skidt!

Benjamin Boe Rasmussen

Torsdag 19. marts

Hjælpepakke til freelancere og ledige
 
Finansministeriet har i dag kl. 11 fremlagt en hjælpepakke, som vil kunne få stor betydning for mange af vore medlemmer. Vi hæfter os særligt ved:

 • Honorarmodtagere, der oplever et fald i B-indkomsten på 30% vil kunne få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt kr. 23.000 om måneden.

 • Dagpengeancienniteten sættes på pause i perioden fra 9. marts til 9. juni. Dvs. at man kan få dagpenge tre måneder længere end efter de sædvanlige regler.

 • Sygedagpengeperioden vil også blive forlænget med tre måneder.

I de kommende dage vil vi studere aftalen i dybden, ligesom vi forventer, at vi får yderligere oplysninger om detaljerne i forhold til, hvordan man opgør sit krav, hvordan man ansøger om hjælpen osv. Så snart vi ved mere, skal vi nok vende tilbage.

Onsdag 18. marts

Alle danske tv- og filmproduktioner  (som vi kender til via Producentforeningen) er pt. lagt stille og de udenlandske hold er kommet hjem. Nu er udfordringen, hvordan vi kommer videre, og hvordan vi sammen med de involverede parter forholder os.

Fredericia Teaters konkurs berører mange, da teatret i mange år har været førende på musicalproduktionerne herhjemme. Samtidig er det en kæmpe arbejdsplads, og med konkursen har mange mistet deres job.

Tirsdag formiddag deltog DSF i et møde med kulturministeren og de andre brancher under ministeriet. Her talte vi om den svære situation, som teatrene og billedproducenterne står i – og selvfølgelig også alle vores medlemmer.

Derfor blev der også talt om en ’corona’-undtagelse i dagpengereglerne i forhold til beskæftigelseskravet.

Desværre var det møde ikke særligt opløftende. Men DSF arbejder på løsninger, sammen med resten af branchen, så vi kan betale husleje og undgå for mange konkurser. Vi skal have en plan for dagpengesystemet. Hvis vi ikke kan få reddet dansk kulturliv og vores arbejdspladser, skal vi som det mindste have et dagpengesystem, der kan tage imod os – uden at vi skal lave meningsløs beskæftigelsesterapi.

Vi arbejder på højtryk for at hjælpe alle medlemmer!

Torsdag 13. marts

Hvis myndighedernes anbefalinger vedrørende coronavirus/Covid-19 får betydning for dit ansættelsesforhold

På baggrund af myndighedernes anbefalinger vil mange arrangementer og arbejdsopgaver blive aflyst eller ændret.

Hvis din forestilling/prøve/filmoptagelse eller lignende bliver aflyst, og du bliver bedt om ikke at møde på arbejde, vil du som udgangspunkt fortsat have krav på løn. Spørg for en sikkerheds skyld din arbejdsgiver, om der vil blive udbetalt løn.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte forbundet – helst ved at du sender din kontrakt til dsf@skuespillerforbundet.dk med oplysning om, hvad arbejdsgiveren har meddelt samt dit navn og telefonnummer. Så kontakter vi dig snarest muligt.

Torsdag 12. marts

Til film- og tv-branchen
I lyset af den alvorlige situation omkring corona-virus og regeringens anvisninger til borgere og virksomheder, er Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen enige om at følge regeringens løbende vejledninger. Branchen vil derfor samarbejde om at håndtere den alvorlige og helt usædvanlige situation vi står i.

En situation der påvirker både kommende og igangværende produktioner til film og tv i Danmark og udlandet.

Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen er enige om at anbefale:

 • At Producenterne foretager en konkret vurdering, af hvordan igangværende produktioner i ind-  og  udland kan fortsætte. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
 • At ansatte og tilknyttede medarbejdere i videst muligt omfang arbejder hjemme eller i mindre grupper/redaktioner.
 • At kommende produktioner i forsøges udsat i dialog med kunderne og de ansatte.
 • At Producenterne løbende reviderer igangværende produktioner med henblik på at udsætte optagelser eller ændre optagelser, så færrest mulige deltager. Det sker i tæt dialog med de ansatte.
 • At igangværende produktioner gennemføres under iagttagelse af fleste mulige forholdsregler i forhold til risici for smitte.

Der er tale om en helt usædvanlig og alvorlig situation og vi opfordrer, til at producenter og medarbejdere finder fleksible løsninger, der passer til de konkrete produktioner.

Producenterne vil være i løbende kontakt med kunderne, med henblik på at vurdere situationen og følger naturligvis udviklingen og de relevante myndigheders udmeldinger og vejledninger.

Danske Dramatikere, Danske Journalistforbund, FAF, Danske Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Producentforeningen

Torsdag 12. marts

FTF-A har oplyst os om følgende:
I lyset af statsministerens pressemøde i går aftes, har vi her til morgen lukket for fremmøde på alle vores kontorer. Foreløbigt gælder dette til og med uge 13.

For alle vores ledige medlemmer gælder, at de skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode" Det indebærer derfor, at de ikke skal stå til rådighed, ikke søge job, og ikke deltage i samtaler. De vil fortsat få deres dagpenge.

Vi opdaterer løbende vores kommunikation på hjemmesiden og opfordrer alle medlemmer til at holde sig orienteret der. I kan gøre det samme her.

Tirsdag 10. marts

Coronavirus (COVID-19) spreder sig hastigt i øjeblikket og for at inddæmme smitten, opfordrer regeringen bl.a. til, at arrangementer, koncerter og teaterforestillinger med flere end 1.000 deltagere aflyses samt at unødvendige rejser undgås.

Dette kan medføre en række ansættelsesretlige problemstillinger, som man kan blive nødt til at forholde sig til.

Det er forbundets vurdering, at der lige nu ikke er tale om situationer omfattet af bestemmelserne i overenskomsterne om force majeure.

Vi anbefaler, at vores medlemmer følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at man i øvrigt møder på arbejde som aftalt og opfylder sine kontraktlige forpligtelser og derudover følger sin arbejdsgivers anvisninger.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, må du endelig ringe til forbundet.

Nyhedsbrev om corona