Efterløn

For at kunne få efterløn skal du som hovedregel have været medlem af en a-kasse i 25 år inden for 30 år og have betalt efterlønsbidrag i 25 år.

Selv om du ikke opfylder kravet om 25 års medlemskab inden for 30 år, har du ret til efterløn, hvis du er:

  • født før 1. marts 1952 og har været medlem uafbrudt fra 31. marts 1992 og frem til overgang af efterløn, eller
  • født før 1. juli 1964 og har været medlem sammenlagt i 20 år inden for de seneste 25 år.

Du skal dog have betalt efterlønsbidrag siden 1. april 1999.

Når du har optjent retten til efterløn og fået dit efterlønsbevis, kan du optjene en skattefri efterlønspræmie, hvis du undlader at gå på efterløn.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne begynde optjeningen til præmien:

  • du skal have et efterlønsbevis, og 
  • du kan begynde at optjene præmier 3 år før din pensionsalder.

Derefter optjener du en præmieportion for hver gang, du har lønarbejde svarende til 481 timer. Der kan i alt optjenes 12 præmieportioner. I 2024 udgør hver præmieportion 14.658 kr.
 
Husk, at a-kassen har krav på dokumentation for lønarbejdet i form af kontrakt/ansættelsesaftale og lønseddel eller lignende dokumentation på udbetaling af lønnen/honoraret, så det er vigtigt at sikre sig det løbende.

Efterløn med til udlandet

Efter en ny lov, der trådte i kraft i juli år 2000, kan man nu få udbetalt sin danske efterløn, selv om man bor i et andet EØS-land. Tidligere var det et krav, at man havde bopæl i Danmark. EØS-landene omfatter landene i EU samt Norge, Island og Liechtenstein. Den nye lov ændrer også den hidtidige regel om, at efterlønsmodtagere højst må opholde sig i 3 måneder i udlandet. 3 måneders reglen gælder nu kun uden for EØS-området.

EØS-landene er følgende: Belgien, Cypern(græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.