Vi er 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunstbranchen, der er gået sammen om det fælles initiativ mod grænseoverskridende adfærd som vi kalder Stregen i Sandet. Med initiativet ønsker vi at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche, og det er vores håb, at Stregen i sandet kan sætte gang i en kulturforandring for et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere her.

Nu trækker vi en Streg i Sandet!

Vi vil have en tryg og værdig arbejdskultur i film- tv- og scenekunstbranchen.

2022 skal ikke kun være året, hvor vi snakker om krænkelser og grænseoverskridende adfærd – det skal være året, hvor vi handler på det!

Allerede for to år siden, var vi flere organisationer i film-, tv-, og scenekunst, der gik sammen om en indsats mod grænseoverskridende adfærd. Vi satte gang i en undersøgelse, der viste store problemer i vores branche: At der ikke er tale om enkeltstående problemer og personer, men at vi skal gøre op med usunde arbejdsmiljøer, der på alt for mange arbejdspladser ofte leder til, at nogle ikke kan finde grænsen.
Derfor er vi 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunst, der nu lancerer det fælles initiativ Stregen i Sandet. Vi ønsker at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche. Se vores kampagnefilm her.

ALLE KAN GØRE NOGET!
Vi har udviklet en Handleguide med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst. Vi siger:

  • GRIB IND: forsøg roligt at afbryde situationen uden at skærpe konflikten.
  • HENT HJÆLP: hvis du ikke selv kan gribe ind, så bed om hjælp hos nogle, som kan.
  • FØLG OP: fortæl de involverede, hvordan du oplevede situationen.

HVEM GØR HVAD?
Det er entydigt arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er samtidig en opgave, som vi kun kan løse sammen – arbejdsgivere og ansatte. Arbejdskulturen er vi sammen om at skabe.
Derfor giver Handleguiden forslag til handlinger for både ledere og ansatte:


HVAD KAN LEDERE GØRE?

  • FORMULER EN POLITIK FOR EN TRYG ARBEJDSKULTUR, hvor I gør det klart, hvad det er for en kultur eller et arbejdsmiljø, I ønsker, og understreg at krænkelser, seksuel chikane, mobning og magtmisbrug ikke tolereres.
  • GØR DET NATURLIGT AT TALE OM DEN ADFÆRD, I ØNSKER. Du kan forebygge ved at indarbejde budskaber om jeres forventninger i de eksisterende møder, læseprøver, holdmøder og evalueringer. Produktionsstarten er et godt tidspunkt at italesætte normer i arbejdskulturen, fordi kulturen især formes i starten af et samarbejde.
  • GØR DET KLART, HVOR DEN ENKELTE KAN SØGE HJÆLP OG STØTTE, hvis der opstår problemer i arbejdsmiljøet. Sørg for, at der er personer at henvende sig til, hvis man ønsker råd og sparring, men også, hvis man ønsker støtte i en konflikt eller alvorlig sag.

HVAD KAN ANSATTE GØRE? – Både hvis du selv oplever krænkelser eller er vidne til dem!

  • FIND UD AF, HVOR DU SKAL HENVENDE DIG, hvis du får brug for hjælp i en konkret sag.
  • GRIB IND, SØG HJÆLP OG FØLG OP, hvis du oplever grænseoverskridende handlinger.
  • HOLD FOKUS PÅ SAGEN ELLER DEN KONKRETE HÆNDELSE FREM FOR PERSONEN, hvis du oplever, at en konflikt eskalerer.

Find kampagnematerialet på www.stregenisandet.dk.

Bag kampagnen står: Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Dansk Teater, Scenograferne, Sceneinstruktørerne, FAF, Danske Dramatikere, Journalistforbundet, Teknisk Landsforbund, Det Danske Filminstitut, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Filmklipperselskab.