Gode råd når du skal til casting

DSF’s medlemmer oplever i stigende grad at blive kontaktet af casterere i forbindelse med reklamer, tv-produktioner eller lign.

For mange er castings en positiv oplevelse, men af og til får forbundet henvendelser fra medlemmer, som har haft ubehagelige oplevelser i forbindelse med en casting. Nedenstående vejledning har til hensigt at forberede dig til en casting, så du er bedst muligt rustet.

Når du bliver kontaktet af en caster er det en god ide at:

  • Få klarlagt hvad der castes til, hvilken rolle du skal castes til, hvem producenten er, og om det forventes, at du skal kunne en tekst eller lign. til selve castingen.
  • Få oplyst, om det forventes, at du improviserer til castingen. Du skal være opmærksom på, at såfremt det forventes, så skal du sikre dine ophavsrettigheder til det, du improviserer under castingen.
  • Få oplyst på skrift, hvad lønnen dækker over, såfremt casteren oplyser, at jobbet honoreres med et allerede fastsat beløb. Oplys altid, at du er medlem af forbundet og derfor ikke kan arbejde under forbundets minimumsgager i henhold til de forskellige overenskomster på det givne område. Hvis du synes, den oplyste løn er for lav, så oplys casteren om, inden du går til castingen, at du vil have mulighed for at forhandle lønnen direkte med producenten, hvis du får jobbet.
  • Stille krav til casteren om, at vedkommende skal skaffe de relevante oplysninger om castingen og rollen. 
  • Kontakte forbundet hvis du er i tvivl om, hvorvidt du honoreres i overensstemmelse med forbundets overenskomster, har spørgsmål til kontrakten mv.
  • Tjekke om casteren har tilsluttet sig forbundets retningslinjer for castervirksomhed.

Husk, at casterne er afhængige af, at de kan få skuespillere til at komme til deres castings. Derfor:

  • Sig fra, hvis du oplever at en casting udvikler sig ubehageligt, og bed om, at castingoptagelserne bliver slettet.
  • Oplys forbundet om dine oplevelser.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte forbundets jurister.