Udlandet

Hvis du arbejder i udlandet, gælder der særlige regler for, hvor du skal arbejdsløshedsforsikres, mens du har arbejde, og hvem, der skal udbetale dagpenge, når du er ledig.

Hvis du tager hjem hver dag eller mindst én gang om ugen, er du ”grænsearbejder”. Hvis du f.eks. bor i Danmark og arbejder i Sverige, er du omfattet det svenske forsikringssystem. Hvis du bliver ledig, skal du have udbetalt dagpenge fra Danmark. Er du kun delvis ledig, skal du have udbetalt ydelser fra Sverige.

Hvis du ikke tager hjem mindst én gang om ugen, er du ”anden arbejdstager end grænsearbejder”.
Hvis du i denne kategori bliver fuldt ledig, kan du selv vælge, om du vil være omfattet af arbejdsløshedsloven i det land, hvor du arbejder, eller det land, hvor du bor.

Du kan godt tage til audition/ansættelsessamtale i udlandet, men som hovedregel skal du være tilbage i Danmark samme dag. Hvis du har en konkret aftale om en audition/ansættelsessamtale med en arbejdsgiver i udlandet, kan du være væk i højst 5 dage.

Du skal give jobcentret og a-kassen besked, inden du tager af sted.

Hvis du får arbejde i et andet EØS/EU-land, skal du arbejdsløshedsforsikres i det pågældende land.
FTF-A anbefaler, at du venter med at melde dig ud af FTF-A, før du er helt sikker på, at du er omfattet af det andet lands system.

Hvis du ikke finder arbejde i udlandet, skal du senest være tilbage i Danmark, så du kan tilmelde dig AF på sidste dag i attestperioden. Du vil da være berettiget til dagpenge i Danmark igen. I modsat fald mister du retten til dagpenge.

Når du vender hjem igen

Når du kommer tilbage til Danmark efter at have arbejdet i et EØS/EU-land, kan du blive optaget eller genoptaget i FTF-A.

Hvis du inden for de seneste 5 år har været medlem af en dansk a-kasse, skal du søge om genoptagelse inden 8 uger, fra du ophørte med at være forsikret i det andet land. Du har måske stadig ret til dagpenge, når du kommer tilbage til Danmark. Det afhænger af, hvor længe du har været væk.

Hvis du aldrig har været medlem af en dansk a-kasse, eller det er mere end 5 år siden, skal du inden 8 uger, fra du ophørte med at være forsikret i det andet land, være:

  • indmeldt i en dansk a-kasse
  • begynde et fuldtidsarbejde af mindst 8 ugers varighed inden for 3 måneder.

Der er mulighed for at medregne både forsikrings- og arbejdsperioder fra dit arbejde i udlandet. Nærmere oplysninger herom, kan du få ved henvendelse til FTF-A.

Dagpenge med til udlandet

Du har mulighed for at tage dine dagpenge med til udlandet i op til 3 måneder. Forudsætningen er, at du har været ledig i mindst en måned. Kontakt a-kassen for mere information.