Dagpenge

A-kasse og Jobcenter
Hvis du bliver ledig og har brug for dagpenge, skal du med det samme melde dig ledig på Jobnet.dk
For at modtage dagpenge skal du have været medlem af en a-kasse i min. et år og have haft en indtægt på min. 263.232 kr. (2024).

Du skal bo og opholde dig i Danmark, mens du er på dagpenge.

Skuespillerforbundet har et godt samarbejde med FTFa, som har et indgående kendskab til vores specielle arbejdsvilkår og overenskomster. Du kan godt vælge en anden a-kasse, vores erfaring er bare, at der ikke er andre a-kasser, der kender vores område lige så godt.

Her kan du læse mere om FTFa.dk
Når du er ledig, vil du løbende blive indkaldt til samtaler. Hvor ofte afhænger af din alder.

Dagpenge
Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af din indtægt. A-kassen henter selv oplysningerne via e-indkomstregistret. Her ligger alle oplysninger om dine indtægter, der er indberettet til SKAT.
Hvis du er nyledig og dagpengeberettiget, har du ret til dagpenge i 104 uger (2 år) indenfor en periode på 3 år.

Supplerende dagpenge
Hvis du er delvist ledig, kan du måske få supplerende dagpenge.
Man taler om supplerende dagpenge, når man indenfor den samme uge både har jobs, og modtager dagpenge. Det kan man maksimalt få i 30 uger. Så hvis du fx har et deltidsjob som underviser eller kirkesanger, så kan du blive nødt til at sige det op, når du har brugt dine 30 uger, uden at du får karantæne for det.

Som udgangspunkt må der ikke være et opsigelsesvarsel i din ansættelse, du skal med dags varsel kunne overtage et fuldtidsarbejde. A-kassen må ikke udbetale supplerende dagpenge til dig, hvis du ikke har en frigørelsesattest. Din arbejdsgiver skal udfylde den senest 5 uger efter, I har indgået en aftale. Frigørelsesattesten finder du her.

Ret til nye 30 ugers supplerende dagpenge

Du behøver ikke at have opbrugt alle dine uger med supplerende dagpenge for at optjene en ny periode.

Du kan genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge, når du indenfor en 12 måneders periode har haft mere end 146 timers arbejde i de 6 af månederne.

Du har også mulighed for at forlænge de supplerende dagpenge med op til 12 uger. Hver gang du indenfor de seneste 12 måneder har haft en måned med flere end 146 timers arbejde, udløser det 4 ugers supplerende dagpenge. Vær opmærksom på, at dette kun er en mulighed inden du har opbrugt alle 30 uger.

Du får også nye 30 uger, hvis du indenfor et kalenderår slet ikke har modtaget dagpenge og haft en indtægt på min.  263.232 kr. (2024).

Når du har opbrugt alle dine 30 uger med supplerende dagpenge
Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge med op til 42 uger. Hvor længe afhænger af, hvor mange timer du har på din Beskæftigelseskonto. Den finder du på ’Min side´på Jobnet.dk.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at forlænge perioden med supplerende dagpenge, så kan du ikke længere bruge timerne på Beskæftigelseskontoen til en ny indplacering.

Kontakt a-kassen og hør hvad dine muligheder er.