A-kasse

Nyuddannet
Vi anbefaler altid dimittender at melde sig ind i en a-kasse. Det har nemlig ikke alene betydning for din mulighed for dagpenge ved ledighed, men også din mulighed for at få syge- og barselsdagpenge.

Når du bliver færdig med en uddannelse af mindst 18 måneders varighed fra en statsanerkendt skole, kan du optages i en A-kasse som dimittend.

Du skal melde dig ind i A-kassen senest to uger efter, du har afsluttet uddannelsen, og du vil så have ret til dagpenge en måned efter.

A-kassen tilbyder gratis medlemskab til studerende under 30 år på det sidste år af uddannelsen. Det betyder, at du så vil have ret til dagpenge dagen efter endt uddannelse. Husk at ændre medlemsstatus fra gratis til uddannet senest 14 dage efter endt uddannelse.

Skuespillerforbundet har et tæt samarbejde med FTFa, som har et indgående kendskab til vores specielle arbejdsvilkår og overenskomster. Du kan godt vælge en anden a-kasse, men vores erfaring er, at der ikke er andre a-kasser, der kender vores område lige så godt.

Her kan du læse mere om a-kassen FTFa


Uddannet i udlandet?

Du kan også blive optaget i a-kassen, hvis du er uddannet fra en statsanerkendt skole i udlandet af mindst 18 måneders varighed. Det vil sige skoler, hvor du har haft ret til SU fra Danmark. Her skal du være opmærksom på, at du skal have boet i Danmark umiddelbart inden studiestart og være flyttet tilbage til Danmark senest to uger efter endt uddannelse.

Du kan også optages i en a-kasse på baggrund af arbejde. Fra den dag du melder dig ind, går der mindst 12 måneder før, du kan få dagpenge. Læs mere her.

For at få ret til dagpenge når du ikke har en uddannelse, skal du:

  • være medlem af a-kassen
  • have været medlem i mindst 1 år
  • have haft en lønindkomst på mindst 263.232 kr. (2024)

Kun lønindkomst i medlemsperioden kan medregnes, og der kan højst medregnes 24.588 kr. pr. måned.
B-indkomst, som er indberettet til eIndkomstregistret af din arbejdsgiver, er også lønindkomst.
Du kan også medtælle perioder, hvor du har holdt ferie med egen optjent feriegodtgørelse.

Dimittendsatsen i 2024:
Som dagpengeberettiget dimittend får du ret til 12 måneders dagpenge (1924 timer) indenfor en 2-årig periode.

Hvis du har forsørgerpligt 16.694 kr.
Uden forsørgerpligt 14.557 kr.

Når du har modtaget dagpenge i 481 timer (svarende til 3 måneder), bliver din dagpengesats, afhængig af din alder og om du har forsørgerpligt, nedsat til hhv.:
Under 30 år og uden forsørgerpligt: 10.011 kr. pr. måned
Over 30 år og uden forsørgerpligt: 12.645 kr. pr. måned
Uanset alder, men med forsørgerpligt: 16.694 kr. pr. måned - i alle 12 måneder


Hvordan får du en højere dagpengesats?

Du kan tidligst få en højere sats 6 måneder efter endt uddannelse.
Satsen beregnes ud fra dine indtægter. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at for at få den maksimale dagpengesats, skal din indtægt have været min. 24.588 kr. om måneden i mindst 3 måneder. Det vigtigste er at du ikke har nogen måneder med indtægt lavere end 24.588 kr.

Kontingent for 2024

Kontingent FTFa
Fuldtidsforsikret uden efterlønsbidrag pr. mdr. 488 kr.
Fuldtidsforsikret med efterlønsbidrag pr. mdr. 1.036 kr.

Om reglerne

Det er politikerne, der laver lovgivningen for a-kasserne. De samme regler gælder for alle a-kasser. Du kan læse mere på fx www.ftfa.dk.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for reglerne om bl.a. arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Du kan læse om reglerne på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Tilbud til studerende

Hvis du melder dig ind i a-kassen senest ét år, før du er færdig med din uddannelse, så får du dagpenge fra den dag, du bliver uddannet. Indmeldelsen i FTF-A er gratis. Hvis du ikke melder dig ind som studerende, får du en karensperiode på en måned. Betingelser for at blive medlem som studerende kan du læse mere om på FTFa’s hjemmeside.