Lønkort

Langt de fleste af DSF´s teateroverenskomster refererer til det offentlige lønsystem. Du kan her downloade de samlede lønkort, hvoraf de aktuelle månedsbeløb fremgår. Overenskomster, som dækker teatre i forskellige dele af landet, har forskellige satser alt efter stedtillægsområde. Disse kan du ligeledes se, hvis du downloader de samlede lønkort. 

For at se minimumsskalatrin for de enkelte teatre samt aktuelle beløb skal du kigge under de enkelte teateroverenskomsters sider. Her finder du også oplysning om, hvilket lønkort der finder anvendelse.

Henvendelse vedrørende lønindplacering kan ske til Magnus Homann Poulsen