Barsel

Underretning om graviditet til din arbejdsgiver
Du skal underrette din arbejdsgiver senest 3 måneder inden forventet fødsel.

Det er desværre ofte forbundet med stor bekymring, når et medlem bliver gravid. Alt fra spørgsmål om loyalitet og ærlighed overfor arbejdsgiver til økonomisk bekymring for barselsperioden. Så her kommer et par gode råd.

  • Når du bliver gravid, har du ikke pligt til at underrette din arbejdsgiver før 3 måneder inden forventet fødsel.
  • Vi anbefaler, at du venter med at fortælle det, til du er 12 uger henne.
  • Hvis du har kontrakt på en eller flere forestillinger i fremtiden, og de vel at mærke er på en af vores overenskomster, har du krav på løn, eller delvis løn, under din barsel.
  • Så sørg altid for at få kontrakten i hus, så snart du har indgået en aftale.
  • Hvis ikke du har en ansættelse op til din barsel, kan du, hvis du er berettiget til dagpenge ved ledighed, få barselsdagpenge. Her er det meget vigtigt, at du har meldt dig ledig inden din barsel, det vil sige mindst 29 dage inden din termin.
  • Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge.
  • Læs mere om reglerne her

Barsel

Du kan læse om barselsregler for både mor og medforælder på borger.dk - barsel og orlov.

Ved adoption gælder nogenlunde de samme regler.
Du kan godt arbejde ind imellem, mens du er på barsel. Du vil selvfølgelig blive modregnet i dine barselsdagpenge, men kun med det antal timer, du arbejder. Så hvis du fx får en opgave, der tager to timer, og bliver betalt med et honorar på 5000 kr., så er modregningen kun to timer.

Hvis du ikke har ret til dagpenge ved ledighed, er der nogle betingelser for, hvor meget du skal have arbejdet:

  • Du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven
  • Du skal have arbejdet mindst 160 timer indenfor de seneste fire hele måneder før orloven
  • Du skal have mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst tre af de fire måneder

Udbetaling Danmark får automatisk oplysninger om de timer, som din/dine arbejdsgivere har indberettet.
Hvis du har modtaget honorarer i løbet af de 4 måneder, vil de blive omregnet til timer. Omregningssatsen er 213,93 kr. for kvinder og 236,89 for mænd (2024).

Det er en god ide at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har haft flere arbejdsgivere.

Du kan ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 64.

Kontakt forbundet, hvis du har spørgsmål.

Institutionsplads

Hvis du har behov for en daginstitution med lange/skæve åbningstider pga. dit arbejde, bliver du nogle gange bedt om at dokumentere dine arbejdstider.

Hvis du henvender dig til DSF, kan vi skrive et brev til den pågældende institution og bekræfte dit behov. Send en mail på dsf@skuespillerforbundet.dk eller ring på 33 24 22 00.